ДЕЦИС 100 ЕК

Търговско наименование ДЕЦИС 100 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Делтаметрин 100 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДЕЦИС 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни въшки 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Пшеница Овесена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Пшеница Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Пшеница Галици 6.3 мл/дка 30 дни
Пшеница Листоминиращи мухи 6.3 мл/дка 30 дни
Пшеница Житна листозавивачка 7.5 мл/дка 30 дни
Пшеница Листни въшки 7.5 мл/дка 30 дни
Пшеница Обикновен житен бегач 7.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Листни въшки 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Овесена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Галици 6.3 мл/дка 30 дни
Ечемик Листоминиращи мухи 6.3 мл/дка 30 дни
Ечемик Житна листозавивачка 7.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Листни въшки 7.5 мл/дка 30 дни
Ечемик Обикновен житен бегач 7.5 мл/дка 30 дни
Ръж Листни въшки 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Ръж Овесена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Ръж Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Ръж Галици 6.3 мл/дка 30 дни
Ръж Листоминиращи мухи 6.3 мл/дка 30 дни
Ръж Житна листозавивачка 7.5 мл/дка 30 дни
Ръж Листни въшки 7.5 мл/дка 30 дни
Ръж Обикновен житен бегач 7.5 мл/дка 30 дни
Тритикале Галици 6.3 мл/дка 30 дни
Тритикале Листоминиращи мухи 6.3 мл/дка 30 дни
Тритикале Житна листозавивачка 7.5 мл/дка 30 дни
Тритикале Листни въшки 7.5 мл/дка 30 дни
Тритикале Обикновен житен бегач 7.5 мл/дка 30 дни
Овес Листни въшки 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Овес Овесена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Овес Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Овес Галици 6.3 мл/дка 30 дни
Овес Листоминиращи мухи 6.3 мл/дка 30 дни
Овес Житна листозавивачка 7.5 мл/дка 30 дни
Овес Листни въшки 7.5 мл/дка 30 дни
Овес Обикновен житен бегач 7.5 мл/дка 30 дни
Рапица Рапичен хоботник 5 мл/дка 45 дни
Рапица Светлокрака зелева бълха 5 мл/дка 45 дни
Рапица Зелев молец 6.3 мл/дка 45 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 5 мл/дка 45 дни
Рапица Рапичен цветояд 5 мл/дка 45 дни
Рапица Рапична листна оса 5 мл/дка 45 дни
Рапица Рапична стъблена бълха 5 мл/дка 45 дни
Рапица Листни въшки 6.3 мл/дка 45 дни
Лоза Лозова цикада 12.5 мл/дка 7 дни
Лоза Шарен гроздов молец 12.5 - 17.5 мл/дка

Първо поколение-12,5мл/дка
Второ и трето поколение - 12,5-17,5 мл/дка)

7 дни
Лоза Еднопоясен гроздов молец 12.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Картофи Колорадски бръмбар 12.5 мл/дка 7 дни
Картофи Египетска памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Домати Голяма сливова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Колорадски бръмбар 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Памукова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Южна зелена миризливка 4.5 - 7.5 мл/дка 3 дни
Домати Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Домати Голяма сливова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Домати Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Домати Колорадски бръмбар 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Домати Нощенки 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Домати Памукова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Домати Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Домати Южна зелена миризливка 4.5 - 10.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Тютюн Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Тютюн Тютюнев трипс 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Лук Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Лук Тютюнев трипс 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Круша Ябълков плодов червей 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Круша Зелена ябълкова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Круша Ябълкова листна бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Круша Ябълково-живовлекова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Круша Плодова корогризачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Круша Розена листозавивачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Круша Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка 7 дни
Дюля Ябълков плодов червей 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Дюля Зелена ябълкова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Дюля Ябълкова листна бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Дюля Ябълково-живовлекова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Дюля Плодова корогризачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Дюля Розена листозавивачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Дюля Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка 7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Ябълка Ябълкова листна бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Ябълка Ябълково-живовлекова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Ябълка Плодова корогризачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Ябълка Розена листозавивачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Ябълка Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка 7 дни
Мушмула Ябълков плодов червей 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Мушмула Зелена ябълкова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Мушмула Ябълкова листна бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Мушмула Ябълково-живовлекова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Мушмула Плодова корогризачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Мушмула Розена листозавивачка 8.5 - 12.25 мл/дка 7 дни
Мушмула Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка 7 дни
Краставици Листни въшки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Краставици Нощенки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Краставици Памукова нощенка 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Краставици Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Голяма сливова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Колорадски бръмбар 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Памукова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Южна зелена миризливка 4.5 - 7.5 мл/дка 3 дни
Пипер Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 10.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Голяма сливова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Колорадски бръмбар 7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Малка полска нощенка 7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Памукова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Памукова нощенка 7.5 - 17.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Пипер Южна зелена миризливка 4.5 - 10.5 мл/дка

Оранжериен пипер

3 дни
Патладжан Голяма сливова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Памукова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Южна зелена миризливка 4.5 - 7.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Патладжан Голяма сливова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжан Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжан Нощенки 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжан Памукова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжан Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Патладжан Южна зелена миризливка 4.5 - 10.5 мл/дка

Оранжерийни

3 дни
Пъпеш Листни въшки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Пъпеш Нощенки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Пъпеш Памукова нощенка 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Пъпеш Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Диня Листни въшки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Диня Нощенки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Диня Памукова нощенка 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Диня Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Праскова Плодова корогризачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Праскова Прасковен клонков молец 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Праскова Розена листозавивачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Праскова Черешова муха 10 - 17.5 мл/дка 7 дни
Праскова Средиземноморска плодова муха 12.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Праскова Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Праскова Прашеста сливова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Праскова Сливов плодов червей 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Праскова Черна черешова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Зеле Бели пеперуди 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Гамозначна нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Египетска памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Зелева листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Зелева нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Зеле Зелев молец 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Бели пеперуди 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Гамозначна нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Египетска памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Зелева листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Зелева нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Карфиол Зелев молец 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Бели пеперуди 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Гамозначна нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Египетска памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Зелева листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Зелева нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Броколи Зелев молец 12.5 мл/дка 7 дни
Царевица Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Овесена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Листни въшки 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Западен коренов царевичен червей 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Светлокрака зелева бълха 5 мл/дка 30 дни
Царевица Гамозначна нощенка 7.5 мл/дка 30 дни
Царевица Огневки 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Средиземноморски царевичен стъблопробивач 12.5 мл/дка 30 дни
Царевица Цикади 12.5 мл/дка 30 дни
Маруля Листни въшки 6.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Маруля Малка полска нощенка 6.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Маруля Памукова нощенка 6.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Маруля Сребристо точкова нощенка 6.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Маруля Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Спанак Зелева нощенка 8.75 мл/дка 3 дни
Спанак Листни въшки 8.75 мл/дка 3 дни
Спанак Малка полска нощенка 8.75 мл/дка 3 дни
Спанак Сребристо точкова нощенка 8.75 мл/дка 3 дни
Грах Грудков хоботник 6.25 мл/дка 7 дни
Грах Зелена грахова листна въшка 6.25 мл/дка 7 дни
Грах Подгризваща нощенка 7.25 - 12.5 мл/дка 7 дни
Грах Тъмна грахова листозавивачка 7.25 - 12.5 мл/дка 7 дни
Грах Черна бобова листна въшка 7.25 - 12.5 мл/дка 7 дни
Череша Плодова корогризачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Череша Прасковен клонков молец 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Череша Розена листозавивачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Череша Черешова муха 10 - 17.5 мл/дка 7 дни
Череша Средиземноморска плодова муха 12.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Череша Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Череша Прашеста сливова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Череша Сливов плодов червей 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Череша Черна черешова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Слива Плодова корогризачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Слива Прасковен клонков молец 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Слива Розена листозавивачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Слива Черешова муха 10 - 17.5 мл/дка 7 дни
Слива Средиземноморска плодова муха 12.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Слива Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Слива Прашеста сливова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Слива Сливов плодов червей 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Слива Черна черешова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Захарно цвекло Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Захарно цвекло Цвеклова муха 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Захарно цвекло Черна бобова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Захарно цвекло Западна цвеклова бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Захарно цвекло Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Захарно цвекло Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Памук Памукова нощенка 12.5 - 17.5 мл/дка 30 дни
Памук Розов червей 12.5 - 17.5 мл/дка 30 дни
Памук Тютюнева белокрилка 12.5 мл/дка 30 дни
Памук Цикади 12.5 мл/дка 30 дни
Памук Нощенки 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Памук Памукова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Памук Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Леща Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Леща Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Леща Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Магданоз Зелева нощенка 8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
Магданоз Листни въшки 8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
Магданоз Малка полска нощенка 8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
Магданоз Сребристо точкова нощенка 8.75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
Магданоз Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория

3 дни
Чесън Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Чесън Тютюнев трипс 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Фасул Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Фасул Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Фасул Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Нахут Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Нахут Памукова нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Нахут Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Вишна Плодова корогризачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Вишна Прасковен клонков молец 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Вишна Розена листозавивачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Вишна Черешова муха 10 - 17.5 мл/дка 7 дни
Вишна Средиземноморска плодова муха 12.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Вишна Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Вишна Прашеста сливова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Вишна Сливов плодов червей 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Вишна Черна черешова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Кайсия Плодова корогризачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Кайсия Прасковен клонков молец 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Кайсия Розена листозавивачка 8.75 - 12.25 мл/дка 7 дни
Кайсия Черешова муха 10 - 17.5 мл/дка 7 дни
Кайсия Средиземноморска плодова муха 12.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Кайсия Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Кайсия Прашеста сливова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Кайсия Сливов плодов червей 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Кайсия Черна черешова листна въшка 7.5 - 17.5 мл/дка 7 дни
Орех Листни въшки 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Орех Ябълков плодов червей 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Орех Бадемов семеяд 12.5 мл/дка 30 дни
Орех Кестенов молец 12.5 мл/дка 30 дни
Бадем Листни въшки 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Бадем Ябълков плодов червей 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Бадем Бадемов семеяд 12.5 мл/дка 30 дни
Бадем Кестенов молец 12.5 мл/дка 30 дни
Ягода Листни въшки 6.25 - 12.5 мл/дка 3 дни
Артишок Щитовки 12.5 мл/дка 3 дни
Артишок Листни въшки 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Артишок Тютюнев червей 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Праз Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Праз Тютюнев трипс 7.5 - 12.5 мл/дка 7 дни
Люцерна Грахова листна въшка 6.25 мл/дка 14 дни
Люцерна Детелинов хоботник 6.25 мл/дка 14 дни
Люцерна Люцернов листов хоботник 6.25 мл/дка 14 дни
Лешник Листни въшки 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Лешник Ябълков плодов червей 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Лешник Бадемов семеяд 12.5 мл/дка 30 дни
Лешник Кестенов молец 12.5 мл/дка 30 дни
Кръмно цвекло Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кръмно цвекло Цвеклова муха 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кръмно цвекло Черна бобова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кръмно цвекло Западна цвеклова бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кръмно цвекло Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кръмно цвекло Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Червено цвекло Зелена прасковена листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Червено цвекло Цвеклова муха 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Червено цвекло Черна бобова листна въшка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Червено цвекло Западна цвеклова бълха 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Червено цвекло Малка полска нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Червено цвекло Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Фъстък Листни въшки 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Фъстък Ябълков плодов червей 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Фъстък Бадемов семеяд 12.5 мл/дка 30 дни
Фъстък Кестенов молец 12.5 мл/дка 30 дни
Тиквичка Листни въшки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Тиквичка Нощенки 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Тиквичка Памукова нощенка 7.5 - 17.5 мл/дка 3 дни
Тиквичка Подгризваща нощенка 7.5 - 12.5 мл/дка 3 дни
Кестен Листни въшки 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кестен Ябълков плодов червей 10.5 - 12.5 мл/дка 30 дни
Кестен Бадемов семеяд 12.5 мл/дка 30 дни
Кестен Кестенов молец 12.5 мл/дка 30 дни
Декоративни растения Листни въшки 6.25 - 12.5 мл/дка
Декоративни растения Тютюнев трипс 6.25 - 12.5 мл/дка
Декоративни растения Листозавивачки 4.375 - 8.75 мл/дка
Декоративни растения Оранжерийна белокрилка 12.3 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.