Картофи (Solanum tuberosum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Кокошо просо
Многогодишни житни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Мана
КАРИАЛ СТАРРАНМАН ТУИН ПАККОДИМУР МКОРСЕЙТ Р ДФТРИОМАКС 45 ВПМАНКОЦЕБ 80 ВПАРМЕТИЛ МПЕНКОЦЕБ 75 ВГАКРОБАТ РДЕСПИНАСАНКОЦЕБ 80 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВКОПФОРС ЕКСТРАКУПРОХАЙ 50 ВПМОКСИМАТ 505 ВГИНФИНИТО СККАРИАЛ ФЛЕКСПРОКСАНИЛСИВАР ГОЛДАНТРАКОЛ 70 ВГКОДИМУР 38 ФЛОРАНМАН TОПМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯФОСБЕЛ ПЛЮСДИТАН ДГАВТАР 75 НТВАЛИС ПЛЮСКОНСЕНТО СКРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКУПРАБРИОНФЛО 100 СККОРСЕЙТ МАКС ВПСИМБАЛ ФЛОУВЕРИТА ВГФЛУАЗИНОВАМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛАЛФИЛ ДУПЛОКАПЪР ЛАИНКОПРЕЗИДИУМ ЕДНОКОРСЕЙТ М ДФПРОФИЛУКСШАМПИОН ВПФИЛДЪР 69 ВГДИМИКС 500 СКАКСИДОРПЕНКОЦЕБ 80 ВПБАНДЖО ФОРТЕДИФЛУНОВАКАТАНГА МАНКУАНТУМ РОКБАНДЖОКОРСЕЙТ Р ВПФУНГУРАН ОН 50 ВПМАНФИЛ 75 ВГВАЛБОНЗОРВЕК ЕНДАВИАПОЛИРАМ ДФКАПЪР КИЙ ФЛОУЛЕЙМАЙКОРСЕЙТ 60 ВГСИМБАЛ 45 ВГЛАИНКОБРЕ МЛИЕТОТАЕГРОВИТРА 50 ВПШАМП ВПКОДИМУР СКРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКОДИМУР 50 ВПБИАНКОФОЛПАН 80 ВДГРИВАЛ ДУОМАНФИЛ 80 ВПБАНКО 500ДИТАН М-45СУГОИАКРОБАТ ПЛЮС ВГКАПЪР КИЙДАРАМУНКУПРОЦИН 35 ВПМАНАМИД 100 СККУПРОКСАТ ФЛВИТЕНЕ ТРИПЛО РМАКК 50 ВПЕНЕРВИН СК
Почвени патогени
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Диабротика
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Ипсилонова нощенка
Картофен молец
Картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Майски бръмбар
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади