ЛИНТУР 70 ВГ

Търговско наименование ЛИНТУР 70 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Дикамба 65.9 %
Триасулфурон 4.1 %
Производител Синджента
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛИНТУР 70 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 15 г/дка

Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите.

Ечемик Широколистни плевели 15 г/дка

Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.