Картофи (Solanum tuberosum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Картофи

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Кокошо просо
Многогодишни житни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернария
Брашнеста мана
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Мана
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКОДИМУР 50 ВПБИАНКОФОЛПАН 80 ВДГРИВАЛ ДУОБАНКО 500МАНФИЛ 80 ВПДИТАН М-45СУГОИАКРОБАТ РКАПЪР КИЙДАРАМУНСИВАР ГОЛДКУПРОЦИН 35 ВПМАНАМИД 100 СККУПРОКСАТ ФЛВИТЕНЕ ТРИПЛО РМАКК 50 ВПЕНЕРВИН СККАРИАЛ СТАРРАНМАН ТУИН ПАКАНТРАКОЛ 70 ВГКОДИМУР МКОРСЕЙТ Р ДФТРИОМАКС 45 ВПДИРАНГОАРМЕТИЛ ММАНКОЦЕБ 80 ВППЕНКОЦЕБ 75 ВГДЕСПИНАСАНКОЦЕБ 80 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВКОПФОРС ЕКСТРАКУПРОХАЙ 50 ВПМОКСИМАТ 505 ВГИНФИНИТО СККАРИАЛ ФЛЕКСПРОКСАНИЛАЛФИЛ ДУПЛОКОДИМУР 38 ФЛОРАНМАН TОПМАНКОЗЕБ 80 ВП АГРИЯФОСБЕЛ ПЛЮСДИТАН ДГАВТАР 75 НТВАЛИС ПЛЮСКОНСЕНТО СКРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКУПРАБРИОНФЛО 100 СККОРСЕЙТ МАКС ВПСИМБАЛ ФЛОУВЕРИТА ВГФЛУАЗИНОВАМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВППРЕЗИДИУМ ЕДНОИКУЕЙШЪН ПРОТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛКАПЪР ЛАИНКОКОРСЕЙТ М ДФПРОФИЛУКСШАМПИОН ВПФИЛДЪР 69 ВГДИМИКС 500 СКАКСИДОРПЕНКОЦЕБ 80 ВПБАНДЖО ФОРТЕДИФЛУНОВАКАТАНГА МАНКУАНТУМ РОКБАНДЖОКОРСЕЙТ Р ВПФУНГУРАН ОН 50 ВПВАЛБОНЗОРВЕК ЕНДАВИАМАНФИЛ 75 ВГЛЕЙМАЙПОЛИРАМ ДФАКРОБАТ ПЛЮС ВГКАПЪР КИЙ ФЛОУКОРСЕЙТ 60 ВГСИМБАЛ 45 ВГЛАИНКОБРЕ МЛИЕТОТАЕГРОВИТРА 50 ВПШАМП ВПКОДИМУР СК
Почвени патогени
Ризоктония
Склеротиния
Струпясване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Диабротика
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Ипсилонова нощенка
Картофен молец
Картофена цистообразуваща нематода
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Майски бръмбар
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади