Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиМЕТРИК
едногодишни житни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиМЕТРИК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиАКАМОС 500
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиАРКАДА 880 ЕК
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДЕССИКАШ 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиУИШ ТОП
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиПРОМАН
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиБУЗИН
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиСОЛЕТО

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
дървенициДЕНА ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
картофен молецКОРАГЕН 20 СК
картофена цистообразуваща нематодаНЕМАТОРИН Г
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарЦИПЕРТ 500 ЕК
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕВ
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 10 ЕК
Колорадски бръмбарМОНСЕРЕН Г ФС
Колорадски бръмбарЕСТРЕЛА ВГ
Колорадски бръмбарЦАЙПЕР 10 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарДАНТОП 50 ВГ
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СГ
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарАДАЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарКОРАГЕН 20 СК
Колорадски бръмбарЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Колорадски бръмбарАФИКАР 100 ЕК
Колорадски бръмбарТЕРАГАРД ПЛЮС
Колорадски бръмбарЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Колорадски бръмбарКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Колорадски бръмбарАКТАРА 25 ВГ
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарИМИДАН 50 ВГ
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарНуреле М
Колорадски бръмбарЦИТРИН МАКС
Колорадски бръмбарАСКОТ
Колорадски бръмбарСУМИЦИДИН 5 ЕК
Колорадски бръмбарАГРИЯ 1050 +
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
Колорадски бръмбарЕФОРИЯ 045 ЗК
Колорадски бръмбарПРОТЕУС 110 ОД
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарЛАМША ВГ
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 100 ЕВ
Колорадски бръмбарСУМИ АЛФА 5 ЕК
Колорадски бръмбарДУКАТ 25 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарИНДУЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарПОЛИ 500 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕК
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Колорадски бръмбарАЛВЕРДЕ 240 СК
Колорадски бръмбарСИНЕИС 480 СК
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
Листни въшкиАДАЛАМ ВГ
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиНуреле М
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиНУРЕЛЕ Д
Листни въшкиЛАМША ВГ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиСАНМБА
Листни въшкиИНДУЛАМ ВГ
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиМОНСЕРЕН Г ФС
Листни въшкиЕСТРЕЛА ВГ
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаАСКОТ
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиСАНТАНА 0,7 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиНЕМАТОРИН Г
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиМОНСЕРЕН Г ФС
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернарияКАРИАЛ СТАР
АлтернарияАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
АлтернарияКОРСЕЙТ М ДФ
АлтернарияВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
АлтернарияСКОР 250 ЕК
АлтернарияПОЛИРАМ ДФ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
див огънТРИБЕЙЗ
див огънКУПРОКСАТ ФЛ
див огънФЛОАБЪЛ
картофена манаМОКСИМАТ 505 ВП
Кафяви листни петнаКУПЕРТИН М
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаКОНСЕНТО СК
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
МанаКУПРОКСАТ ФЛ
МанаСИМБАЛ 45 ВГ
МанаКУПРОХАЙ 50 ВП
МанаШАМП ВП
МанаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
МанаБИАНКО
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаФЛОАБЪЛ
МанаПРЕЗИДИУМ ЕДНО
МанаФОЛПАН 80 ВДГ
МанаВАЛБОН
МанаДИТАН М-45
МанаМАНФИЛ 75 ВГ
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаВИТРА 50 ВП
МанаМАКК 50 ВП
МанаКАРИАЛ СТАР
МанаКОРСЕЙТ Р ДФ
МанаРЕВУС 250 СК
МанаЛЕЙМАЙ
МанаТРИОМАКС 45 ВП
МанаБАНКО 500
МанаМАНФИЛ 80 ВП
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаШАМПИОН ВП
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаИНФИНИТО СК
МанаРАНМАН ТУИН ПАК
МанаТРИБЕЙЗ
МанаАКСИДОР
МанаАРМЕТИЛ М
МанаДИТАН ДГ
МанаМАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаКОНСЕНТО СК
МанаАКРОБАТ Р
МанаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
МанаКОРСЕЙТ МАКС ВП
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаЛИЕТО
МанаИКУЕЙШЪН ПРО
МанаМОКСИМАТ 505 ВГ
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
МанаАНТРАКОЛ 70 ВГ
МанаПРОКСАНИЛ
МанаДИМИКС 500 СК
МанаМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ
МанаКАТАНГА МАН
МанаКОРСЕЙТ Р ВП
МанаФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаВЕРИТА ВГ
МанаМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаАЛФИЛ ДУПЛО
РизоктонияКУАДРИС 25 СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СтрупясванеМОНСЕРЕН Г ФС