Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиМЕТРИК
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиМЕТРИК
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАКАМОС 500
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДЕССИКАШ 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиУИШ ТОП
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиБУЗИН
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиСОЛЕТО
Широколистни плевелиПРОМАН

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
картофен молецКОРАГЕН 20 СК
картофена цистообразуваща нематодаНЕМАТОРИН Г
Колорадски бръмбарЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Колорадски бръмбарАФИКАР 100 ЕК
Колорадски бръмбарЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Колорадски бръмбарТЕРАГАРД ПЛЮС
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Колорадски бръмбарАКТАРА 25 ВГ
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарИМИДАН 50 ВГ
Колорадски бръмбарНуреле М
Колорадски бръмбарЦИТРИН МАКС
Колорадски бръмбарАСКОТ
Колорадски бръмбарСУМИЦИДИН 5 ЕК
Колорадски бръмбарЕФОРИЯ 045 ЗК
Колорадски бръмбарАГРИЯ 1050 +
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
Колорадски бръмбарПРОТЕУС 110 ОД
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарЛАМША ВГ
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 100 ЕВ
Колорадски бръмбарСУМИ АЛФА 5 ЕК
Колорадски бръмбарДУКАТ 25 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарИНДУЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарПОЛИ 500 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕК
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Колорадски бръмбарАЛВЕРДЕ 240 СК
Колорадски бръмбарСИНЕИС 480 СК
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРТ 500 ЕК
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕВ
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарМОНСЕРЕН Г ФС
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 10 ЕК
Колорадски бръмбарЦАЙПЕР 10 ЕК
Колорадски бръмбарЕСТРЕЛА ВГ
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарДАНТОП 50 ВГ
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СГ
Колорадски бръмбарКОРАГЕН 20 СК
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарАДАЛАМ ВГ
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиНУРЕЛЕ Д
Листни въшкиЛАМША ВГ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиСАНМБА
Листни въшкиИНДУЛАМ ВГ
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиМОНСЕРЕН Г ФС
Листни въшкиЕСТРЕЛА ВГ
Листни въшкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
Листни въшкиАДАЛАМ ВГ
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиНуреле М
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
молциДЕША ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕНА ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиМЕТЕОР
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаАСКОТ
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиНЕМАТОРИН Г
телени червеиМОНСЕРЕН Г ФС
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиНАТУРАЛИС
телени червеиСАНТАНА 0,7 Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернарияКОРСЕЙТ М ДФ
АлтернарияВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
АлтернарияСКОР 250 ЕК
АлтернарияПОЛИРАМ ДФ
АлтернарияКАРИАЛ СТАР
АлтернарияАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
див огънТРИБЕЙЗ
див огънКУПРОКСАТ ФЛ
див огънФЛОАБЪЛ
картофена манаМОКСИМАТ 505 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаКОНСЕНТО СК
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаКУПЕРТИН М
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаВИТРА 50 ВП
МанаМАКК 50 ВП
МанаКАРИАЛ СТАР
МанаКОРСЕЙТ Р ДФ
МанаРЕВУС 250 СК
МанаБАНКО 500
МанаЛЕЙМАЙ
МанаТРИОМАКС 45 ВП
МанаМАНФИЛ 80 ВП
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаШАМПИОН ВП
МанаИНФИНИТО СК
МанаРАНМАН ТУИН ПАК
МанаАРМЕТИЛ М
МанаТРИБЕЙЗ
МанаАКСИДОР
МанаДИТАН ДГ
МанаМАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаКОНСЕНТО СК
МанаАКРОБАТ Р
МанаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
МанаКОРСЕЙТ МАКС ВП
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаЛИЕТО
МанаИКУЕЙШЪН ПРО
МанаМОКСИМАТ 505 ВГ
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
МанаАНТРАКОЛ 70 ВГ
МанаПРОКСАНИЛ
МанаДИМИКС 500 СК
МанаМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ
МанаКАТАНГА МАН
МанаКОРСЕЙТ Р ВП
МанаВЕРИТА ВГ
МанаФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаАЛФИЛ ДУПЛО
МанаКУПРОКСАТ ФЛ
МанаСИМБАЛ 45 ВГ
МанаКУПРОХАЙ 50 ВП
МанаШАМП ВП
МанаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
МанаБИАНКО
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаВАЛБОН
МанаФЛОАБЪЛ
МанаПРЕЗИДИУМ ЕДНО
МанаФОЛПАН 80 ВДГ
МанаДИТАН М-45
МанаМАНФИЛ 75 ВГ
МанаПОЛИРАМ ДФ
РизоктонияКУАДРИС 25 СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СтрупясванеМОНСЕРЕН Г ФС