Пшеница (Triticum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКАЗОГАРД АЗТ 250 СКАКАНТО 250 СКАКАНТО ПЛЮСАКАПЕЛА 250 СКАКАПЕЛА ПЛЮСАЛЕГРОАМИСТАР 25 СКАМИСТАР ЕКСТРА СКАРТЕА 330 ЕКАРТЕМИСБАЙФИДАН 250 ЕКБАМПЕР 25 ЕКБАМПЕР СУПЕРБАРИБА 250 СКБАУНТИ СКБРИЗ 12,5 СКБУЗ УЛТРА ДФВАКСИПЛАНТВЕРБЕНГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКДАКСЪРДИАГОНАЛДИАМАНТ МАКСДУЕТ УЛТРАЗАКЕО ЕКСТРАЗАМИР 400 ЕВЗАНТАРА 216 ЕКЗЕНИТЗОКСИС 250 СКИМПАКТ 125 СКИМПАКТ 25 СКИМПУЛС СУПЕР ЕКИНПУТКАНТИККАПАЛОКАРАМБА 60 ЕККАЮНИСКОЗАВЕТ ДФКОМУГИН 5 ЕВКОНКЛУД АЗТ 250 СККУМУЛУСКУСТОДИЯЛЕГАДОМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДМИРАДОР 250 СКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКМИСТИК 25 ЕВНОРИОС 250 СК ОЗИРИСОПЕРАОПУС ТОПОПЮЛЕНТОРТИВАПОЛ-СУЛФУР 800 СКПОУСИСПРАЙМПРИАКСОР ЕКПРИОРИПРОЗАРО 250 ЕКПРОЗАРО ПЛЮСПРОПЪРТИ 180 СКРЕКС УЛТРАРИЗА 20 ЕКРИЗА 25 ЕВРИКАЛИРУБРИК 125 СКСЕАНДО ПРОСЕГУРИС ЕКСТРАСЕГУРИС ПРОСИВАРСИЕЛЕКССИНСТАРСИСТИВА 333 ФССОЛИГОР 425 ЕКСОЛФОЛИКИД 800 СКСУЛГРАНСФЕРА МАКС СКСЯРА ВГТАЛИУС 20 ЕКТАЛИУС ПРОТАНГО СУПЕРТЕБУГАРД ПЛЮСТЕЙЗЪР 250 СКТЕРАНО 12,5 СКТЕСОН 250ТЕСОРО 250ТИЛТ 25 ЕКТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГТИОПРОНТИТАНТОКАТАТОПСИН М 70 ВДГТРЕЗИНТРУНФОУАСАНУНИВОКУНИКОРН ДФФАЛКОН 460 ЕКФАЛКОН ПРОФЕЗАНФЛЕКСИТИФЛОСУЛХЕЛИОСУФР СХЕРКУЛЕС 125 СКЦЕЛСИВОЮВЕЛ
Вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКАЗАКААЗОГАРД АЗТ 250 СКАКАНТО 250 СКАКАНТО ПЛЮСАКАПЕЛА 250 СКАКАПЕЛА ПЛЮСАЛЕГРОАМИСТАР 25 СКАМИСТАР ЕКСТРА СКАМИСТАР ОПТИ 480 СКАРТЕА 330 ЕКАРТЕМИСАСКРА ЕКСПРОБАЙФИДАН 250 ЕКБАМПЕР 25 ЕКБАМПЕР СУПЕРБАРИБА 250 СКБАУНТИ СКБОЛТ ХLБРИЗ 12,5 СКБУЗ УЛТРА ДФВАРИАНО ЕКСПРОВЕРБЕНГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКДАКСЪРДИАМАНТ МАКСДУЕТ УЛТРАЕЛАТУС ЕРАЕЛАТУС ПЛЮСЕМИНЕНТ 125 МЕЗАКЕО ЕКСТРАЗАНТАРА 216 ЕКЗЕНИТЗОКСИС 250 СКИМПАКТ 125 СКИМПАКТ 25 СКИНОВОРИНПУТКАМРАТКАНТИККАПАЛОКАРАМБА 60 ЕККАЮНИСКОМРАДКОНКЛУД АЗТ 250 СККРЕДО 600 СКМАГНЕЛО ЕКМАРЕДО 125 СКМИЗОНАМИРАДОР 250 СКМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКНОРИОС 250 СК ОЗИРИСОЛИМПУС СКОПЕРАОПУС ТОПОПЮЛЕНТОРТИВАОРТИВА ОПТИ СКПАТЕЛ 300 ЕКПЕНКОЦЕБ 75 ВГПИКОКПЛИНКЕР 600 СКПРИОРИПРИОРИ ОПТИ СКПРОЗАРО 250 ЕКПРОЗАРО ПЛЮСПРОТЕНДО 300 EKРЕВИКЕАРРЕВИСТАРРЕВИСТАР XLРЕВИТРЕКСРЕКС УЛТРАРИВИОРРИЗА 25 ЕВРИКАЛИРУБРИК 125 СКСЕАНДО ПРОСЕГУРИС ПРОСИЕЛЕКССИНСТАРСОЛЕЙСОЛИГОР 425 ЕКСОПРАНО 125 СКСФЕРА МАКС СКТАЛИУС ПРОТАНГО СУПЕРТЕБУГАРД ПЛЮСТЕРАНО 12,5 СКТЕСОН 250ТЕСОРО 250ТИЛТ 25 ЕКТИТАНТОКАТАТРЕЗИНТРУНФОУАСАНУНИВОКУНИКОРН ДФФАЛКОН ПРОХЕРКУЛЕС 125 СКЦИПРАЗОЧЕРОКИ СЕЮВЕЛ
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Праховита главня
Пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Стъблена главня
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Фузариум
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Житни дървеници
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнов молец
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Пиявици
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха