РЕКС УЛТРА

Търговско наименование РЕКС УЛТРА
Тип фунгицид
Активни вещества Епоксиконазол 187 г/л
Тиофанат - метил 310 г/л
Производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РЕКС УЛТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 60 мл/дка

Момент на приложение (фаза на приложение): във фенофаза BBCH 25-69 - братене - край на цъфтеж; 

 • Максимален брой приложения: 1-2 
 • Интервал между третиранията: 21 дни 
 • Количество на работен разтвор: 10-40 л/дка
35 дни
Пшеница Кафява ръжда 60 мл/дка

Момент на приложение (фаза на приложение): във фенофаза BBCH 25-69 - братене - край на цъфтеж; 

 • Максимален брой приложения: 1-2 
 • Интервал между третиранията: 21 дни 
 • Количество на работен разтвор: 10-40 л/дка
35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 60 мл/дка

Момент на приложение (фаза на приложение): във фенофаза BBCH 25-69 - братене - край на цъфтеж; 

 • Максимален брой приложения: 1-2 
 • Интервал между третиранията: 21 дни 
 • Количество на работен разтвор: 10-40 л/дка
35 дни
Пшеница Ранен листен пригор 60 мл/дка

Момент на приложение (фаза на приложение): във фенофаза BBCH 25-69 - братене - край на цъфтеж; 

 • Максимален брой приложения: 1-2 
 • Интервал между третиранията: 21 дни 
 • Количество на работен разтвор: 10-40 л/дка
35 дни
Пшеница Фузариоза по класа 60 мл/дка

Момент на приложение (фаза на приложение): във фенофаза BBCH 25-69 - братене - край на цъфтеж;

 • Максимален брой приложения: 1-2
 • Интервал между третиранията: 21 дни
 • Количество на работен разтвор: 10-40 л/дка
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.