Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиМЕТРИК
едногодишни житни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиАКАМОС 500
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиАРКАДА 880 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиМЕТРИК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАЛКАНС СИНК ТЕК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
житни и широколистни плевелиДЕССИКАШ 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП
Широколистни плевелиСОЛЕТО
Широколистни плевелиПРОМАН
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиБУЗИН
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕНА ЕК
дървенициМЕТЕОР
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
картофен молецКОРАГЕН 20 СК
картофена цистообразуваща нематодаНЕМАТОРИН Г
Колорадски бръмбарПРОТЕУС 110 ОД
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕК
Колорадски бръмбарЛАМША ВГ
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 100 ЕВ
Колорадски бръмбарСУМИ АЛФА 5 ЕК
Колорадски бръмбарДУКАТ 25 ЕК
Колорадски бръмбарИНДУЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарПОЛИ 500 ЕК
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарАЛВЕРДЕ 240 СК
Колорадски бръмбарЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарСИНЕИС 480 СК
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарШЕРПА 100 ЕВ
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарЦИПЕРТ 500 ЕК
Колорадски бръмбарМОНСЕРЕН Г ФС
Колорадски бръмбарЦИКЛОН 10 ЕК
Колорадски бръмбарЕСТРЕЛА ВГ
Колорадски бръмбарЦАЙПЕР 10 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарДАНТОП 50 ВГ
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СГ
Колорадски бръмбарАДАЛАМ ВГ
Колорадски бръмбарКОРАГЕН 20 СК
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарАФИКАР 100 ЕК
Колорадски бръмбарЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Колорадски бръмбарТЕРАГАРД ПЛЮС
Колорадски бръмбарЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Колорадски бръмбарАКТАРА 25 ВГ
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарАСКОТ
Колорадски бръмбарЦИТРИН МАКС
Колорадски бръмбарСУМИЦИДИН 5 ЕК
Колорадски бръмбарАГРИЯ 1050 +
Колорадски бръмбарЕФОРИЯ 045 ЗК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиИНДУЛАМ ВГ
Листни въшкиСАНМБА
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиМОНСЕРЕН Г ФС
Листни въшкиЕСТРЕЛА ВГ
Листни въшкиАДАЛАМ ВГ
Листни въшкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиЛАМША ВГ
Листни въшкиНУРЕЛЕ Д
Листни въшкиДЕНА ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаАСКОТ
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиМОНСЕРЕН Г ФС
телени червеиНАТУРАЛИС
телени червеиСАНТАНА 0,7 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиВИДЕЙТ 10 Г
телени червеиНЕМАТОРИН Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернарияВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
АлтернарияСКОР 250 ЕК
АлтернарияПОЛИРАМ ДФ
АлтернарияКАРИАЛ СТАР
АлтернарияАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
АлтернарияКОРСЕЙТ М ДФ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
див огънКУПРОКСАТ ФЛ
див огънФЛОАБЪЛ
див огънТРИБЕЙЗ
картофена манаМОКСИМАТ 505 ВП
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаКУПЕРТИН М
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаКОНСЕНТО СК
МанаАКСИДОР
МанаАРМЕТИЛ М
МанаТРИБЕЙЗ
МанаМАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаДИТАН ДГ
МанаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
МанаКОНСЕНТО СК
МанаАКРОБАТ Р
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаКОРСЕЙТ МАКС ВП
МанаЛИЕТО
МанаМОКСИМАТ 505 ВГ
МанаИКУЕЙШЪН ПРО
МанаАНТРАКОЛ 70 ВГ
МанаПРОКСАНИЛ
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
МанаМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯ
МанаДИМИКС 500 СК
МанаКАТАНГА МАН
МанаКОРСЕЙТ Р ВП
МанаФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаВЕРИТА ВГ
МанаМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП
МанаАЛФИЛ ДУПЛО
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаСИМБАЛ 45 ВГ
МанаКУПРОКСАТ ФЛ
МанаШАМП ВП
МанаКУПРОХАЙ 50 ВП
МанаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаБИАНКО
МанаПРЕЗИДИУМ ЕДНО
МанаФОЛПАН 80 ВДГ
МанаВАЛБОН
МанаФЛОАБЪЛ
МанаМАНФИЛ 75 ВГ
МанаДИТАН М-45
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаМАКК 50 ВП
МанаВИТРА 50 ВП
МанаКАРИАЛ СТАР
МанаРЕВУС 250 СК
МанаКОРСЕЙТ Р ДФ
МанаЛЕЙМАЙ
МанаТРИОМАКС 45 ВП
МанаБАНКО 500
МанаМАНФИЛ 80 ВП
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаШАМПИОН ВП
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаИНФИНИТО СК
МанаРАНМАН ТУИН ПАК
РизоктонияКУАДРИС 25 СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СтрупясванеМОНСЕРЕН Г ФС