ПОЛЕЦИ

търговско наименование ПОЛЕЦИ
тип инсектицид
Активни вещества делтаметрин 25 г/л
производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПОЛЕЦИ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
30 мл/дка

Цикория, ендиве, рукола, целина - нощенки, зелева нощенка, листни бълхи, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси

При целина - карантинен срок 7 дни

3 дни
50 - 100 мл/дка

Декоративни растения:
50 мл/дка - листни въшки, белокрилки, трипси, Cetonia spp. – зелен бръмбар, майски бръмбар, дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници);
50 – 100 мл/дка -листозавивачки, средиземноморска листозавивачка по карамфила, южноафриканска листозавивачка по карамфила);

15 дни
50 мл/дка

Цикория, ендиве, рукола, целина - листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи;

При целина - карантинен срок 7 дни

3 дни
40 - 60 мл/дка

Маслинови дървета:
50 мл/дка - мухи (Bactrocera oleae – маслинов плодов червей), молци (Prays oleae – маслинов костилков пробивач), трипси;
40 - 60 мл/дка -щитоносни въшки (Saissetia spp.);

3 дни
ПшеницаЛистни въшки30 мл/дка30 дни
Пшеницанощенки30 мл/дка30 дни
Пшеницатрипси30 мл/дка30 дни
Пшеницадървеници50 мл/дка30 дни
ПшеницаЛистни въшки30 - 50 мл/дка30 дни
ЕчемикЛистни въшки30 - 50 мл/дка30 дни
Рапицалистни бълхи30 мл/дка30 дни
РапицаРапичен цветояд30 мл/дка30 дни
РапицаЛистни въшки50 мл/дка30 дни
Рапицахоботник50 мл/дка30 дни
ЛозаПетнистокрила дрозофила40 - 60 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Лозалозови молци40 - 60 мл/дка3 дни
Лозаогневки40 - 60 мл/дка3 дни
ЛозаЦикади40 - 60 мл/дка3 дни
Лозанощенки40 - 60 мл/дка3 дни
ЛозаЛистни въшки40 - 60 мл/дка3 дни
Лозацигарджия40 - 60 мл/дка3 дни
Картофилистни бълхи30 мл/дка7 дни
Картофинощенки30 мл/дка7 дни
КартофиЗелева нощенка30 мл/дка7 дни
КартофиКолорадски бръмбар30 мл/дка7 дни
Картофитрипси30 мл/дка7 дни
Картофирастителноядни оси30 мл/дка7 дни
КартофиЛистни въшки50 мл/дка7 дни
Картофибелокрилки50 мл/дка7 дни
Картофидървеници50 мл/дка7 дни
КартофиЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка7 дни
Картофилистояди50 мл/дка7 дни
Картофимолци50 мл/дка7 дни
Картофимухи50 мл/дка7 дни
Доматилистни бълхи30 мл/дка3 дни
Доматитрипси30 мл/дка3 дни
ДоматиЛистни въшки30 мл/дка3 дни
ДоматиЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
ДоматиКолорадски бръмбар30 мл/дка3 дни
Доматирастителноядни оси30 мл/дка3 дни
ДоматиЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Доматибелокрилки50 мл/дка3 дни
Доматидървеници50 мл/дка3 дни
ДоматиЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Доматилистояди50 мл/дка3 дни
Доматимолци50 мл/дка3 дни
Доматимухи50 мл/дка3 дни
Тютюннощенки30 - 50 мл/дка3 дни
ТютюнЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Тютюнтрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Тютюнтютюнев трипс30 - 50 мл/дка3 дни
Тютюнлистни бълхи30 - 50 мл/дка3 дни
Луклистни бълхи30 мл/дка7 дни
Лукнощенки30 мл/дка7 дни
ЛукЗелева нощенка30 мл/дка7 дни
Луктрипси30 мл/дка7 дни
Лукрастителноядни оси30 мл/дка7 дни
ЛукЛистни въшки50 мл/дка7 дни
Лукбелокрилки50 мл/дка7 дни
Лукдървеници50 мл/дка7 дни
ЛукЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка7 дни
Луклистояди50 мл/дка7 дни
Лукмолци50 мл/дка7 дни
Лукмухи50 мл/дка7 дни
Крушалистозавивачки30 - 50 мл/дка3 дни
Крушацветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Крушамайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Крушаплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Крушатрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Крушагалици30 - 50 мл/дка3 дни
Крушаплодови мухи30 - 50 мл/дка3 дни
КрушаПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Крушалистни бълхи75 мл/дка3 дни
КрушаЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Крушакалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
КрушаЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
КрушаИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
Дюлялистни бълхи75 мл/дка3 дни
ДюляЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Дюлякалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
ДюляЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
Дюлясливов плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
ДюляИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
ДюляПрасковен клонков молец50 - 70 мл/дка3 дни
Дюлялистозавивачки30 - 50 мл/дка3 дни
Дюляцветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Дюлямайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Дюляплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Дюлятрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Дюлягалици30 - 50 мл/дка3 дни
ДюляСредиземноморска плодова муха30 - 50 мл/дка3 дни
ДюляПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкалистозавивачки30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкацветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкамайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкаплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкатрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкагалици30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкаплодови мухи30 - 50 мл/дка3 дни
ЯбълкаПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Ябълкалистни бълхи75 мл/дка3 дни
ЯбълкаЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Ябълкакалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
ЯбълкаИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
Мушмулалистни бълхи75 мл/дка3 дни
МушмулаЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Мушмулакалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
МушмулаЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
Мушмуласливов плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
МушмулаИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
МушмулаПрасковен клонков молец50 - 70 мл/дка3 дни
Мушмулалистозавивачки30 - 50 мл/дка3 дни
Мушмулацветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Мушмуламайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Мушмулаплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Мушмулатрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Мушмулагалици30 - 50 мл/дка3 дни
МушмулаСредиземноморска плодова муха30 - 50 мл/дка3 дни
МушмулаПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка3 дни
Краставицитрипси30 мл/дка3 дни
Краставицинощенки30 мл/дка3 дни
КраставициЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Краставицилистни бълхи30 мл/дка3 дни
Краставицирастителноядни оси30 мл/дка3 дни
КраставициЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Краставицибелокрилки50 мл/дка3 дни
Краставицидървеници50 мл/дка3 дни
КраставициЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Краставицилистояди50 мл/дка3 дни
Краставицимолци50 мл/дка3 дни
Краставицимухи50 мл/дка3 дни
Портокалбелокрилки40 - 60 мл/дка3 дни
Портокалщитоносни въшки40 - 60 мл/дка3 дни
ПортокалЛистни въшки40 - 50 мл/дка3 дни
Портокалцитрусова муха50 мл/дка3 дни
Грейпфрутбелокрилки40 - 60 мл/дка3 дни
Грейпфрутщитоносни въшки40 - 60 мл/дка3 дни
ГрейпфрутЛистни въшки40 - 50 мл/дка3 дни
Грейпфрутцитрусова муха50 мл/дка3 дни
Лимонбелокрилки40 - 60 мл/дка3 дни
Лимонщитоносни въшки40 - 60 мл/дка3 дни
ЛимонЛистни въшки40 - 50 мл/дка3 дни
Лимонцитрусова муха50 мл/дка3 дни
Мандаринабелокрилки40 - 60 мл/дка3 дни
Мандаринащитоносни въшки40 - 60 мл/дка3 дни
МандаринаЛистни въшки40 - 50 мл/дка3 дни
Мандаринацитрусова муха50 мл/дка3 дни
Пипертрипси30 мл/дка3 дни
Пипернощенки30 мл/дка3 дни
ПиперЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Пиперлистни бълхи30 мл/дка3 дни
Пиперрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
ПиперЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Пипербелокрилки50 мл/дка3 дни
Пипердървеници50 мл/дка3 дни
ПиперЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Пиперлистояди50 мл/дка3 дни
Пипермолци50 мл/дка3 дни
Пипермухи50 мл/дка3 дни
Патладжантрипси30 мл/дка3 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар30 мл/дка3 дни
Патладжаннощенки30 мл/дка3 дни
ПатладжанЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Патладжанлистни бълхи30 мл/дка3 дни
Патладжанрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
ПатладжанЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Патладжанбелокрилки50 мл/дка3 дни
Патладжандървеници50 мл/дка3 дни
ПатладжанЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Патладжанлистояди50 мл/дка3 дни
Патладжанмолци50 мл/дка3 дни
Патладжанмухи50 мл/дка3 дни
Прасковацветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Прасковамайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Прасковаплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Прасковатрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Прасковагалици30 - 50 мл/дка3 дни
Прасковаплодови мухи30 - 50 мл/дка3 дни
ПрасковаПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Прасковалистни бълхи75 мл/дка3 дни
ПрасковаЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Прасковакалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
ПрасковаЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
ПрасковаИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
Зелерастителноядни оси30 мл/дка3 дни
ЗелеЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Зелебелокрилки50 мл/дка3 дни
Зеледървеници50 мл/дка3 дни
ЗелеЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Зелелистояди50 мл/дка3 дни
Зелемолци50 мл/дка3 дни
Зелемухи50 мл/дка3 дни
Зелетрипси30 мл/дка3 дни
Зеленощенки30 мл/дка3 дни
ЗелеЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Зелетрипси30 мл/дка3 дни
Царевицанощенки30 мл/дка30 дни
Царевицатрипси30 мл/дка30 дни
ЦаревицаЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка30 дни
Царевицазападен коренов царевичен червей50 мл/дка30 дни
ЦаревицаЛистни въшки50 мл/дка30 дни
Царевицадървеници50 мл/дка30 дни
Зелен фасуллистни бълхи30 мл/дка3 дни
Зелен фасулнощенки30 мл/дка3 дни
Зелен фасултрипси30 мл/дка3 дни
Зелен фасулЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Зелен фасулрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
Зелен фасулЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Зелен фасулдървеници50 мл/дка3 дни
Зелен фасулЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Зелен фасуллистояди50 мл/дка3 дни
Зелен фасулмолци50 мл/дка3 дни
Зелен фасулмухи50 мл/дка3 дни
Морковрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
МорковЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Морковбелокрилки50 мл/дка3 дни
Морковдървеници50 мл/дка3 дни
МорковЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Морковлистояди50 мл/дка3 дни
Морковмолци50 мл/дка3 дни
Морковмухи50 мл/дка3 дни
Морковлистни бълхи30 мл/дка3 дни
Морковнощенки30 мл/дка3 дни
МорковЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Морковтрипси30 мл/дка3 дни
Марулялистни бълхи30 мл/дка3 дни
Марулянощенки30 мл/дка3 дни
МаруляЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Марулятрипси30 мл/дка3 дни
Марулярастителноядни оси30 мл/дка3 дни
МаруляЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Марулябелокрилки50 мл/дка3 дни
Марулядървеници50 мл/дка3 дни
МаруляЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
МаруляЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Марулялистояди50 мл/дка3 дни
Марулямолци50 мл/дка3 дни
Марулямухи50 мл/дка3 дни
Спанаклистни бълхи30 мл/дка3 дни
Спанакнощенки30 мл/дка3 дни
СпанакЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Спанактрипси30 мл/дка3 дни
Спанакрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
СпанакЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Спанакбелокрилки50 мл/дка3 дни
Спанакдървеници50 мл/дка3 дни
Спанаклистояди50 мл/дка3 дни
Спанакмолци50 мл/дка3 дни
Спанакмухи50 мл/дка3 дни
Грахрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
Грахнощенки30 мл/дка3 дни
ГрахЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Грахлистни бълхи30 мл/дка3 дни
Грахтрипси30 мл/дка3 дни
ГрахЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Грахбелокрилки50 мл/дка3 дни
Грахдървеници50 мл/дка3 дни
ГрахЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Грахлистояди50 мл/дка3 дни
Грахмолци50 мл/дка3 дни
Грахмухи50 мл/дка3 дни
Черешацветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Черешамайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Черешаплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Черешатрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Черешагалици30 - 50 мл/дка3 дни
Черешаплодови мухи30 - 50 мл/дка3 дни
ЧерешаПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Черешалистни бълхи75 мл/дка3 дни
ЧерешаЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Черешакалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
ЧерешаЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
ЧерешаИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
Сливацветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Сливамайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Сливаплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Сливатрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Сливагалици30 - 50 мл/дка3 дни
Сливаплодови мухи30 - 50 мл/дка3 дни
СливаПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Сливалистни бълхи75 мл/дка3 дни
СливаЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Сливакалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
СливаЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
СливаИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
Захарно цвеклолистни бълхи30 мл/дка3 дни
Захарно цвеклонощенки30 мл/дка3 дни
Захарно цвеклоцвеклов хоботник50 мл/дка3 дни
Захарно цвеклохоботник50 мл/дка3 дни
Памукнощенки30 мл/дка15 дни
Памукстъблени пробивачи30 мл/дка15 дни
Памукмолци30 мл/дка15 дни
ПамукЦикади30 мл/дка15 дни
Памуктрипси30 мл/дка15 дни
Памукдървеници30 мл/дка15 дни
Соянощенки30 мл/дка15 дни
Соядървеници30 мл/дка15 дни
Соялистозавивачки30 мл/дка15 дни
Сояванеса30 мл/дка15 дни
СояЛистни въшки50 мл/дка15 дни
Фасултрипси30 мл/дка3 дни
Фасулнощенки30 мл/дка3 дни
ФасулЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Фасуллистни бълхи30 мл/дка3 дни
Фасулрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
ФасулЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Фасулбелокрилки50 мл/дка3 дни
Фасулдървеници50 мл/дка3 дни
ФасулЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Фасуллистояди50 мл/дка3 дни
Фасулмолци50 мл/дка3 дни
Фасулмухи50 мл/дка3 дни
БаклаЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Бакланощенки30 мл/дка3 дни
Баклалистни бълхи30 мл/дка3 дни
Баклатрипси30 мл/дка3 дни
Бакларастителноядни оси30 мл/дка3 дни
БаклаЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Баклабелокрилки50 мл/дка3 дни
Бакладървеници50 мл/дка3 дни
БаклаЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Баклалистояди50 мл/дка3 дни
Бакламолци50 мл/дка3 дни
Бакламухи50 мл/дка3 дни
Кайсияцветопробивач30 - 50 мл/дка3 дни
Кайсиямайски бръмбар30 - 50 мл/дка3 дни
Кайсияплодови оси30 - 50 мл/дка3 дни
Кайсиятрипси30 - 50 мл/дка3 дни
Кайсиягалици30 - 50 мл/дка3 дни
Кайсияплодови мухи30 - 50 мл/дка3 дни
КайсияПетнистокрила дрозофила30 - 50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
Кайсиялистни бълхи75 мл/дка3 дни
КайсияЛистни въшки30 - 50 мл/дка3 дни
Кайсиякалифорнийска щитоносна въшка50 - 75 мл/дка3 дни
КайсияЯбълков плодов червей30 мл/дка3 дни
КайсияИзточен плодов червей50 - 70 мл/дка3 дни
Ягодатрипси30 мл/дка3 дни
Ягоданощенки30 мл/дка3 дни
ЯгодаЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Ягодалистни бълхи30 мл/дка3 дни
Ягодарастителноядни оси30 мл/дка3 дни
ЯгодаПетнистокрила дрозофила50 мл/дка

