ПОЛЕЦИ

търговско наименование ПОЛЕЦИ
тип инсектицид
Активни вещества делтаметрин 25 г/л
производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПОЛЕЦИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
30 мл/дка

Цикория, ендиве, рукола, целина - нощенки, зелева нощенка, листни бълхи, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси

При целина - карантинен срок 7 дни

3 дни
50 - 100 мл/дка

Декоративни растения:
50 мл/дка - листни въшки, белокрилки, трипси, Cetonia spp. – зелен бръмбар, майски бръмбар, дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници);
50 – 100 мл/дка -листозавивачки, средиземноморска листозавивачка по карамфила, южноафриканска листозавивачка по карамфила);

15 дни
50 мл/дка

Цикория, ендиве, рукола, целина - листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи;

При целина - карантинен срок 7 дни

3 дни
40 - 60 мл/дка

Маслинови дървета:
50 мл/дка - мухи (Bactrocera oleae – маслинов плодов червей), молци (Prays oleae – маслинов костилков пробивач), трипси;
40 - 60 мл/дка -щитоносни въшки (Saissetia spp.);

3 дни
Пшеница Листни въшки 30 мл/дка 30 дни
Пшеница нощенки 30 мл/дка 30 дни
Пшеница трипси 30 мл/дка 30 дни
Пшеница дървеници 50 мл/дка 30 дни
Пшеница Листни въшки 30 - 50 мл/дка 30 дни
Ечемик Листни въшки 30 - 50 мл/дка 30 дни
Рапица листни бълхи 30 мл/дка 30 дни
Рапица Рапичен цветояд 30 мл/дка 30 дни
Рапица Листни въшки 50 мл/дка 30 дни
Рапица хоботник 50 мл/дка 30 дни
Лоза Петнистокрила дрозофила 40 - 60 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Лоза лозови молци 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лоза огневки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лоза Цикади 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лоза нощенки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лоза Листни въшки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лоза цигарджия 40 - 60 мл/дка 3 дни
Картофи листни бълхи 30 мл/дка 7 дни
Картофи нощенки 30 мл/дка 7 дни
Картофи Зелева нощенка 30 мл/дка 7 дни
Картофи Колорадски бръмбар 30 мл/дка 7 дни
Картофи трипси 30 мл/дка 7 дни
Картофи растителноядни оси 30 мл/дка 7 дни
Картофи Листни въшки 50 мл/дка 7 дни
Картофи белокрилки 50 мл/дка 7 дни
Картофи дървеници 50 мл/дка 7 дни
Картофи Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 7 дни
Картофи листояди 50 мл/дка 7 дни
Картофи молци 50 мл/дка 7 дни
Картофи мухи 50 мл/дка 7 дни
Домати листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Домати трипси 30 мл/дка 3 дни
Домати Листни въшки 30 мл/дка 3 дни
Домати Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Домати Колорадски бръмбар 30 мл/дка 3 дни
Домати растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Домати Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Домати белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Домати дървеници 50 мл/дка 3 дни
Домати Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Домати листояди 50 мл/дка 3 дни
Домати молци 50 мл/дка 3 дни
Домати мухи 50 мл/дка 3 дни
Тютюн нощенки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Тютюн Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Тютюн трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Тютюн тютюнев трипс 30 - 50 мл/дка 3 дни
Тютюн листни бълхи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Лук листни бълхи 30 мл/дка 7 дни
Лук нощенки 30 мл/дка 7 дни
Лук Зелева нощенка 30 мл/дка 7 дни
Лук трипси 30 мл/дка 7 дни
Лук растителноядни оси 30 мл/дка 7 дни
Лук Листни въшки 50 мл/дка 7 дни
Лук белокрилки 50 мл/дка 7 дни
Лук дървеници 50 мл/дка 7 дни
Лук Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 7 дни
Лук листояди 50 мл/дка 7 дни
Лук молци 50 мл/дка 7 дни
Лук мухи 50 мл/дка 7 дни
Круша листозавивачки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша плодови мухи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Круша листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Круша Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Круша калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Круша Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Круша Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Дюля листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Дюля Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Дюля Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Дюля сливов плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Дюля Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Дюля Прасковен клонков молец 50 - 70 мл/дка 3 дни
Дюля листозавивачки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля Средиземноморска плодова муха 30 - 50 мл/дка 3 дни
Дюля Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка листозавивачки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка плодови мухи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Ябълка листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Ябълка Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Ябълка калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Ябълка Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Мушмула листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Мушмула Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Мушмула Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Мушмула сливов плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Мушмула Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Мушмула Прасковен клонков молец 50 - 70 мл/дка 3 дни
Мушмула листозавивачки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула Средиземноморска плодова муха 30 - 50 мл/дка 3 дни
Мушмула Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка 3 дни
Краставици трипси 30 мл/дка 3 дни
Краставици нощенки 30 мл/дка 3 дни
Краставици Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Краставици листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Краставици растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Краставици Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Краставици белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Краставици дървеници 50 мл/дка 3 дни
Краставици Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Краставици листояди 50 мл/дка 3 дни
Краставици молци 50 мл/дка 3 дни
Краставици мухи 50 мл/дка 3 дни
Портокал белокрилки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Портокал щитоносни въшки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Портокал Листни въшки 40 - 50 мл/дка 3 дни
Портокал цитрусова муха 50 мл/дка 3 дни
Грейпфрут белокрилки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Грейпфрут щитоносни въшки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Грейпфрут Листни въшки 40 - 50 мл/дка 3 дни
Грейпфрут цитрусова муха 50 мл/дка 3 дни
Лимон белокрилки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лимон щитоносни въшки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Лимон Листни въшки 40 - 50 мл/дка 3 дни
Лимон цитрусова муха 50 мл/дка 3 дни
Мандарина белокрилки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Мандарина щитоносни въшки 40 - 60 мл/дка 3 дни
Мандарина Листни въшки 40 - 50 мл/дка 3 дни
Мандарина цитрусова муха 50 мл/дка 3 дни
Пипер трипси 30 мл/дка 3 дни
Пипер нощенки 30 мл/дка 3 дни
Пипер Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Пипер листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Пипер растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Пипер Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Пипер белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Пипер дървеници 50 мл/дка 3 дни
Пипер Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Пипер листояди 50 мл/дка 3 дни
Пипер молци 50 мл/дка 3 дни
Пипер мухи 50 мл/дка 3 дни
Патладжан трипси 30 мл/дка 3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 30 мл/дка 3 дни
Патладжан нощенки 30 мл/дка 3 дни
Патладжан Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Патладжан листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Патладжан растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Патладжан Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Патладжан белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Патладжан дървеници 50 мл/дка 3 дни
Патладжан Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Патладжан листояди 50 мл/дка 3 дни
Патладжан молци 50 мл/дка 3 дни
Патладжан мухи 50 мл/дка 3 дни
Праскова цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова плодови мухи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Праскова листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Праскова Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Праскова калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Праскова Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Праскова Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Зеле растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Зеле Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Зеле белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Зеле дървеници 50 мл/дка 3 дни
Зеле Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Зеле листояди 50 мл/дка 3 дни
Зеле молци 50 мл/дка 3 дни
Зеле мухи 50 мл/дка 3 дни
Зеле трипси 30 мл/дка 3 дни
Зеле нощенки 30 мл/дка 3 дни
Зеле Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Зеле трипси 30 мл/дка 3 дни
Царевица нощенки 30 мл/дка 30 дни
Царевица трипси 30 мл/дка 30 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 30 дни
Царевица западен коренов царевичен червей 50 мл/дка 30 дни
Царевица Листни въшки 50 мл/дка 30 дни
Царевица дървеници 50 мл/дка 30 дни
Зелен фасул листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Зелен фасул нощенки 30 мл/дка 3 дни
Зелен фасул трипси 30 мл/дка 3 дни
Зелен фасул Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Зелен фасул растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Зелен фасул Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Зелен фасул дървеници 50 мл/дка 3 дни
Зелен фасул Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Зелен фасул листояди 50 мл/дка 3 дни
Зелен фасул молци 50 мл/дка 3 дни
Зелен фасул мухи 50 мл/дка 3 дни
Морков растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Морков Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Морков белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Морков дървеници 50 мл/дка 3 дни
Морков Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Морков листояди 50 мл/дка 3 дни
Морков молци 50 мл/дка 3 дни
Морков мухи 50 мл/дка 3 дни
Морков листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Морков нощенки 30 мл/дка 3 дни
Морков Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Морков трипси 30 мл/дка 3 дни
Маруля листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Маруля нощенки 30 мл/дка 3 дни
Маруля Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Маруля трипси 30 мл/дка 3 дни
Маруля растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Маруля Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Маруля белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Маруля дървеници 50 мл/дка 3 дни
Маруля Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Маруля Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Маруля листояди 50 мл/дка 3 дни
Маруля молци 50 мл/дка 3 дни
Маруля мухи 50 мл/дка 3 дни
Спанак листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Спанак нощенки 30 мл/дка 3 дни
Спанак Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Спанак трипси 30 мл/дка 3 дни
Спанак растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Спанак Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Спанак белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Спанак дървеници 50 мл/дка 3 дни
Спанак листояди 50 мл/дка 3 дни
Спанак молци 50 мл/дка 3 дни
Спанак мухи 50 мл/дка 3 дни
Грах растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Грах нощенки 30 мл/дка 3 дни
Грах Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Грах листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Грах трипси 30 мл/дка 3 дни
