Пшеница (Triticum)

регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиИЗОР 500 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиХЕРБАФЛЕКС
едногодишни житни плевелиСУОРД 240 ЕК
едногодишни житни плевелиПАСИФИКА ВГ
едногодишни житни плевелиТОПИК 080 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиЗЕРРАТЕ
едногодишни житни плевелиАТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиКОНСТЕЛ
едногодишни житни плевелиТРАКСОС 50 ЕК
едногодишни житни плевелиИМАСПРО 7,5 ЕВ
едногодишни житни плевелиТОЛУРЕКС 500 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ
едногодишни житни плевелиБУГУИС
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиСКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ
едногодишни житни плевелиФОКСТРОТ 69 ЕВ
едногодишни житни плевелиЛЕГАТО ПЛЮС
едногодишни житни плевелиПАЛАС 75 ВГ
едногодишни житни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни житни плевелиАКСИАЛ ЕДНО ЕК
едногодишни житни плевелиПРОТУГАН 50 СК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиХУСАР МАКС ОД
едногодишни житни плевелиПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиИЗОР 500 СК
едногодишни житни плевелиЦИКЛОП
едногодишни житни плевелиАКСИАЛ 050 ЕК
едногодишни житни плевелиПРОТУГАН 50 СК
едногодишни широколистни плевелиПАСИФИКА ВГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиФИНИ ВГ
едногодишни широколистни плевелиКОРИДА 75 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕРРАТЕ
едногодишни широколистни плевелиАТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЕКОПАРТ 2 СК
едногодишни широколистни плевелиКОНСТЕЛ
едногодишни широколистни плевелиПИТОН 75 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиДИФЛАНИЛ СД
едногодишни широколистни плевелиТРЕЙЛЪР
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиКАМБИО СЛ
едногодишни широколистни плевелиТРИРОН 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиБЕЛУРЕ – Т
едногодишни широколистни плевелиГРАНСТАР 75 ДФ
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиМЕТСУРАМ 200 ВГ
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиДИФЛАНИЛ СД
едногодишни широколистни плевелиАкурат 20 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИНУ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиХЕМТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиПАЛАС 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиБАТЪЛ ДЕЛТА
едногодишни широколистни плевелиАКСИАЛ ЕДНО ЕК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиХУСАР МАКС ОД
едногодишни широколистни плевелиМАТОН 600 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиЕКСПЕРТ ВГ
едногодишни широколистни плевелиПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
едногодишни широколистни плевелиТОСКАНА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиТЕНУРОН 75
едногодишни широколистни плевелиРОТЕР ВГ
едногодишни широколистни плевелиТАРИКА
едногодишни широколистни плевелиЕСТЕРОН 600 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПРЕМАЗОР СД
едногодишни широколистни плевелиАКУРАТ ЕКСТРА ВГ
