Люцерна (Medicago sativa)

регистрирани препарати за растителна защита при Люцерна

регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
бръмбар
въшки
голям люцернов хоботник
грахова листна въшка
Детелинов зърнояд
Детелинов хоботник
италиански скакалец
ливадна пеперуда
Листни въшки
люцернов листов хоботник
люцернов листояд
марокански скакалец
нощенки
педомерки
петниста листна въшка
пъпкова галица
скакалци
цветова галица