Пшеница (Triticum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
ТЕСОН 250РИЗА 25 ЕВСФЕРА МАКС СКЗОКСИС 250 СКИНПУТОРТИВАТЕСОРО 250ПРАЙМАЗОГАРД АЗТ 250 СКПРОПЪРТИ 180 СКФЕЗАНВЕРБЕНЮВЕЛЦЕЛСИВОАЛЕГРОЛЕГАДОАКАПЕЛА ПЛЮСТИЛТ 25 ЕКСИЕЛЕКСТЕБУГАРД ПЛЮСДИАМАНТ МАКСПОЛ-СУЛФУР 800 СКПРОЗАРО ПЛЮСМИРАДОР 250 СКАМИСТАР ЕКСТРА СКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СКТОПСИН М 70 ВДГЗАКЕО ЕКСТРАКАНТИКСОЛИГОР 425 ЕКТАНГО СУПЕРТАЛИУС 20 ЕКПРОЗАРО 250 ЕКФЛЕКСИТИАРТЕА 330 ЕКСОЛФОЛИКИД 800 СКАКАНТО ПЛЮСКАЮНИСАКАПЕЛА 250 СКТЕРАНО 12,5 СКОПУС ТОПОПЮЛЕНТБАРИБА 250 СКСЯРА ВГХЕЛИОСУФР СИМПАКТ 125 СКБАМПЕР СУПЕРРУБРИК 125 СКМИСТИК 25 ЕВОПЕРАМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКДАКСЪРСИСТИВА 333 ФСИМПУЛС СУПЕР ЕКБАУНТИ СКИМПАКТ 25 СКТЕЙЗЪР 250 СКАРТЕМИСБРИЗ 12,5 СКХЕРКУЛЕС 125 СКБАМПЕР 25 ЕКБУЗ УЛТРА ДФПРИОРИКАРАМБА 60 ЕКПРИАКСОР ЕКФАЛКОН ПРОНОРИОС 250 СК ФЛОСУЛСИНСТАРСИВАРСЕАНДО ПРОКУСТОДИЯОЗИРИСУАСАНЗАМИР 400 ЕВЗАНТАРА 216 ЕКТИТАНСУЛГРАНТОКАТААКАНТО 250 СККОНКЛУД АЗТ 250 СКФАЛКОН 460 ЕККАПАЛОУНИКОРН ДФКУМУЛУСДИАГОНАЛРИКАЛИДУЕТ УЛТРААВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКЗЕНИТБАЙФИДАН 250 ЕКТРУНФОРИЗА 20 ЕККОЗАВЕТ ДФУНИВОКСЕГУРИС ПРОАМИСТАР 25 СКВАКСИПЛАНТРЕКС УЛТРАКОМУГИН 5 ЕВСЕГУРИС ЕКСТРАМИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД
Вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
ЕМИНЕНТ 125 МЕКОМРАДПЕНКОЦЕБ 75 ВГКАЮНИСБАМПЕР СУПЕРКАРАМБА 60 ЕКОПЮЛЕНТЗАКЕО ЕКСТРАБАРИБА 250 СКИНОВОРАКАНТО 250 СКПРОТЕНДО 300 EKМИЗОНАИМПАКТ 125 СКТЕРАНО 12,5 СКРУБРИК 125 СКОПЕРАМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕКПРИОРИ ОПТИ СКПАТЕЛ 300 ЕКБАУНТИ СКАРТЕА 330 ЕКАСКРА ЕКСПРОМАРЕДО 125 СКРЕВИКЕАРАРТЕМИСХЕРКУЛЕС 125 СКБАМПЕР 25 ЕКБУЗ УЛТРА ДФПРИОРИФАЛКОН ПРОСОПРАНО 125 СКУНИВОКСИНСТАРОЗИРИСУАСАНОРТИВА ОПТИ СККАМРАТЗАНТАРА 216 ЕКБОЛТ ХLТИТАНКОНКЛУД АЗТ 250 СКЕЛАТУС ПЛЮСУНИКОРН ДФЕЛАТУС ЕРАПЛИНКЕР 600 СКСИЕЛЕКСТАНГО СУПЕРВЕРБЕНИМПАКТ 25 СКЗЕНИТНОРИОС 250 СК СЕГУРИС ПРОАМИСТАР 25 СКБРИЗ 12,5 СКАКАПЕЛА ПЛЮССЕАНДО ПРОТЕСОН 250ТОКАТАБАЙФИДАН 250 ЕКСФЕРА МАКС СКОПУС ТОПКАПАЛОВАРИАНО ЕКСПРООРТИВАТЕСОРО 250РЕВИСТАРАМИСТАР ОПТИ 480 СКАЗОГАРД АЗТ 250 СКДУЕТ УЛТРАЧЕРОКИ СЕСОЛЕЙАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКЦИПРАЗОМАГНЕЛО ЕКПИКОКТРУНФОРИКАЛИПРОЗАРО 250 ЕКРЕКС УЛТРАОЛИМПУС СКСОЛИГОР 425 ЕКТЕБУГАРД ПЛЮСРИЗА 25 ЕВДИАМАНТ МАКСЗОКСИС 250 СКРЕВИСТАР XLАКАНТО ПЛЮСАКАПЕЛА 250 СКМИРАДОР 250 СКАМИСТАР ЕКСТРА СКГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СККРЕДО 600 СККАНТИКРЕВИТРЕКСЮВЕЛАЛЕГРОАЗАКАТИЛТ 25 ЕКДАКСЪР
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Праховита главня
Пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Стъблена главня
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Фузариум
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Дървеници
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житна муха
Западен коренов царевичен червей
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Мухи
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Пшеничен трипс
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Шведска муха