едногодишни широколистни плевелиБЕФЛЕКС
едногодишни широколистни плевелиГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ
едногодишни широколистни плевелиТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЛАРЕН 20 СГ
едногодишни широколистни плевелиРИКОРСО
едногодишни широколистни плевелиОПТИКА ТРИО
едногодишни широколистни плевелиЕРГОН ВГ
едногодишни широколистни плевелиПРЕМАЗОР СД
едногодишни широколистни плевелиТРИМУР
едногодишни широколистни плевелиАКУРАТ 60 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИША 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиХЕРБАФЛЕКС
едногодишни широколистни плевелиБИАТЛОН 4Д
едногодишни широколистни плевелиСЕКАТОР ОД
едногодишни широколистни плевелиТРИМЕР 75 ДФ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиКОРЕЛО ДУО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиКРЕДИТ 36 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиКЛИНИК 36 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Широколистни плевелиПАСИФИК СЛ
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ВГ
Широколистни плевелиАЛИАНС ВГ
Широколистни плевелиХАРМОНИ ЕКСТРА СГ
Широколистни плевелиВАЛСАМИН
Широколистни плевелиЛАНСЕЛОТ
Широколистни плевелиМУСТАНГ 306,25 СК
Широколистни плевелиСЕРИДОР МЦПА
Широколистни плевелиЛОГРАН 20 ВГ
Широколистни плевелиДИФЕНДЪР СЛ
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ДФ
Широколистни плевелиУИДМАСТЕР 464 СЛ
Широколистни плевелиПОЙНТЕР УЛТРА
Широколистни плевелиРЕФАЙН ЕКСТРА
Широколистни плевелиБУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ
Широколистни плевелиАГРОКСОН
Широколистни плевелиДЕРБИ СУПЕР ЕДНО
Широколистни плевелиПЕЛИКАН ДЕЛТА
Широколистни плевелиАРАТ
Широколистни плевелиЛИНТУР 70 ВГ
Широколистни плевелиСАНАФЕН
Широколистни плевелиГЛИН 75 ВГ
Широколистни плевелиДИОВИД 60 СЛ
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ДФ
Широколистни плевелиУ 46 М ФЛУИД
Широколистни плевелиАЛАЙ МАКС
Широколистни плевелиДЕРБИ СУПЕР
Широколистни плевелиАМИНОПИЕЛИК 600 СЛ
Широколистни плевелиГЛИН 75 ВГ
Широколистни плевелиХЕРБОКСОН ТОП
Широколистни плевелиТРИПАЛИ ВГ
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 300 СЛ
Широколистни плевелиСТАРАНЕ ГОЛД
Широколистни плевелиМАГНЕТО СЛ
Широколистни плевелиГЛИЙН 75 ВГ
Широколистни плевелиФЛУРОСТАР 200
Широколистни плевелиПОЛИМЕР ВГ
Широколистни плевелиДИКОПУР Ф
Широколистни плевелиОМНЕРА ОД
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ

регистрации срещу неприятели

вредна житна дървеницаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
вредна житна дървеницаСУМИ АЛФА 5 ЕК
вредна житна дървеницаМАВРИК 2 Ф
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ МЕГА
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаПИРИНЕКС 48 ЕК
вредна житна дървеницаЛАМБАДА 5 ЕК
вредна житна дървеницаРЕЛДАН 40 ЕК
вредна житна дървеницаДЕЦИС 2,5 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаЛАМБАДА 5 ЕК
вредна житна дървеницаМОСПИЛАН 20 СП
вредна житна дървеницаСУМИЦИДИН 5 ЕК
