Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДЕССИКАШ 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиУИШ ТОП
Широколистни плевелиСОЛЕТО
Широколистни плевелиПРОМАН
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
картофен молецКОРАГЕН 20 СК
картофена цистообразуваща нематодаНЕМАТОРИН Г
Колорадски бръмбарЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Колорадски бръмбарЕСТРЕЛА ВГ
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарАДАЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарЦИТРИН МАКС
Колорадски бръмбарАФИКАР 100 ЕК
Колорадски бръмбарСУМИЦИДИН 5 ЕК
Колорадски бръмбарЕФОРИЯ 045 ЗК
Колорадски бръмбарТЕРАГАРД ПЛЮС
Колорадски бръмбарАКТАРА 25 ВГ
Колорадски бръмбарПРОТЕУС 110 ОД
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 100 ЕВ
Колорадски бръмбарАСКОТ
Колорадски бръмбарСУМИ АЛФА 5 ЕК
Колорадски бръмбарДУКАТ 25 ЕК
Колорадски бръмбарАГРИЯ 1050 +
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарПОЛИ 500 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарЛАМША ВГ
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарСИНЕИС 480 СК
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарИНДУЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарЦИПЕРТ 500 ЕК
Колорадски бръмбарАФИКАР 100
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарМОНСЕРЕН Г ФС
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 10 ЕК
Колорадски бръмбарЦАЙПЕР 10 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарАЛВЕРДЕ 240 СК
Колорадски бръмбарДАНТОП 50 ВГ
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СГ
Колорадски бръмбарКОРАГЕН 20 СК
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕВ
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиНУРЕЛЕ Д
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиСАНМБА
Листни въшкиЛАМША ВГ
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиИНДУЛАМ ВГ
Листни въшкиМОНСЕРЕН Г ФС
Листни въшкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
Листни въшкиЕСТРЕЛА ВГ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиАДАЛАМ ВГ
Листни въшкиМЕТЕОР
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
молциДЕНА ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаАСКОТ
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиНЕМАТОРИН Г
телени червеиМОНСЕРЕН Г ФС
телени червеиНАТУРАЛИС
телени червеиСАНТАНА 0,7 Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернарияАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
АлтернарияКОРСЕЙТ М ДФ
АлтернарияВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
АлтернарияСКОР 250 ЕК
АлтернарияПОЛИРАМ ДФ
АлтернарияКАРИАЛ СТАР
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
див огънТРИБЕЙЗ
див огънКУПРОКСАТ ФЛ
див огънФЛОАБЪЛ
картофена манаМОКСИМАТ 505 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаКОНСЕНТО СК
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаКУПЕРТИН М
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаКАРИАЛ СТАР
МанаКОРСЕЙТ Р ДФ
МанаРЕВУС 250 СК
МанаБАНКО 500
МанаЛЕЙМАЙ
МанаТРИОМАКС 45 ВП
МанаМАНФИЛ 80 ВП
МанаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаШАМПИОН ВП
МанаИНФИНИТО СК
МанаРАНМАН ТУИН ПАК
МанаАРМЕТИЛ М
МанаТРИБЕЙЗ
МанаАКСИДОР
МанаДИТАН ДГ
МанаМАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаКОНСЕНТО СК
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
МанаКОРСЕЙТ МАКС ВП
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаЛИЕТО
МанаИКУЕЙШЪН ПРО
МанаМОКСИМАТ 505 ВГ
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
МанаПРОКСАНИЛ
МанаДИМИКС 500 СК
МанаМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ
МанаКАТАНГА МАН
МанаАКРОБАТ Р
МанаКОРСЕЙТ Р ВП
МанаВЕРИТА ВГ
МанаФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаАНТРАКОЛ 70 ВГ
МанаКУПРОКСАТ ФЛ
МанаСИМБАЛ 45 ВГ
МанаКУПРОХАЙ 50 ВП
МанаШАМП ВП
МанаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
МанаБИАНКО
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаВАЛБОН
МанаФЛОАБЪЛ
МанаПРЕЗИДИУМ ЕДНО
МанаФОЛПАН 80 ВДГ
МанаДИТАН М-45
МанаМАНФИЛ 75 ВГ
МанаАЛФИЛ ДУПЛО
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаВИТРА 50 ВП
МанаМАКК 50 ВП
РизоктонияКУАДРИС 25 СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СтрупясванеМОНСЕРЕН Г ФС