Пшеница (Triticum)

регистрирани препарати за растителна защита при Пшеница

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
вджуджаваща главня
Гниене на корени
Гниене на семена
Жълта Ръжда
Жълти петна
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
Листен пригор
Листни петна
Мазна главня
Мрежовидни листни петна
Петносване по класа
петносване по плевите
Праховита главня
пролетен листен пригор
Ранен листен пригор
Ризоктония
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
стъблена главня
Твърда главня
фузарийно кореново гниене
фузариоза
Фузариоза по класа
фузариум
хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
регистрации срещу неприятели
вредна житна дървеница
галици
дървеници
Житна листозавивачка
западен коренов царевичен червей
ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
листоминиращи мухи
марокански скакалец
миниращи мухи
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
пшеничен трипс
Сив червей
Складови неприятели
телени червеи
трипси
хесенска муха
Царевичен стъблопробивач
Цикади
шведска муха