Зеле (Brassica oleracea var. capitata)

регистрирани препарати за растителна защита при Зеле

регистрации срещу болести
Алтернариоза
Брашнеста мана
Мана
пръстеновидни петна
Склеротиния
черни петна
регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
акари
Бели пеперуди
белокрилки
бръмбар
Бяла зелева пеперуда
галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелев стъблен скритохоботник
Зелева белокрилка
Зелева коренова въшка
зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
зимна нощенка
Колорадски бръмбар
кръстоцветен молец
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листояди
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Пеперуда огневка (Hellula undalis)
Подгризваща нощенка
Рапична листна оса
растителноядни дървеници
растителноядни оси
Светлокрака зелева бълха
скакалци
стоножки
телени червеи
трипси
хищна галица
Царевичен стъблопробивач
Цикади