вредна житна дървеницаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
галициПРОТЕУС 110 ОД
галициМАГЕОС
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициМЕТЕОР
Житна листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Житна листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Житна листозавивачкаМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Житна листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
западен коренов царевичен червейМЕТЕОР
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМОСПИЛАН 20 СП
Листни въшкиЦАЙПЕР 10 ЕК
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиЦИКЛОН 100 ЕВ
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиЮНТА КУАТРО ФС
Листни въшкиЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиШЕРПА 100 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиЦИПЕРФОР 100 ЕК
Листни въшкиШЕРПА 100 ЕВ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиЦИКЛОН 10 ЕК
Листни въшкиАФИКАР 100 ЕК
Листни въшки по класоветеМАГЕОС
листоминиращи мухиПРОТЕУС 110 ОД
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
миниращи мухиМАГЕОС
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Обикновен житен бегачАУСТРАЛ ПЛЮС
Обикновен житен бегачБИСКАЯ 240 ОД
Обикновен житен бегачТЕРАГАРД ПЛЮС
Обикновен житен бегачАГРИЯ 1050 +
Обикновен житен бегачМОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегачДУРСБАН 4 ЕК
Обикновен житен бегачВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновен житен бегачКРАЙЦЕР 350 ФС
Обикновен житен бегачЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Обикновен житен бегачЮНТА КУАТРО ФС
Обикновен житен бегачПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ МЕГА
обикновена житна пиявицаФЮРИ 10 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаМОСПИЛАН 20 СП
обикновена житна пиявицаСАНМБА
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
обикновена житна пиявицаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена житна пиявицаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена житна пиявицаХЛОРСИРИН 550 ЕК
обикновена житна пиявицаСУМИЦИДИН 5 ЕК
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
обикновена житна пиявицаНУРЕЛЕ Д
обикновена житна пиявицаДУРСБАН 4 ЕК
обикновена житна пиявицаПРОТЕУС 110 ОД
обикновена житна пиявицаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
обикновена житна пиявицаСУМИ АЛФА 5 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаМАВРИК 2 Ф
овесена листна въшкаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
пшеничен трипсМЕТЕОР
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
Складови неприятелиТАЛИЗМА ЕК
телени червеиЮНТА КУАТРО ФС
телени червеиАУСТРАЛ ПЛЮС
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
хесенска мухаМОСПИЛАН 20 СП
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
ЦикадиМАГЕОС
шведска мухаМОСПИЛАН 20 СП
шведска мухаЮНТА КУАТРО ФС

регистрации срещу болести

Базично гниенеИМПУЛС СУПЕР ЕК
Базично гниенеФАЛКОН 460 ЕК
Базично гниенеСЕАНДО ПРО
Базично гниенеМИРАЖ 45 ЕК
Базично гниенеКАПАЛО
Базично гниенеПРОЗАРО 250 ЕК
Брашнеста манаРЕКС УЛТРА
Брашнеста манаСОЛИГОР 425 ЕК
Брашнеста манаТАНГО СУПЕР
Брашнеста манаПРИАКСОР ЕК
Брашнеста манаТАЛИУС 20 ЕК
Брашнеста манаАКАНТО 250 СК
Брашнеста манаЗЕНИТ
Брашнеста манаПРОЗАРО 250 ЕК
Брашнеста манаДУЕТ УЛТРА
Брашнеста манаСОЛФОЛИКИД 800 СК
Брашнеста манаПРИОРИ
Брашнеста манаТЕРАНО 12,5 СК
Брашнеста манаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Брашнеста манаБАЙФИДАН 250 ЕК
Брашнеста манаСЕГУРИС ЕКСТРА
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаАЛЕГРО
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаСЕАНДО ПРО
Брашнеста манаРУБРИК 125 СК
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
Брашнеста манаСИСТИВА 333 ФС
Брашнеста манаАКАПЕЛА ПЛЮС
Брашнеста манаСИНСТАР
Брашнеста манаОЗИРИС
Брашнеста манаСИЕЛЕКС
Брашнеста манаЮВЕЛ
Брашнеста манаКАРАМБА 60 ЕК
Брашнеста манаОРТИВА
Брашнеста манаОПУС ТОП
Брашнеста манаДИАМАНТ МАКС
Брашнеста манаРИКАЛИ
Брашнеста манаКАПАЛО
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
Брашнеста манаАКАПЕЛА 250 СК
Брашнеста манаРИЗА 25 ЕВ
Брашнеста манаСФЕРА МАКС СК
Брашнеста манаАРТЕА 330 ЕК
Брашнеста манаТЕСОРО 250
Брашнеста манаКОМУГИН 5 ЕВ
Брашнеста манаФЕЗАН
Брашнеста манаАКАНТО ПЛЮС
Брашнеста манаТЕСОН 250
Брашнеста манаАМИСТАР 25 СК
Брашнеста манаБАУНТИ СК
Брашнеста манаИМПАКТ 25 СК
Брашнеста манаАМИСТАР ЕКСТРА СК
Брашнеста манаИМПУЛС СУПЕР ЕК
Брашнеста манаТИЛТ 25 ЕК
Брашнеста манаБАМПЕР СУПЕР
Брашнеста манаТОКАТА
Брашнеста манаЗАНТАРА 216 ЕК
Брашнеста манаФАЛКОН 460 ЕК
Брашнеста манаБАМПЕР 25 ЕК
Брашнеста манаТОПСИН М 70 ВДГ
вджуджаваща главняДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М
вджуджаваща главняДИФЕНД ЕКСТРА
вджуджаваща главняЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
вджуджаваща главняДИФЕНД ФС
Гниене на корениЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Гниене на семенаЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Жълта РъждаЦИПРАЗО
Жълта РъждаРУБРИК 125 СК
Жълта РъждаТЕСОРО 250
Жълта РъждаТЕСОН 250
Жълта РъждаРИКАЛИ
Жълта РъждаСИНСТАР
Жълта РъждаАКАНТО 250 СК
Жълта РъждаПРОЗАРО 250 ЕК
Жълта РъждаСОЛИГОР 425 ЕК
Жълта РъждаКАРАМБА 60 ЕК
Жълта РъждаЧЕРОКИ СЕ
Жълта РъждаАЗАКА
Жълта РъждаКОМРАД
Жълта РъждаАКАНТО ПЛЮС
Жълта РъждаИМПАКТ 25 СК
Жълта РъждаБАЙФИДАН 250 ЕК
Жълта РъждаРЕКС УЛТРА
Жълта РъждаБАУНТИ СК
Жълта РъждаСОПРАНО 125 СК
Жълта РъждаДУЕТ УЛТРА
Жълта РъждаКАМРАТ
Жълта РъждаБОЛТ ХL
Жълта РъждаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Жълта РъждаМАРЕДО 125 СК
Жълта РъждаЕЛАТУС ПЛЮС
Жълта РъждаАКАПЕЛА 250 СК
Жълта РъждаОЗИРИС
Жълта РъждаДИАМАНТ МАКС
Жълта РъждаЗЕНИТ
Жълта РъждаСИЕЛЕКС
Жълта РъждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Жълта РъждаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Жълти петнаОПУС ТОП
Жълти петнаТАНГО СУПЕР
Жълто-кафяви петнаАКАПЕЛА ПЛЮС
Жълто-кафяви петнаДИАМАНТ МАКС
Жълто-кафяви петнаАКАНТО ПЛЮС
Загиване на кълнове по време на поникванеВИТАВАКС РОЯЛ
Загиване на кълнове по време на поникванеВИНСИТ КС
Загиване на кълнове по време на поникванеАНКОР
Загиване на кълнове по време на поникванеВИТАВАКС 2000
Загиване на кълнове по време на поникванеВИТАВАКС 200 ФФ
Кафява ръждаАЛЕГРО
Кафява ръждаОРТИВА
Кафява ръждаСЕАНДО ПРО
Кафява ръждаДИАМАНТ МАКС
Кафява ръждаАЗАКА
Кафява ръждаКОМРАД
Кафява ръждаАКАНТО ПЛЮС
Кафява ръждаТАНГО СУПЕР
Кафява ръждаАМИСТАР ОПТИ 480 СК
Кафява ръждаЮВЕЛ
Кафява ръждаМАГНЕЛО ЕК
Кафява ръждаСФЕРА МАКС СК
Кафява ръждаТЕСОРО 250
Кафява ръждаОЛИМПУС СК
Кафява ръждаБАМПЕР СУПЕР
Кафява ръждаТЕСОН 250
Кафява ръждаКАПАЛО
Кафява ръждаАМИСТАР 25 СК
Кафява ръждаБАУНТИ СК
Кафява ръждаРИКАЛИ
Кафява ръждаАМИСТАР ЕКСТРА СК
Кафява ръждаАКАНТО 250 СК
Кафява ръждаКРЕДО 600 СК
Кафява ръждаПРОЗАРО 250 ЕК
Кафява ръждаСОЛИГОР 425 ЕК
Кафява ръждаКАМРАТ
Кафява ръждаРИЗА 25 ЕВ
Кафява ръждаЗАНТАРА 216 ЕК
Кафява ръждаБОЛТ ХL
Кафява ръждаАРТЕА 330 ЕК
Кафява ръждаЕЛАТУС ПЛЮС
Кафява ръждаБАМПЕР 25 ЕК
Кафява ръждаОПУС ТОП
Кафява ръждаИМПАКТ 25 СК
Кафява ръждаТИЛТ 25 ЕК
Кафява ръждаЗЕНИТ
Кафява ръждаСИЕЛЕКС
Кафява ръждаТОКАТА
Кафява ръждаАКАПЕЛА ПЛЮС
Кафява ръждаПРИОРИ
Кафява ръждаПРИОРИ ОПТИ СК
Кафява ръждаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафява ръждаБРИЗ 12,5 ЕК
Кафява ръждаРЕКС УЛТРА
Кафява ръждаЦИПРАЗО
Кафява ръждаКАРАМБА 60 ЕК
Кафява ръждаЧЕРОКИ СЕ
Кафява ръждаСОПРАНО 125 СК
Кафява ръждаБАЙФИДАН 250 ЕК
Кафява ръждаРУБРИК 125 СК
Кафява ръждаОРТИВА ОПТИ СК
Кафява ръждаМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
Кафява ръждаДУЕТ УЛТРА
Кафява ръждаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Кафява ръждаМАРЕДО 125 СК
Кафява ръждаСИНСТАР
Кафява ръждаПЛИНКЕР 600 СК
Кафява ръждаАКАПЕЛА 250 СК
Кафява ръждаОЗИРИС
Кафява ръждаЗоксис 250 СК
Листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Листни петнаСИСТИВА 333 ФС
Листни петнаБОЛТ ХL
Листни петнаЕЛАТУС ПЛЮС
Листни петнаДИАМАНТ МАКС
Листни петнаАМИСТАР ЕКСТРА СК
Листни петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Листни петнаЗоксис 250 СК
Листни петнаКУСТОДИЯ
Листни петнаПРОЗАРО 250 ЕК
Листни петнаСЕГУРИС ЕКСТРА
Мазна главняТАРКЗА 06 ФС
Мрежовидни листни петнаСОЛИГОР 425 ЕК
Петносване по класаАКАПЕЛА ПЛЮС
Петносване по класаДИАМАНТ МАКС
Петносване по класаАКАПЕЛА 250 СК
Петносване по класаМАГНЕЛО ЕК
Петносване по класаСИНСТАР
Петносване по класаАКАНТО ПЛЮС
Петносване по класаРИКАЛИ
Петносване по класаАКАНТО 250 СК
Петносване по класаБАМПЕР СУПЕР
петносване по плевитеТИЛТ 25 ЕК
петносване по плевитеРедиго 100 ФС
петносване по плевитеТАНГО СУПЕР
петносване по плевитеСЕГУРИС ЕКСТРА
петносване по плевитеЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
петносване по плевитеОПУС ТОП
Праховита главняЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Праховита главняВИБРАНС ДУО
Праховита главняРАКСИЛ УЛТРА 120 ФС
Праховита главняВИТАВАКС РОЯЛ
Праховита главняРедиго 100 ФС
Праховита главняАНКОР
Праховита главняВИНСИТ Ф
Праховита главняМАКСИМ СТАР 025 ФС
Праховита главняВИНСИТ КС
Праховита главняРЕДИГО ПРО 170 ФС
Праховита главняВИТАВАКС РОЯЛ
Праховита главняВИНСИТ ФС
Праховита главняКИНТО ПЛЮС ФС
Праховита главняПРОТЕКТОР 6 ФС
