Картофи (Solanum tuberosum)

регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
див огън
картофена мана
Кафяви листни петна
Мана
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
зелева листна въшка
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
ипсилонова нощенка
картофен молец
картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листояди
майски бръмбар
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Попово прасе
Прасковена листна въшка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
репна пеперуда
скакалци
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар