ЛОГРАН 20 ВГ

Търговско наименование ЛОГРАН 20 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Триасулфурон 200 г/кг
Производител Синджента
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛОГРАН 20 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 3.75 г/дка

Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели.

Ечемик Широколистни плевели 3.75 г/дка

Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.