Пшеница (Triticum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
ТОПСИН М 70 ВДГЗОКСИС 250 СКОРТИВАСОЛИГОР 425 ЕКТЕБУГАРД ПЛЮСУНИВОКАЗОГАРД АЗТ 250 СКТАЛИУС 20 ЕКНОРИОС 250 СК ТАНГО СУПЕРПРОЗАРО 250 ЕКБРИЗ 12,5 СКАКАПЕЛА ПЛЮССОЛФОЛИКИД 800 СКМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДАРТЕА 330 ЕКТЕРАНО 12,5 СКБАРИБА 250 СКСИЕЛЕКСПРАЙМАРТЕМИСЛЕГАДОАМИСТАР ЕКСТРА СКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКТЕСОН 250КАНТИКРУБРИК 125 СКБАМПЕР СУПЕРСИСТИВА 333 ФСМИРАДОР 250 СКПРИОРИПОЛ-СУЛФУР 800 СКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКИМПАКТ 25 СККУМУЛУСАЛЕГРОАКАНТО ПЛЮСЦЕЛСИВОБАМПЕР 25 ЕКСИНСТАРАКАПЕЛА 250 СККАРАМБА 60 ЕКЗАНТАРА 216 ЕКСЕАНДО ПРОКУСТОДИЯОЗИРИСФАЛКОН 460 ЕКФЛЕКСИТИРИКАЛИИМПУЛС СУПЕР ЕККАПАЛОПРОЗАРО ПЛЮСДУЕТ УЛТРАБАУНТИ СКОПЮЛЕНТЗАКЕО ЕКСТРАХЕРКУЛЕС 125 СКИМПАКТ 125 СКБАЙФИДАН 250 ЕКЮВЕЛРИЗА 20 ЕКБУЗ УЛТРА ДФСЯРА ВГОПЕРАМИСТИК 25 ЕВКОМУГИН 5 ЕВПРИАКСОР ЕКРЕКС УЛТРАСФЕРА МАКС СКЗАМИР 400 ЕВАКАНТО 250 СКРИЗА 25 ЕВТЕСОРО 250ТОКАТАТРУНФОФЕЗАНТЕЙЗЪР 250 СКФАЛКОН ПРОАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКСИВАРУАСАНХЕЛИОСУФР СКАЮНИСТИЛТ 25 ЕККОНКЛУД АЗТ 250 СКЗЕНИТОПУС ТОПСУЛГРАНДИАГОНАЛАМИСТАР 25 СКИНПУТКОЗАВЕТ ДФУНИКОРН ДФФЛОСУЛДИАМАНТ МАКСТИТАНСЕГУРИС ЕКСТРАСЕГУРИС ПРО
Вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
СИНСТАРСОПРАНО 125 СКЗАНТАРА 216 ЕКОЗИРИСРЕВИТРЕКСАКАНТО 250 СКЕМИНЕНТ 125 МЕПРИОРИ ОПТИ СКИМПАКТ 25 СКБАУНТИ СКОПЮЛЕНТПЛИНКЕР 600 СКТАНГО СУПЕРХЕРКУЛЕС 125 СКИМПАКТ 125 СКАЛЕГРОБУЗ УЛТРА ДФИНОВОРБРИЗ 12,5 СКОПЕРАСЕАНДО ПРООРТИВА ОПТИ СКСФЕРА МАКС СКБОЛТ ХLБАЙФИДАН 250 ЕКТЕСОРО 250РЕВИКЕАРКАПАЛОЕЛАТУС ПЛЮСДУЕТ УЛТРАКАМРАТЕЛАТУС ЕРАФАЛКОН ПРОУНИВОКЗАКЕО ЕКСТРАМАГНЕЛО ЕКСИЕЛЕКСУАСАНЮВЕЛКАЮНИСРИКАЛИКОНКЛУД АЗТ 250 СКЗЕНИТАМИСТАР 25 СКПРОЗАРО 250 ЕКСОЛИГОР 425 ЕКАКАПЕЛА ПЛЮСУНИКОРН ДФДИАМАНТ МАКСРЕКС УЛТРАТИТАНАСКРА ЕКСПРОПРОТЕНДО 300 EKРИЗА 25 ЕВТОКАТАСЕГУРИС ПРОТРУНФОВАРИАНО ЕКСПРООРТИВААМИСТАР ОПТИ 480 СККРЕДО 600 СКТЕБУГАРД ПЛЮСАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКАЗОГАРД АЗТ 250 СКТИЛТ 25 ЕКЦИПРАЗООЛИМПУС СКМАРЕДО 125 СКТЕРАНО 12,5 СКБАРИБА 250 СККОМРАДСОЛЕЙАКАНТО ПЛЮСПЕНКОЦЕБ 75 ВГБАМПЕР СУПЕРАРТЕМИСАКАПЕЛА 250 СККАРАМБА 60 ЕКЗОКСИС 250 СКПИКОКРЕВИСТАРМИЗОНААМИСТАР ЕКСТРА СКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКНОРИОС 250 СК ЧЕРОКИ СЕТЕСОН 250КАНТИКРУБРИК 125 СКАЗАКАМИРАДОР 250 СКПРИОРИРЕВИСТАР XLМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКАРТЕА 330 ЕКОПУС ТОПБАМПЕР 25 ЕК
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Праховита главня
Пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Стъблена главня
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Фузариум
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха