Пшеница (Triticum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СККУМУЛУСФЕЗАНКАНТИКАЛЕГРОЦЕЛСИВОСЕАНДО ПРОТИЛТ 25 ЕКФЛЕКСИТИПРОЗАРО ПЛЮСДИАМАНТ МАКСИМПУЛС СУПЕР ЕКАКАПЕЛА 250 СКАМИСТАР ЕКСТРА СКТОПСИН М 70 ВДГОПЮЛЕНТЗАКЕО ЕКСТРАЮВЕЛХЕРКУЛЕС 125 СКСОЛИГОР 425 ЕКОПЕРАТАЛИУС 20 ЕКСЯРА ВГТАНГО СУПЕРПРОЗАРО 250 ЕКМИСТИК 25 ЕВРЕКС УЛТРАБАУНТИ СКАРТЕА 330 ЕКСОЛФОЛИКИД 800 СКТРУНФОАКАНТО ПЛЮСБУЗ УЛТРА ДФТЕРАНО 12,5 СКТЕЙЗЪР 250 СКПРИАКСОР ЕКФАЛКОН ПРОКАЮНИСДАКСЪРЗАМИР 400 ЕВСИВАРУАСАНХЕЛИОСУФР СКОНКЛУД АЗТ 250 СКОПУС ТОПСУЛГРАНТОКАТАДИАГОНАЛИНПУТФЛОСУЛБАМПЕР СУПЕРРУБРИК 125 СКУНИКОРН ДФСИСТИВА 333 ФСТИТАНМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКИМПАКТ 25 СКСЕГУРИС ПРОПРАЙМБАМПЕР 25 ЕКЗЕНИТОРТИВАСИНСТАРКАРАМБА 60 ЕККОЗАВЕТ ДФТЕБУГАРД ПЛЮСУНИВОКЗАНТАРА 216 ЕКНОРИОС 250 СК КУСТОДИЯСЕГУРИС ЕКСТРАОЗИРИСБРИЗ 12,5 СКФАЛКОН 460 ЕКАКАНТО 250 СКИМПАКТ 125 СКРИКАЛИКАПАЛОЗОКСИС 250 СКАЗОГАРД АЗТ 250 СКМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДДУЕТ УЛТРААРТЕМИСБАРИБА 250 СКАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКБАЙФИДАН 250 ЕКРИЗА 20 ЕКЛЕГАДОАМИСТАР 25 СКАКАПЕЛА ПЛЮСПРОПЪРТИ 180 СККОМУГИН 5 ЕВТЕСОН 250РИЗА 25 ЕВСФЕРА МАКС СКСИЕЛЕКСТЕСОРО 250МИРАДОР 250 СКПРИОРИПОЛ-СУЛФУР 800 СК
Вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
КАРАМБА 60 ЕКФАЛКОН ПРОУНИВОКЗАКЕО ЕКСТРАЮВЕЛКАЮНИСБОЛТ ХLУАСАНАКАНТО 250 СККОНКЛУД АЗТ 250 СКЕЛАТУС ПЛЮСРУБРИК 125 СКУНИКОРН ДФПРОТЕНДО 300 EKПРИОРИ ОПТИ СКРЕКС УЛТРАЕЛАТУС ЕРАТИТАНМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКАСКРА ЕКСПРОАРТЕА 330 ЕКСИЕЛЕКССЕГУРИС ПРОТРУНФОБАМПЕР 25 ЕКЗЕНИТОРТИВАСИНСТАРАКАПЕЛА ПЛЮСТЕБУГАРД ПЛЮССОПРАНО 125 СКОРТИВА ОПТИ СКЗАНТАРА 216 ЕКОЗИРИСТОКАТАИМПАКТ 125 СКВАРИАНО ЕКСПРОЦИПРАЗОАЗОГАРД АЗТ 250 СКМАРЕДО 125 СКТЕРАНО 12,5 СКАРТЕМИСБАРИБА 250 СКИМПАКТ 25 СКСОЛЕЙПЛИНКЕР 600 СКТАНГО СУПЕРПИКОКРЕВИСТАРМИЗОНААМИСТАР 25 СКБРИЗ 12,5 СКНОРИОС 250 СК ТЕСОН 250БАЙФИДАН 250 ЕКСФЕРА МАКС СКАКАПЕЛА 250 СКТЕСОРО 250МИРАДОР 250 СККАПАЛОЗОКСИС 250 СКПРИОРИРЕВИСТАР XLАМИСТАР ОПТИ 480 СКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКДУЕТ УЛТРАКАНТИКОПУС ТОПЧЕРОКИ СЕАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКРИКАЛИАЗАКАМАГНЕЛО ЕКПРОЗАРО 250 ЕКОЛИМПУС СКСОЛИГОР 425 ЕКРЕВИТРЕКСРИЗА 25 ЕВДИАМАНТ МАКСЕМИНЕНТ 125 МЕАКАНТО ПЛЮСАМИСТАР ЕКСТРА СКОПЮЛЕНТХЕРКУЛЕС 125 СКДАКСЪРКРЕДО 600 СКАЛЕГРООПЕРАИНОВОРСЕАНДО ПРОТИЛТ 25 ЕКБАУНТИ СКРЕВИКЕАРПЕНКОЦЕБ 75 ВГБАМПЕР СУПЕРБУЗ УЛТРА ДФКАМРАТКОМРАД
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Праховита главня
Пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Стъблена главня
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Фузариум
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха