МЕЛВАР

Търговско наименование МЕЛВАР
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 250 г/л
Производител Асценса Агро С.А
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МЕЛВАР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни петна 80 мл/дка

Пшеница (зимна и пролетна; мека и твърда)

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Пшеница Ръжда 80 мл/дка

Пшеница (зимна и пролетна; мека и твърда)

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Пшеница Фузариоза 80 мл/дка

Пшеница (зимна и пролетна; мека и твърда)

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Листен пригор 80 мл/дка

 Ечемик (пролетен и зимен)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Мрежести петна 80 мл/дка

 Ечемик (пролетен и зимен)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Ръжда 80 мл/дка

 Ечемик (пролетен и зимен)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ечемик Фузариоза 80 мл/дка

 Ечемик (пролетен и зимен)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ръж Листен пригор 80 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ръж Ръжда 80 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Ръж Фузариоза 80 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Тритикале Листни петна 80 мл/дка

    Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Тритикале Фузариоза 80 мл/дка

    Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Овес Ръжда 80 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 •  Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Овес Фузариоза 80 мл/дка

   Внася се във фаза ВВСН 26-69 (6 братя - край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 •  Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
35 дни
Рапица Склеротиния (Бяло гниене) 70 мл/дка

  Внася се във фаза ВВСН 20-80 (няма странични разклонения - започване на узряване: зелени семена, чувство за празни шушулки).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
56 дни
Рапица Чернилка 70 мл/дка

  Внася се във фаза ВВСН 20-80 (няма странични разклонения - започване на узряване: зелени семена, чувство за празни шушулки).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
56 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.