Пшеница (Triticum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДТАЛИУС 20 ЕКТАНГО СУПЕРЦЕЛСИВОТЕСОН 250ПРОЗАРО 250 ЕКФЛЕКСИТИОРТИВАСОЛФОЛИКИД 800 СКПРАЙМПРОПЪРТИ 180 СКАРТЕА 330 ЕКАКАПЕЛА 250 СКТЕРАНО 12,5 СКВЕРБЕНОПЮЛЕНТЮВЕЛАЛЕГРОТИОПРОНСЯРА ВГХЕЛИОСУФР СРУБРИК 125 СКМИСТИК 25 ЕВТЕБУГАРД ПЛЮСБАМПЕР СУПЕРСИСТИВА 333 ФСБАУНТИ СКПОЛ-СУЛФУР 800 СКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКПРОЗАРО ПЛЮСАМИСТАР ЕКСТРА СКИМПАКТ 25 СКТЕЙЗЪР 250 СКБРИЗ 12,5 СКБАМПЕР 25 ЕКБУЗ УЛТРА ДФСИНСТАРКАРАМБА 60 ЕКПРИАКСОР ЕКФАЛКОН ПРОФЛОСУЛТАЛИУС ПРОЗАМИР 400 ЕВЗАНТАРА 216 ЕКСИВАРКУСТОДИЯОЗИРИСКОНКЛУД АЗТ 250 СКФАЛКОН 460 ЕКСУЛГРАНТОКАТАКАПАЛОУНИКОРН ДФКУМУЛУСАКАНТО ПЛЮСРИКАЛИОПУС ТОПДУЕТ УЛТРАКАЮНИСЗЕНИТБАРИБА 250 СКБАЙФИДАН 250 ЕКТРУНФОРИЗА 20 ЕККОЗАВЕТ ДФСЕГУРИС ПРОИМПАКТ 125 СККОМУГИН 5 ЕВСЕГУРИС ЕКСТРАСФЕРА МАКС СКОПЕРАДАКСЪРРИЗА 25 ЕВИМПУЛС СУПЕР ЕКТЕСОРО 250ЗОКСИС 250 СКИНПУТФЕЗАНАРТЕМИСХЕРКУЛЕС 125 СКАЗОГАРД АЗТ 250 СКПРИОРИНОРИОС 250 СК ТИТАНЛЕГАДОСЕАНДО ПРОУАСАНАКАНТО 250 СКАКАПЕЛА ПЛЮСТИЛТ 25 ЕКДИАГОНАЛДИАМАНТ МАКССИЕЛЕКСАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКМИРАДОР 250 СКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКТОПСИН М 70 ВДГАМИСТАР 25 СКСОЛИГОР 425 ЕКТРЕЗИНУНИВОКЗАКЕО ЕКСТРАВАКСИПЛАНТКАНТИКРЕКС УЛТРА
Вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
КОНКЛУД АЗТ 250 СКЕЛАТУС ПЛЮСДАКСЪРЕМИНЕНТ 125 МЕУНИКОРН ДФЕЛАТУС ЕРАКАЮНИСИМПАКТ 25 СКПЛИНКЕР 600 СКСИЕЛЕКСТАНГО СУПЕРЗЕНИТБАРИБА 250 СКАКАНТО 250 СКАКАПЕЛА ПЛЮСИНОВОРПРОТЕНДО 300 EKСЕГУРИС ПРОМИЗОНАБРИЗ 12,5 СКИМПАКТ 125 СКПРИОРИ ОПТИ СКСФЕРА МАКС СКОПЕРАТОКАТАБАЙФИДАН 250 ЕКПАТЕЛ 300 ЕКВАРИАНО ЕКСПРОМАРЕДО 125 СКРЕВИКЕАРТЕСОРО 250КАПАЛОДУЕТ УЛТРААРТЕМИСХЕРКУЛЕС 125 СКРЕВИСТАРАЗОГАРД АЗТ 250 СКПРИОРИЧЕРОКИ СЕСОЛЕЙУНИВОКОРТИВА ОПТИ СКТИТАНМАГНЕЛО ЕКУАСАНТРУНФОРИКАЛИКАМРАТПРОЗАРО 250 ЕКСОЛИГОР 425 ЕКДИАМАНТ МАКСРИЗА 25 ЕВАКАПЕЛА 250 СКМИРАДОР 250 СКЗОКСИС 250 СКВЕРБЕНГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКАМИСТАР 25 СКНОРИОС 250 СК КРЕДО 600 СККАНТИКАЗАКАСЕАНДО ПРООПУС ТОПТИЛТ 25 ЕКТЕСОН 250АМИСТАР ОПТИ 480 СКОРТИВАРИВИОРАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕККОМРАДПЕНКОЦЕБ 75 ВГБАМПЕР СУПЕРЦИПРАЗООПЮЛЕНТКАРАМБА 60 ЕКПИКОКТАЛИУС ПРОТРЕЗИНЗАКЕО ЕКСТРАОЛИМПУС СКРЕКС УЛТРАРУБРИК 125 СКТЕБУГАРД ПЛЮСТЕРАНО 12,5 СКАКАНТО ПЛЮСБАУНТИ СКРЕВИСТАР XLМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКАМИСТАР ЕКСТРА СКАРТЕА 330 ЕКАСКРА ЕКСПРОРЕВИТРЕКСБАМПЕР 25 ЕКБУЗ УЛТРА ДФСИНСТАРЮВЕЛФАЛКОН ПРОСОПРАНО 125 СКАЛЕГРОЗАНТАРА 216 ЕКБОЛТ ХLОЗИРИС
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Праховита главня
Пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Стъблена главня
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Фузариум
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Житни дървеници
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Пиявици
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха