Пшеница (Triticum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
ЛЕГАДОГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКТЕСОН 250КАНТИКБАМПЕР СУПЕРРУБРИК 125 СКМИРАДОР 250 СКПРИОРИМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКСИСТИВА 333 ФСИМПАКТ 25 СККУМУЛУСАЛЕГРОЦЕЛСИВОБАМПЕР 25 ЕККАРАМБА 60 ЕКАМИСТАР ЕКСТРА СКСИНСТАРАКАПЕЛА 250 СККУСТОДИЯОЗИРИСЗАНТАРА 216 ЕКСЕАНДО ПРОФЛЕКСИТИФАЛКОН 460 ЕККАПАЛОРИКАЛИИМПУЛС СУПЕР ЕКДУЕТ УЛТРАОПЮЛЕНТЗАКЕО ЕКСТРАБАУНТИ СКАКАНТО ПЛЮСБАЙФИДАН 250 ЕКЮВЕЛРИЗА 20 ЕКХЕРКУЛЕС 125 СКИМПАКТ 125 СКСЯРА ВГОПЕРАБУЗ УЛТРА ДФМИСТИК 25 ЕВКОМУГИН 5 ЕВПРИАКСОР ЕКРИЗА 25 ЕВРЕКС УЛТРАСФЕРА МАКС СКЗАМИР 400 ЕВТОКАТАТРУНФОТЕСОРО 250ТЕЙЗЪР 250 СКФЕЗАНФАЛКОН ПРОСИВАРХЕЛИОСУФР СЗЕНИТОПУС ТОПСУЛГРАНДИАГОНАЛИНПУТТИЛТ 25 ЕККОНКЛУД АЗТ 250 СККОЗАВЕТ ДФУНИКОРН ДФФЛОСУЛСЕГУРИС ЕКСТРААКАНТО 250 СКДИАМАНТ МАКСТИТАНСЕГУРИС ПРОПРАЙМЗОКСИС 250 СКОРТИВАТОПСИН М 70 ВДГТЕБУГАРД ПЛЮСАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКАЗОГАРД АЗТ 250 СКСОЛИГОР 425 ЕКНОРИОС 250 СК ТАНГО СУПЕРТАЛИУС 20 ЕКАМИСТАР 25 СКПРОЗАРО 250 ЕКБРИЗ 12,5 ЕКАКАПЕЛА ПЛЮСАРТЕА 330 ЕКСОЛФОЛИКИД 800 СКМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИДСИЕЛЕКСАРТЕМИСТЕРАНО 12,5 СКБАРИБА 250 СК
вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
БРИЗ 12,5 ЕКОПЕРАБУЗ УЛТРА ДФСЕАНДО ПРОБОЛТ ХLАКАНТО 250 СКБАЙФИДАН 250 ЕКСФЕРА МАКС СККАПАЛОЕЛАТУС ПЛЮСТЕСОРО 250РЕВИКЕАРПРИОРИ ОПТИ СКДУЕТ УЛТРАКАМРАТФАЛКОН ПРОЗАКЕО ЕКСТРАЕЛАТУС ЕРАМАГНЕЛО ЕКСИЕЛЕКСЮВЕЛРИКАЛИЗЕНИТПРОЗАРО 250 ЕККОНКЛУД АЗТ 250 СКУНИКОРН ДФОРТИВА ОПТИ СКСОЛИГОР 425 ЕКАКАПЕЛА ПЛЮСАСКРА ЕКСПРОРИЗА 25 ЕВДИАМАНТ МАКСРЕКС УЛТРАТИТАНТОКАТАСЕГУРИС ПРОТРУНФООРТИВАВАРИАНО ЕКСПРОКРЕДО 600 СКТЕБУГАРД ПЛЮСАЗОГАРД АЗТ 250 СКАМИСТАР 25 СКТИЛТ 25 ЕКЦИПРАЗОТЕРАНО 12,5 СКМАРЕДО 125 СККОМРАДСОЛЕЙПЕНКОЦЕБ 75 ВГБАМПЕР СУПЕРАРТЕМИСБАРИБА 250 СККАРАМБА 60 ЕКЗОКСИС 250 СКРЕВИСТАРАМИСТАР ОПТИ 480 СКАКАПЕЛА 250 СКАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКНОРИОС 250 СК ЧЕРОКИ СЕТЕСОН 250КАНТИКРУБРИК 125 СКАЗАКАМИРАДОР 250 СКПРИОРИМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКОЛИМПУС СКАРТЕА 330 ЕКОПУС ТОПАКАНТО ПЛЮСБАМПЕР 25 ЕКСОПРАНО 125 СКАМИСТАР ЕКСТРА СКСИНСТАРОЗИРИСЗАНТАРА 216 ЕКРЕВИТРЕКСОПЮЛЕНТПЛИНКЕР 600 СКТАНГО СУПЕРИМПАКТ 25 СКБАУНТИ СКАЛЕГРОХЕРКУЛЕС 125 СКИМПАКТ 125 СК
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
петносване по плевите
Праховита главня
пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
стъблена главня
Твърда главня
фузарийно кореново гниене
фузариоза
Фузариоза по класа
фузариум
хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
вредна житна дървеница
галици
дървеници
житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
зърнояди
Коренова муха
ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
листоминиращи мухи
майски бръмбар
марокански скакалец
миниращи мухи
Молец по сушените плодове
мухи
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
телени червеи
трипси
хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
шведска муха