Грах Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Грах белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Грах дървеници 50 мл/дка 3 дни
Грах Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Грах листояди 50 мл/дка 3 дни
Грах молци 50 мл/дка 3 дни
Грах мухи 50 мл/дка 3 дни
Череша цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша плодови мухи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Череша листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Череша Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Череша калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Череша Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Череша Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Слива цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива плодови мухи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Слива листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Слива Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Слива калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Слива Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Слива Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло нощенки 30 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло цвеклов хоботник 50 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло хоботник 50 мл/дка 3 дни
Памук нощенки 30 мл/дка 15 дни
Памук стъблени пробивачи 30 мл/дка 15 дни
Памук молци 30 мл/дка 15 дни
Памук Цикади 30 мл/дка 15 дни
Памук трипси 30 мл/дка 15 дни
Памук дървеници 30 мл/дка 15 дни
Соя нощенки 30 мл/дка 15 дни
Соя дървеници 30 мл/дка 15 дни
Соя листозавивачки 30 мл/дка 15 дни
Соя ванеса 30 мл/дка 15 дни
Соя Листни въшки 50 мл/дка 15 дни
Фасул трипси 30 мл/дка 3 дни
Фасул нощенки 30 мл/дка 3 дни
Фасул Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Фасул листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Фасул растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Фасул Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Фасул белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Фасул дървеници 50 мл/дка 3 дни
Фасул Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Фасул листояди 50 мл/дка 3 дни
Фасул молци 50 мл/дка 3 дни
Фасул мухи 50 мл/дка 3 дни
Бакла Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Бакла нощенки 30 мл/дка 3 дни
Бакла листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Бакла трипси 30 мл/дка 3 дни
Бакла растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Бакла Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Бакла белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Бакла дървеници 50 мл/дка 3 дни
Бакла Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Бакла листояди 50 мл/дка 3 дни
Бакла молци 50 мл/дка 3 дни
Бакла мухи 50 мл/дка 3 дни
Кайсия цветопробивач 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия майски бръмбар 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия плодови оси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия трипси 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия галици 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия плодови мухи 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия Петнистокрила дрозофила 30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Кайсия листни бълхи 75 мл/дка 3 дни
Кайсия Листни въшки 30 - 50 мл/дка 3 дни
Кайсия калифорнийска щитоносна въшка 50 - 75 мл/дка 3 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 30 мл/дка 3 дни
Кайсия Източен плодов червей 50 - 70 мл/дка 3 дни
Ягода трипси 30 мл/дка 3 дни
Ягода нощенки 30 мл/дка 3 дни
Ягода Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Ягода листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Ягода растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Ягода Петнистокрила дрозофила 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Ягода Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Ягода белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Ягода дървеници 50 мл/дка 3 дни
Ягода Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Ягода листояди 50 мл/дка 3 дни
Ягода молци 50 мл/дка 3 дни
Ягода мухи 50 мл/дка 3 дни
Артишок растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Артишок Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Артишок белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Артишок дървеници 50 мл/дка 3 дни
Артишок Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Артишок листояди 50 мл/дка 3 дни
Артишок молци 50 мл/дка 3 дни
Артишок мухи 50 мл/дка 3 дни
Артишок трипси 30 мл/дка 3 дни
Артишок нощенки 30 мл/дка 3 дни
Артишок Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Артишок листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Топола малка тополова стъкленка 50 мл/дка
Топола тополов молец 50 мл/дка
Топола тополов хоботник 100 мл/дка
Топола листояди 30 - 50 мл/дка
Топола бяла върбова пеперуда 30 - 50 мл/дка
Топола голям тополов сечко 200 мл/дка
Аспержа растителноядни оси 30 мл/дка 3 дни
Аспержа Листни въшки 50 мл/дка 3 дни
Аспержа белокрилки 50 мл/дка 3 дни
Аспержа дървеници 50 мл/дка 3 дни
Аспержа Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 3 дни
Аспержа листояди 50 мл/дка 3 дни
Аспержа молци 50 мл/дка 3 дни
Аспержа мухи 50 мл/дка 3 дни
Аспержа нощенки 30 мл/дка 3 дни
Аспержа листни бълхи 30 мл/дка 3 дни
Аспержа Зелева нощенка 30 мл/дка 3 дни
Аспержа трипси 30 мл/дка 3 дни
Праз трипси 30 мл/дка 7 дни
Праз растителноядни оси 30 мл/дка 7 дни
Праз нощенки 30 мл/дка 7 дни
Праз Зелева нощенка 30 мл/дка 7 дни
Праз листни бълхи 30 мл/дка 7 дни
Праз Листни въшки 50 мл/дка 7 дни
Праз белокрилки 50 мл/дка 7 дни
Праз дървеници 50 мл/дка 7 дни
Праз Царевичен стъблопробивач 50 мл/дка 7 дни
Праз листояди 50 мл/дка 7 дни
Праз молци 50 мл/дка 7 дни
Праз мухи 50 мл/дка 7 дни
Люцерна италиански скакалец 50 мл/дка 15 дни
Люцерна скакалци 50 мл/дка 15 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.