ДЕЦИС 100 ЕК

търговско наименование ДЕЦИС 100 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества делтаметрин 100 г/л
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчелите

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДЕЦИС 100 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаЛистни въшки7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Пшеницаовесена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ПшеницаПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Пшеницагалици6.3 мл/дка30 дни
Пшеницалистоминиращи мухи6.3 мл/дка30 дни
ПшеницаЖитна листозавивачка7.5 мл/дка30 дни
ПшеницаЛистни въшки7.5 мл/дка30 дни
ПшеницаОбикновен житен бегач7.5 мл/дка30 дни
ЕчемикЛистни въшки7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Ечемиковесена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ЕчемикПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Ечемикгалици6.3 мл/дка30 дни
Ечемиклистоминиращи мухи6.3 мл/дка30 дни
ЕчемикЖитна листозавивачка7.5 мл/дка30 дни
ЕчемикЛистни въшки7.5 мл/дка30 дни
ЕчемикОбикновен житен бегач7.5 мл/дка30 дни
РъжЛистни въшки7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Ръжовесена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
РъжПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Ръжгалици6.3 мл/дка30 дни
Ръжлистоминиращи мухи6.3 мл/дка30 дни
РъжЖитна листозавивачка7.5 мл/дка30 дни
РъжЛистни въшки7.5 мл/дка30 дни
РъжОбикновен житен бегач7.5 мл/дка30 дни
Тритикалегалици6.3 мл/дка30 дни
Тритикалелистоминиращи мухи6.3 мл/дка30 дни
ТритикалеЖитна листозавивачка7.5 мл/дка30 дни
ТритикалеЛистни въшки7.5 мл/дка30 дни
ТритикалеОбикновен житен бегач7.5 мл/дка30 дни
ОвесЛистни въшки7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Овесовесена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ОвесПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Овесгалици6.3 мл/дка30 дни
Овеслистоминиращи мухи6.3 мл/дка30 дни
ОвесЖитна листозавивачка7.5 мл/дка30 дни
ОвесЛистни въшки7.5 мл/дка30 дни
ОвесОбикновен житен бегач7.5 мл/дка30 дни
РапицаРапичен хоботник5 мл/дка45 дни
РапицаСветлокрака зелева бълха5 мл/дка45 дни
РапицаЗелев молец6.3 мл/дка45 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник5 мл/дка45 дни
РапицаРапичен цветояд5 мл/дка45 дни
РапицаРапична листна оса5 мл/дка45 дни
РапицаРапична стъблена бълха5 мл/дка45 дни
РапицаЛистни въшки6.3 мл/дка45 дни
Лозалозова цикада12.5 мл/дка7 дни
ЛозаШарен гроздов молец12.5 - 17.5 мл/дка

Първо поколение-12,5мл/дка
Второ и трето поколение - 12,5-17,5 мл/дка)

7 дни
ЛозаЕднопоясен гроздов молец12.5 - 17.5 мл/дка7 дни
КартофиКолорадски бръмбар12.5 мл/дка7 дни
КартофиЕгипетска памукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Доматиголяма сливова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Доматизелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ДоматиКолорадски бръмбар7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ДоматиМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ДоматиПамукова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ДоматиПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ДоматиЮжна зелена миризливка4.5 - 7.5 мл/дка3 дни
ДоматиПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Доматиголяма сливова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Доматизелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ДоматиКолорадски бръмбар7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Доматинощенки7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ДоматиПамукова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ДоматиПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ДоматиЮжна зелена миризливка4.5 - 10.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ТютюнПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Тютюнтютюнев трипс7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЛукПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Луктютюнев трипс7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КрушаЯбълков плодов червей7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КрушаЗелена ябълкова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КрушаЯбълкова листна бълха7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Крушаябълково-живовлекова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Крушаплодова корогризачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
Крушарозена листозавивачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
КрушаОбикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка7 дни
ДюляЯбълков плодов червей7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ДюляЗелена ябълкова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ДюляЯбълкова листна бълха7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Дюляябълково-живовлекова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Дюляплодова корогризачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
Дюлярозена листозавивачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
ДюляОбикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка7 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЯбълкаЗелена ябълкова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЯбълкаЯбълкова листна бълха7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Ябълкаябълково-живовлекова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Ябълкаплодова корогризачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
Ябълкарозена листозавивачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
ЯбълкаОбикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка7 дни
МушмулаЯбълков плодов червей7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
МушмулаЗелена ябълкова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
МушмулаЯбълкова листна бълха7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Мушмулаябълково-живовлекова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Мушмулаплодова корогризачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
Мушмуларозена листозавивачка8.5 - 12.25 мл/дка7 дни
МушмулаОбикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка7 дни
КраставициЛистни въшки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
Краставицинощенки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
КраставициПамукова нощенка7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
КраставициПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Пиперголяма сливова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Пиперзелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПиперКолорадски бръмбар7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПиперМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПиперПамукова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПиперПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПиперЮжна зелена миризливка4.5 - 7.5 мл/дка3 дни
ПиперПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПиперОранжерийна белокрилка10.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пиперголяма сливова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пиперзелена прасковена листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
ПиперКолорадски бръмбар7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
ПиперМалка полска нощенка7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
ПиперПамукова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
ПиперПамукова нощенка7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
ПиперЮжна зелена миризливка4.5 - 10.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Патладжанголяма сливова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Патладжанзелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПатладжанМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПатладжанПамукова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПатладжанПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПатладжанЮжна зелена миризливка4.5 - 7.5 мл/дка3 дни
ПатладжанПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Патладжанголяма сливова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжанзелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжаннощенки7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ПатладжанПамукова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ПатладжанПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ПатладжанЮжна зелена миризливка4.5 - 10.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
ПъпешЛистни въшки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
Пъпешнощенки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
ПъпешПамукова нощенка7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
ПъпешПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ДиняЛистни въшки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
Динянощенки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
ДиняПамукова нощенка7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
ДиняПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Прасковаплодова корогризачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
ПрасковаПрасковен клонков молец8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Прасковарозена листозавивачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Прасковачерешова муха10 - 17.5 мл/дка7 дни
ПрасковаСредиземноморска плодова муха12.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Прасковазелена прасковена листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Прасковапрашеста сливова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Прасковасливов плодов червей7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Прасковачерна черешова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
ЗелеБели пеперуди7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЗелеГамозначна нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЗелеЕгипетска памукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Зелезелева листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЗелеЗелева нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Зелезелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЗелеПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЗелеПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЗелеЗелев молец12.5 мл/дка7 дни
КарфиолБели пеперуди7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КарфиолГамозначна нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КарфиолЕгипетска памукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Карфиолзелева листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КарфиолЗелева нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Карфиолзелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КарфиолПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КарфиолПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
КарфиолЗелев молец12.5 мл/дка7 дни
БроколиБели пеперуди7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
БроколиГамозначна нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
БроколиЕгипетска памукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Броколизелева листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
БроколиЗелева нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Броколизелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
БроколиПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
БроколиПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
БроколиЗелев молец12.5 мл/дка7 дни
ЦаревицаМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Царевицаовесена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаЦаревичен стъблопробивач7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаЛистни въшки7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Царевицазападен коренов царевичен червей12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаСветлокрака зелева бълха5 мл/дка30 дни
ЦаревицаГамозначна нощенка7.5 мл/дка30 дни
Царевицаогневки12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаСредиземноморски царевичен стъблопробивач12.5 мл/дка30 дни
ЦаревицаЦикади12.5 мл/дка30 дни
МаруляЛистни въшки6.5 - 12.5 мл/дка3 дни
МаруляМалка полска нощенка6.5 - 12.5 мл/дка3 дни
МаруляПамукова нощенка6.5 - 12.5 мл/дка3 дни
Марулясребристо точкова нощенка6.5 - 12.5 мл/дка3 дни
МаруляПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
СпанакЗелева нощенка8.75 мл/дка3 дни
СпанакЛистни въшки8.75 мл/дка3 дни
СпанакМалка полска нощенка8.75 мл/дка3 дни
Спанаксребристо точкова нощенка8.75 мл/дка3 дни
ГрахГрудков хоботник6.25 мл/дка7 дни
ГрахЗелена грахова листна въшка6.25 мл/дка7 дни
ГрахПодгризваща нощенка7.25 - 12.5 мл/дка7 дни
Грахтъмна грахова листозавивачка7.25 - 12.5 мл/дка7 дни
Грахчерна бобова листна въшка7.25 - 12.5 мл/дка7 дни
Черешаплодова корогризачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
ЧерешаПрасковен клонков молец8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Черешарозена листозавивачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Черешачерешова муха10 - 17.5 мл/дка7 дни
ЧерешаСредиземноморска плодова муха12.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Черешазелена прасковена листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Черешапрашеста сливова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Черешасливов плодов червей7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Черешачерна черешова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Сливаплодова корогризачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
СливаПрасковен клонков молец8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Сливарозена листозавивачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Сливачерешова муха10 - 17.5 мл/дка7 дни
СливаСредиземноморска плодова муха12.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Сливазелена прасковена листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Сливапрашеста сливова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Сливасливов плодов червей7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Сливачерна черешова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Захарно цвеклозелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Захарно цвеклоЦвеклова муха7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Захарно цвеклочерна бобова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Захарно цвеклоЗападна цвеклова бълха7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Захарно цвеклоМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Захарно цвеклоПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ПамукПамукова нощенка12.5 - 17.5 мл/дка30 дни
ПамукРозов червей12.5 - 17.5 мл/дка30 дни
ПамукТютюнева белокрилка12.5 мл/дка30 дни
ПамукЦикади12.5 мл/дка30 дни
Памукнощенки7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ПамукПамукова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ПамукПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Лещазелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЛещаПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ЛещаПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
МагданозЗелева нощенка8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
МагданозЛистни въшки8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
МагданозМалка полска нощенка8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
Магданозсребристо точкова нощенка8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
МагданозПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
ЧесънПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Чесънтютюнев трипс7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Фасулзелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ФасулПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
ФасулПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Нахутзелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
НахутПамукова нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
НахутПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Вишнаплодова корогризачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
ВишнаПрасковен клонков молец8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Вишнарозена листозавивачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Вишначерешова муха10 - 17.5 мл/дка7 дни
ВишнаСредиземноморска плодова муха12.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Вишназелена прасковена листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Вишнапрашеста сливова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Вишнасливов плодов червей7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Вишначерна черешова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Кайсияплодова корогризачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
КайсияПрасковен клонков молец8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Кайсиярозена листозавивачка8.75 - 12.25 мл/дка7 дни
Кайсиячерешова муха10 - 17.5 мл/дка7 дни
КайсияСредиземноморска плодова муха12.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Кайсиязелена прасковена листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Кайсияпрашеста сливова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Кайсиясливов плодов червей7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
Кайсиячерна черешова листна въшка7.5 - 17.5 мл/дка7 дни
ОрехЛистни въшки10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ОрехЯбълков плодов червей10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Орехбадемов семеяд12.5 мл/дка30 дни
ОрехКестенов молец12.5 мл/дка30 дни
БадемЛистни въшки10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
БадемЯбълков плодов червей10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Бадембадемов семеяд12.5 мл/дка30 дни
БадемКестенов молец12.5 мл/дка30 дни
ЯгодаЛистни въшки6.25 - 12.5 мл/дка3 дни
АртишокЩитовки12.5 мл/дка3 дни
АртишокЛистни въшки7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
АртишокТютюнев червей7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
ПразПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Празтютюнев трипс7.5 - 12.5 мл/дка7 дни
Люцернаграхова листна въшка6.25 мл/дка14 дни
ЛюцернаДетелинов хоботник6.25 мл/дка14 дни
Люцерналюцернов листов хоботник6.25 мл/дка14 дни
ЛешникЛистни въшки10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ЛешникЯбълков плодов червей10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Лешникбадемов семеяд12.5 мл/дка30 дни
ЛешникКестенов молец12.5 мл/дка30 дни
Кръмно цвеклозелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Кръмно цвеклоЦвеклова муха7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Кръмно цвеклочерна бобова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Кръмно цвеклоЗападна цвеклова бълха7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Кръмно цвеклоМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Кръмно цвеклоПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Червено цвеклозелена прасковена листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Червено цвеклоЦвеклова муха7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Червено цвеклочерна бобова листна въшка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Червено цвеклоЗападна цвеклова бълха7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Червено цвеклоМалка полска нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Червено цвеклоПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ФъстъкЛистни въшки10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
ФъстъкЯбълков плодов червей10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Фъстъкбадемов семеяд12.5 мл/дка30 дни
ФъстъкКестенов молец12.5 мл/дка30 дни
ТиквичкаЛистни въшки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
Тиквичканощенки7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
ТиквичкаПамукова нощенка7.5 - 17.5 мл/дка3 дни
ТиквичкаПодгризваща нощенка7.5 - 12.5 мл/дка3 дни
КестенЛистни въшки10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
КестенЯбълков плодов червей10.5 - 12.5 мл/дка30 дни
Кестенбадемов семеяд12.5 мл/дка30 дни
КестенКестенов молец12.5 мл/дка30 дни
Декоративни растенияЛистни въшки6.25 - 12.5 мл/дка
Декоративни растениятютюнев трипс6.25 - 12.5 мл/дка
Декоративни растениялистозавивачки4.375 - 8.75 мл/дка
Декоративни растенияОранжерийна белокрилка12.3 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.