Зеле (Brassica oleracea var. capitata)

регистрирани препарати за растителна защита при Зеле

регистрации срещу болести
Алтернариоза
Брашнеста мана
Мана
Склеротиния
черни петна
регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
акари
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелев стъблен скритохоботник
Зелева белокрилка
зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
зимна нощенка
Колорадски бръмбар
кръстоцветен молец
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листояди
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Пеперуда огневка (Hellula undalis)
Рапична листна оса
растителноядни дървеници
растителноядни оси
Светлокрака зелева бълха
скакалци
телени червеи
трипси
хищна галица
Царевичен стъблопробивач
Цикади