Праховита главняДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС
Праховита главняАНКОР
Праховита главняПРИНСИПЪЛ
Праховита главняЛАМАДОР 400 ФС
Праховита главняВИТАВАКС 2000
Праховита главняРАКСИЛ 060 ФС
Праховита главняТАРКЗА 06 ФС
Праховита главняЮНТА КУАТРО ФС
Праховита главняРАНКОНА 15 МЕ
Праховита главняАНКОР
Праховита главняВИНСИТ КС
Праховита главняИНТЕРЕСТ
Праховита главняВИТАВАКС 2000
Праховита главняРЕАЛ 300 ФС
Праховита главняЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Праховита главняВИНСИТ Ф
Праховита главняОРИУС 6 ФС
Праховита главняДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М
Праховита главняИНВЕСТ
Праховита главняВИТАВАКС РОЯЛ
Праховита главняВИТАВАКС 200 ФФ
Праховита главняВИТАВАКС 2000
пролетен листен пригорАРТЕА 330 ЕК
пролетен листен пригорБАМПЕР СУПЕР
Ранен листен пригорИМПУЛС СУПЕР ЕК
Ранен листен пригорОЛИМПУС СК
Ранен листен пригорМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
Ранен листен пригорОПУС ТОП
Ранен листен пригорФАЛКОН 460 ЕК
Ранен листен пригорПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Ранен листен пригорПЛИНКЕР 600 СК
Ранен листен пригорАКАПЕЛА 250 СК
Ранен листен пригорОЗИРИС
Ранен листен пригорЦИПРАЗО
Ранен листен пригорАКАПЕЛА ПЛЮС
Ранен листен пригорРИЗА 20 ЕК
Ранен листен пригорЗАНТАРА 216 ЕК
Ранен листен пригорОРТИВА
Ранен листен пригорАРТЕА 330 ЕК
Ранен листен пригорРЕКС УЛТРА
Ранен листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Ранен листен пригорСОПРАНО 125 СК
Ранен листен пригорТИЛТ 25 ЕК
Ранен листен пригорЗЕНИТ
Ранен листен пригорБАМПЕР СУПЕР
Ранен листен пригорДУЕТ УЛТРА
Ранен листен пригорТЕСОРО 250
Ранен листен пригорПРИОРИ ОПТИ СК
Ранен листен пригорМАРЕДО 125 СК
Ранен листен пригорКОМРАД
Ранен листен пригорТЕСОН 250
Ранен листен пригорАМИСТАР 25 СК
Ранен листен пригорАКАНТО 250 СК
Ранен листен пригорКРЕДО 600 СК
Ранен листен пригорОРТИВА ОПТИ СК
Ранен листен пригорАКАНТО ПЛЮС
Ранен листен пригорТАНГО СУПЕР
Ранен листен пригорСИНСТАР
Ранен листен пригорКАМРАТ
Ранен листен пригорСФЕРА МАКС СК
Ранен листен пригорПРИОРИ
Ранен листен пригорРИКАЛИ
Ранен листен пригорАМИСТАР ОПТИ 480 СК
РизоктонияАКАПЕЛА 250 СК
РизоктонияВИБРАНС ДУО
РизоктонияАКАНТО 250 СК
РъждаКУСТОДИЯ
РъждаСЕГУРИС ЕКСТРА
РъждаПРИАКСОР ЕК
СепториозаМАКСИМ 025 ФС
СепториозаЧЕРОКИ СЕ
СепториозаДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М
СепториозаСИЕЛЕКС
СепториозаКАПАЛО
СепториозаБАУНТИ СК
СепториозаДИАМАНТ МАКС
СепториозаПРИАКСОР ЕК
СепториозаАУСТРАЛ ПЛЮС
СепториозаВИБРАНС ДУО
СепториозаРУБРИК 125 СК
СепториозаМАГНЕЛО ЕК
СепториозаСЕАНДО ПРО
Снежна плесенАНКОР
Снежна плесенРАНКОНА 15 МЕ
Снежна плесенЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Снежна плесенЛАМАДОР 400 ФС
Снежна плесенВИБРАНС ДУО
Снежна плесенВИТАВАКС 2000
Снежна плесенСОЛИГОР 425 ЕК
Снежна плесенМАКСИМ 025 ФС
Снежна плесенМАКСИМ СТАР 025 ФС
Снежна плесенВИТАВАКС РОЯЛ
Снежна плесенСИСТИВА 333 ФС
Снежна плесенРЕДИГО ПРО 170 ФС
Снежна плесенРедиго 100 ФС
Снежна плесенКИНТО ПЛЮС ФС
стъблена главняТАРКЗА 06 ФС
Твърда главняРЕАЛ 300 ФС
Твърда главняВИНСИТ Ф
Твърда главняОРИУС 6 ФС
Твърда главняИНВЕСТ
Твърда главняВИТАВАКС 200 ФФ
Твърда главняВИБРАНС ДУО
Твърда главняДИФЕНД ФС
Твърда главняВИТАВАКС 2000
Твърда главняПРЕМИС
Твърда главняРАКСИЛ УЛТРА 120 ФС
Твърда главняМАКСИМ 025 ФС
Твърда главняАУСТРАЛ ПЛЮС
Твърда главняЮНТА КУАТРО ФС
Твърда главняВИНСИТ Ф
Твърда главняМАКСИМ СТАР 025 ФС
Твърда главняДИФЕНД ЕКСТРА
Твърда главняФЛОУЗАН ФС
Твърда главняВИНСИТ КС
Твърда главняРЕДИГО ПРО 170 ФС
Твърда главняЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС
Твърда главняВИТАВАКС РОЯЛ
Твърда главняВИНСИТ ФС
Твърда главняКИНТО ПЛЮС ФС
Твърда главняПРОТЕКТОР 6 ФС
Твърда главняДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС
Твърда главняЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Твърда главняПРИНСИПЪЛ
Твърда главняРедиго 100 ФС
Твърда главняДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М
Твърда главняЛАМАДОР 400 ФС
Твърда главняРАКСИЛ 060 ФС
Твърда главняРАНКОНА 15 МЕ
Твърда главняАНКОР
Твърда главняВИНСИТ КС
Твърда главняИНТЕРЕСТ
фузарийно кореново гниенеЛАМАДОР 400 ФС
фузарийно кореново гниенеРЕДИГО ПРО 170 ФС
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ СТАР 025 ФС
фузарийно кореново гниенеКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеЮНТА КУАТРО ФС
фузарийно кореново гниенеРАНКОНА 15 МЕ
фузарийно кореново гниенеРедиго 100 ФС
фузарийно кореново гниенеДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ 025 ФС
фузарийно кореново гниенеВИБРАНС ДУО
фузариозаЗАНТАРА 216 ЕК
фузариозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
фузариозаАУСТРАЛ ПЛЮС
фузариозаСФЕРА МАКС СК
фузариозаДИФЕНД ЕКСТРА
фузариозаРИЗА 20 ЕК
фузариозаМАГНЕЛО ЕК
Фузариоза по класаСОПРАНО 125 СК
Фузариоза по класаРЕКС УЛТРА
Фузариоза по класаМАРЕДО 125 СК
Фузариоза по класаДУЕТ УЛТРА
Фузариоза по класаТАНГО СУПЕР
Фузариоза по класаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Фузариоза по класаСОЛИГОР 425 ЕК
Фузариоза по класаИМПУЛС СУПЕР ЕК
Фузариоза по класаФАЛКОН 460 ЕК
Фузариоза по класаКУСТОДИЯ
Фузариоза по класаОЗИРИС
Фузариоза по класаСЕАНДО ПРО
Фузариоза по класаБАМПЕР СУПЕР
Фузариоза по класаПРОЗАРО 250 ЕК
Фузариоза по класаОПУС ТОП
Фузариоза по класаКАПАЛО
Фузариоза по класаБАУНТИ СК
Фузариоза по класаДИАМАНТ МАКС
фузариумТЕСОРО 250
фузариумТЕСОН 250
хелминтоспориозаСИЕЛЕКС
хелминтоспориозаСЕГУРИС ЕКСТРА
хелминтоспориозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
хелминтоспориозаОЗИРИС
хелминтоспориозаЗоксис 250 СК
хелминтоспориозаАЗАКА
хелминтоспориозаМАКСИМ СТАР 025 ФС
Черна стъблена ръждаРИЗА 20 ЕК
Черна стъблена ръждаКАРАМБА 60 ЕК
Черна стъблена ръждаБАМПЕР СУПЕР
Черна стъблена ръждаЗоксис 250 СК
Черна стъблена ръждаОПУС ТОП
Черна стъблена ръждаЧЕРОКИ СЕ
Черна стъблена ръждаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Черна стъблена ръждаБАЙФИДАН 250 ЕК
Черна стъблена ръждаИМПУЛС СУПЕР ЕК
Черна стъблена ръждаЗАНТАРА 216 ЕК
Черна стъблена ръждаФАЛКОН 460 ЕК
Черна стъблена ръждаБАМПЕР 25 ЕК
Черна стъблена ръждаТАНГО СУПЕР