ЛЕОПАРД 5 ЕК

Търговско наименование ЛЕОПАРД 5 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Квизалофоп-П- етил 50 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛЕОПАРД 5 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Самосевки от житни култури 120 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия) на културата ВВСН 13-15 (3 -5 развити листа на плевелите)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
100 дни
Рапица Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
100 дни
Рапица Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
100 дни
Лоза Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната) 3-5 развити листа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
45 дни
Лоза Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната) 3-5 развити листа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
45 дни
Картофи Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посева се сгъстява напълно: около 90 % от растенията в редовете се допират)

3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Картофи Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

В това число балур от коренища.

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посева се сгъстява напълно: около 90 % от растенията в редовете се допират)

3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Домати Едногодишни житни плевели 100 мл/дка
 • След поникване ВВСН 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Домати Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се след поникване ВВСН 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване)

3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Лук Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Лук Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Круша Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Круша Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Дюля Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Дюля Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Ябълка Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Ябълка Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Портокал Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Портокал Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Грейпфрут Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Грейпфрут Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Лимон Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Лимон Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Мандарина Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Мандарина Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза след поникване ВВСН 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)

3-5 развити листа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
100 дни
Слънчоглед Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

В това число балур от коренища.

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)

3-5 развити листа на плевелите

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
100 дни
Праскова Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Праскова Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Зеле Многогодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – напълно развита листна розетка)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Зеле Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – напълно развита листна розетка)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Морков Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Морков Многогодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Грах Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Грах Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Череша Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Череша Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Слива Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Слива Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността)

3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
60 дни
Захарно цвекло Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността)

3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
60 дни
Памук Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39  (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90 % от растенията се срещат между редовете)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Памук Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39  (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90 % от растенията се срещат между редовете)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Соя Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

В това число балур от коренища.

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел - стъблото е достигнало крайната си дължина)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка 
60 дни
Соя Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел - стъблото е достигнало крайната си дължина)

3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
60 дни
Леща Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Леща Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Магданоз Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Магданоз Многогодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Чесън Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Чесън Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Фасул Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Фасул Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Бакла Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Бакла Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Нахут Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Нахут Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Лен Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Лен Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Лен Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Горска дървесна растителност 

Внася се във фаза ВВСН 11-41

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Лен Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Горска дървесна растителност 

Внася се във фаза ВВСН 11-41

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Кайсия Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Кайсия Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).

При поникване на плевелите 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
30 дни
Люцерна Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Люцерна, детелина, фий 

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
Люцерна Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Люцерна, детелина, фий 

Внася се във фаза ВВСН 11-39 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.