ТРИША 75 ВГ

Търговско наименование ТРИША 75 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Трибенурон метил 750 г/кг
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРИША 75 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).

Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).

Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

Ръж Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).

Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).

Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

Овес Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видимал).

Да не се прилага след фаза BBCH 39 на културата.Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколтиране.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.