Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
див огън
картофена мана
Кафяви листни петна
Мана
ДИТАН ДГКУПРАМАНКОЦЕБ 80 ВПКОНСЕНТО СКСИМБАЛ ФЛОУАКРОБАТ РПЕНКОЦЕБ 75 ВГКОРСЕЙТ МАКС ВПРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКАПЪР ЛАИНКОЛИЕТОИКУЕЙШЪН ПРОПРОФИЛУКСМОКСИМАТ 505 ВГКОРСЕЙТ М ДФАНТРАКОЛ 70 ВГПРОКСАНИЛБАНДЖО ФОРТЕДИМИКС 500 СККУАНТУМ РОКМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯКАТАНГА МАНКОРСЕЙТ Р ВПВЕРИТА ВГКАПЪР КИЙ ФЛОУФУНГУРАН ОН 50 ВПЛАИНКОБРЕ ММЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПКОРСЕЙТ 60 ВГАЛФИЛ ДУПЛОКУПРОКСАТ ФЛСИМБАЛ 45 ВГКУПРОХАЙ 50 ВПКОДИМУР 50 ВПШАМП ВПРИВАЛ ДУОПЕНКОЦЕБ 80 ВПБИАНКОФОСБЕЛ ПЛЮСРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГВАЛБОНКАПЪР КИЙФЛОАБЪЛПРЕЗИДИУМ ЕДНОФОЛПАН 80 ВДГДИТАН М-45КУПРОЦИН 35 ВПМАНФИЛ 75 ВГПОЛИРАМ ДФАВТАР 75 НТВИТРА 50 ВПКОДИМУР ММАКК 50 ВПКАРИАЛ СТАРКОРСЕЙТ Р ДФФИЛДЪР 69 ВГРЕВУС 250 СКБАНКО 500ДЕСПИНАЛЕЙМАЙТРИОМАКС 45 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВМАНФИЛ 80 ВПСУГОИАКРОБАТ ПЛЮС ВГСАНКОЦЕБ 80 ВПВИТЕНЕ ТРИПЛО РКОДИМУР 38 ФЛОШАМПИОН ВПИНФИНИТО СКРАНМАН TОПТАЕГРОРАНМАН ТУИН ПАКАРМЕТИЛ МВАЛИС ПЛЮСТРИБЕЙЗАКСИДОР
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
регистрации срещу неприятели
белокрилки
бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
зелева листна въшка
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
ипсилонова нощенка
картофен молец
картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листояди
майски бръмбар
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Попово прасе
Прасковена листна въшка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
репна пеперуда
скакалци
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар