Зеле (Brassica oleracea var. capitata)

Регистрирани препарати за растителна защита при Зеле

Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
Акари
Бели пеперуди
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелев молец
Зелев стъблен скритохоботник
Зелева белокрилка
Зелева коренова въшка
Зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Колорадски бръмбар
Кръстоцветен молец
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Пеперуда огневка (Hellula undalis)
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Рапична листна оса
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Светлокрака зелева бълха
Скакалци
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Хищна галица
Царевичен стъблопробивач
Цикади