ЛЕОПАРД 5 ЕК

Търговско наименование ЛЕОПАРД 5 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Квизалофоп-П- етил 50 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛЕОПАРД 5 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Горска дървесна растителност 

     Внася се във фаза ВВСН 11-41.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Горска дървесна растителност 

     Внася се във фаза ВВСН 11-41.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Рапица Самосевки от житни култури 120 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени междувъзлия) на културата ВВСН 13-15 (3-5 развити листа) на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
100 дни
Рапица Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени междувъзлия).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
100 дни
Рапица Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени междувъзлия).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
100 дни
Лоза Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната), 3-5 развити листа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
45 дни
Лоза Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната), 3-5 развити листа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
45 дни
Картофи Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посева се сгъстява напълно: около 90% от растенията в редовете се допират) 3-5 развити листа на плевелите, 10-20 см. височина на балура.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
30 дни
Картофи Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Контролира и балур

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см.) – посева се сгъстява напълно: около 90% от растенията в редовете се допират) 3-5 развити листа на плевелите, 10-20 см. височина на балура.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
30 дни
Домати Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     След поникване ВВСН 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите, 10-20 см. височина на балура Sorghum halepense.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Домати Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Контролира и балур

     Внася се след поникване ВВСН 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите, 10-20 см. височина на балура.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Лук Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Лук Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Круша Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Круша Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Дюля Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Дюля Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Ябълка Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Ябълка Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Портокал Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Портокал Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Грейпфрут Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Грейпфрут Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Лимон Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Лимон Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Мандарина Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Мандарина Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи - край на цъфтеж), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза след поникване ВВСН 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие) 3-5 развити листа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
100 дни
Слънчоглед Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие) 3-5 развити листа на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
100 дни
Праскова Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и цветните пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си големина), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Праскова Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и цветните пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи – плодовете са достигнали 90% от окончателния си големина), при поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Зеле Многогодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Главесто зеле

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – напълно развита листна розетка).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Зеле Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Главесто зеле

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – напълно развита листна розетка).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Морков Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Морков Многогодишни широколистни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Грах Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Грах Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Грах Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, зелени

Грах с шушулка

   Внася се във фаза ВВСН 11-39. (първата двойка листа са разтворени - стъблото е достигнало крайната си дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
42 дни
Грах Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, зелени

Грах с шушулка

   Внася се във фаза ВВСН 11-39. (първата двойка листа са разтворени - стъблото е достигнало крайната си дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
42 дни
Череша Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета), при поникшане на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Череша Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета), при поникшане на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Слива Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета), при поникшане на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Слива Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета), при поникшане на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността) 3-5 развити листа на плевелите, 10-20 см. височина на балура Sorghum halepense.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
60 дни
Захарно цвекло Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Контролира и балур

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90% от повърхността) 3-5 развити листа на плевелите, 10-20см. височина на балура Sorghum halepense.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
60 дни
Памук Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39  (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90% от растенията се срещат между редовете).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Памук Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39  (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90% от растенията се срещат между редовете).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Соя Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел - стъблото е достигнало крайната си дължина) 3-5 развити листа на плевелите,10 -20см. височина на балура.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка .
60 дни
Соя Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Контролира и балур

     Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел - стъблото е достигнало крайната си дължина) 3-5 развити листа на плевелите,10 -20см. височина на балура.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка .
60 дни
Леща Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Леща Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Магданоз Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Магданоз Многогодишни широколистни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист - край на растежа на централното стъбло).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Чесън Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Чесън Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Фасул Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Фасул Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Фасул Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, зелени

   Внася се във фаза ВВСН 11-39. (първата двойка листа са разтворени - стъблото е достигнало крайната си дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
42 дни
Фасул Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, зелени

   Внася се във фаза ВВСН 11-39. (първата двойка листа са разтворени - стъблото е достигнало крайната си дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
42 дни
Бакла Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Бакла Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Бакла Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, зелени

   Внася се във фаза ВВСН 11-39. (първата двойка листа са разтворени - стъблото е достигнало крайната си дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
42 дни
Бакла Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, зелени

   Внася се във фаза ВВСН 11-39. (първата двойка листа са разтворени - стъблото е достигнало крайната си дължина).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
42 дни
Нахут Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Нахут Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Бобови култури, сухи 

   Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Лен Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Лен Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Кайсия Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета), при поникшане на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Кайсия Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета), при поникшане на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
30 дни
Люцерна Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Люцерна, детелина, фий 

     Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
Люцерна Многогодишни житни плевели 200 мл/дка

Люцерна, детелина, фий 

     Внася се във фаза ВВСН 11-39.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.