Зеле (Brassica oleracea var. capitata)

регистрирани препарати за растителна защита при Зеле

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН 400 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЛЕНТАГРАН ВП
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН 400 СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ

регистрации срещу неприятели

Рапична пеперудаНУРЕЛЕ Д
Рапична пеперудаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Рапична пеперудаАЛТАКОР 35 ВГ
Рапична пеперудаСАНМБА
акариТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиМОВЕНТО 100 СК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМАГЕОС
Бяла зелева пеперудаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Бяла зелева пеперудаПОЛИ 500 ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Бяла зелева пеперудаДУКАТ 25 ЕК
Бяла зелева пеперудаЦИПЕРТ 500 ЕК
Бяла зелева пеперудаСАНМБА
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Бяла зелева пеперудаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Бяла зелева пеперудаАВАНТ 150 ЕК
Бяла зелева пеперудаДИПЕЛ 2 Х
Бяла зелева пеперудаАЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперудаНУРЕЛЕ Д
Бяла зелева пеперудаЦИТРИН МАКС
дървенициДЕНА ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕША ЕК
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молецРАНЕР 240 СК
Зелев молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
Зелев молецАЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
Зелев стъблен скритохоботникМАГЕОС
Зелева белокрилкаДАНТОП 50 ВГ
зелева листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
Зелева мухаДАНТОП 50 ВГ
Зелева нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенкаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Зелева нощенкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Зелева нощенкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Зелева нощенкаФЮРИ 10 ЕК
Зелева нощенкаСАНМБА
Зелева нощенкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Зелева нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенкаДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаНУРЕЛЕ Д
Зелева нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Зелева нощенкаСУПЕРСЕКТ МЕГА
Зелева нощенкаРАНЕР 240 СК
Зелева нощенкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
Зелева нощенкаДИПЕЛ 2 Х
Зелева нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
кръстоцветен молецМАГЕОС
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиДЕКА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциМЕТЕОР
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиМЕТЕОР
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Пеперуда огневка (Hellula undalis)МАГЕОС
Рапична листна осаДУКАТ 25 ЕК
Рапична листна осаМАГЕОС
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
Светлокрака зелева бълхаМАГЕОС
скакалциМЕТЕОР
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
хищна галицаМАГЕОС
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернариозаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
МанаИНФИНИТО СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
черни петнаДИФКОР 250 СК