Минимална употреба

3 дни
ЯгодаЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Ягодабелокрилки50 мл/дка3 дни
Ягодадървеници50 мл/дка3 дни
ЯгодаЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Ягодалистояди50 мл/дка3 дни
Ягодамолци50 мл/дка3 дни
Ягодамухи50 мл/дка3 дни
Артишокрастителноядни оси30 мл/дка3 дни
АртишокЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Артишокбелокрилки50 мл/дка3 дни
Артишокдървеници50 мл/дка3 дни
АртишокЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Артишоклистояди50 мл/дка3 дни
Артишокмолци50 мл/дка3 дни
Артишокмухи50 мл/дка3 дни
Артишоктрипси30 мл/дка3 дни
Артишокнощенки30 мл/дка3 дни
АртишокЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Артишоклистни бълхи30 мл/дка3 дни
Тополамалка тополова стъкленка50 мл/дка
Тополатополов молец50 мл/дка
Тополатополов хоботник100 мл/дка
Тополалистояди30 - 50 мл/дка
Тополабяла върбова пеперуда30 - 50 мл/дка
Тополаголям тополов сечко200 мл/дка
Аспержарастителноядни оси30 мл/дка3 дни
АспержаЛистни въшки50 мл/дка3 дни
Аспержабелокрилки50 мл/дка3 дни
Аспержадървеници50 мл/дка3 дни
АспержаЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка3 дни
Аспержалистояди50 мл/дка3 дни
Аспержамолци50 мл/дка3 дни
Аспержамухи50 мл/дка3 дни
Аспержанощенки30 мл/дка3 дни
Аспержалистни бълхи30 мл/дка3 дни
АспержаЗелева нощенка30 мл/дка3 дни
Аспержатрипси30 мл/дка3 дни
Празтрипси30 мл/дка7 дни
Празрастителноядни оси30 мл/дка7 дни
Празнощенки30 мл/дка7 дни
ПразЗелева нощенка30 мл/дка7 дни
Празлистни бълхи30 мл/дка7 дни
ПразЛистни въшки50 мл/дка7 дни
Празбелокрилки50 мл/дка7 дни
Праздървеници50 мл/дка7 дни
ПразЦаревичен стъблопробивач50 мл/дка7 дни
Празлистояди50 мл/дка7 дни
Празмолци50 мл/дка7 дни
Празмухи50 мл/дка7 дни
Люцернаиталиански скакалец50 мл/дка15 дни
Люцернаскакалци50 мл/дка15 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.