ЕРКОЛЕ ГР

Търговско наименование ЕРКОЛЕ ГР
Тип инсектицид
Активни вещества Ламбда - цихалотрин 0.4 %
Производител Оксон Италия
Категория на употреба непрофесионална

SPe8-Опасен за пчелите. 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕРКОЛЕ ГР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Цветя и декоративни култури, овощни разсадници и млади дръвчета

срежу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Цветя и декоративни култури, овощни разсадници и млади дръвчета

срежу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Рапица Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Рапица Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Картофи Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Картофи Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Картофи Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Домати Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Домати Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Домати Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тютюн Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тютюн Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тютюн Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Краставици Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Краставици Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Краставици Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Слънчоглед Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Слънчоглед Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Пипер Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Пипер Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Пипер Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Патладжан Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Патладжан Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Патладжан Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Пъпеш Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Пъпеш Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Пъпеш Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тиква Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тиква Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тиква Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Диня Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Диня Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Диня Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Зеле Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Зеле Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Зеле Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Царевица Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение по време на сеитба

Царевица Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение по време на сеитба

Царевица Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение по време на сеитба

Царевица Западен коренов царевичен червей 1200 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение по протежение на реда по време на окопаване.

Сорго Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение по време на сеитба

Сорго Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение по време на сеитба

Сорго Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение по време на сеитба

Сорго Западен коренов царевичен червей 1200 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение по протежение на реда по време на окопаване.

Морков Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Морков Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Маруля Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Маруля Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Маруля Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Памук Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Памук Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Соя Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Соя Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при засяване.

Тиквичка Майски бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тиквичка Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

Тиквичка Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Локализирано почвено приложение при разсаждане.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.