Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
див огън
картофена мана
Кафяви листни петна
Мана
МАНКОЦЕБ 80 ВПДИТАН ДГКУПРААКРОБАТ РПЕНКОЦЕБ 75 ВГКОНСЕНТО СКСИМБАЛ ФЛОУРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКОРСЕЙТ МАКС ВПЛИЕТОКАПЪР ЛАИНКОМОКСИМАТ 505 ВГИКУЕЙШЪН ПРОПРОФИЛУКСАНТРАКОЛ 70 ВГПРОКСАНИЛКОРСЕЙТ М ДФБАНДЖО ФОРТЕМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯДИМИКС 500 СККУАНТУМ РОККАТАНГА МАНКОРСЕЙТ Р ВПФУНГУРАН ОН 50 ВПВЕРИТА ВГКАПЪР КИЙ ФЛОУМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПЛАИНКОБРЕ МАЛФИЛ ДУПЛОКОРСЕЙТ 60 ВГСИМБАЛ 45 ВГКУПРОКСАТ ФЛШАМП ВПКУПРОХАЙ 50 ВПКОДИМУР 50 ВППЕНКОЦЕБ 80 ВПРИВАЛ ДУОРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГБИАНКОФОСБЕЛ ПЛЮСФЛОАБЪЛПРЕЗИДИУМ ЕДНОФОЛПАН 80 ВДГВАЛБОНКАПЪР КИЙМАНФИЛ 75 ВГДИТАН М-45КУПРОЦИН 35 ВППОЛИРАМ ДФАВТАР 75 НТМАКК 50 ВПВИТРА 50 ВПКОДИМУР МКАРИАЛ СТАРРЕВУС 250 СККОРСЕЙТ Р ДФФИЛДЪР 69 ВГЛЕЙМАЙТРИОМАКС 45 ВПБАНКО 500ДЕСПИНАМАНФИЛ 80 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВАКРОБАТ ПЛЮС ВГСУГОИСАНКОЦЕБ 80 ВПШАМПИОН ВПВИТЕНЕ ТРИПЛО РКОДИМУР 38 ФЛОИНФИНИТО СКРАНМАН TОПРАНМАН ТУИН ПАКТАЕГРОАКСИДОРАРМЕТИЛ МВАЛИС ПЛЮСТРИБЕЙЗ
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
регистрации срещу неприятели
белокрилки
бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
зелева листна въшка
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
ипсилонова нощенка
картофен молец
картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листояди
майски бръмбар
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Попово прасе
Прасковена листна въшка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
репна пеперуда
скакалци
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар