Тиква (Cucurbita)

Регистрирани препарати за растителна защита при Тиква

регистрации срещу плевели
регистрации срещу неприятели
акари
белокрилки
бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
майски бръмбар
Малка полска нощенка
миниращи мухи
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Сив червей
скакалци
сребристо точкова нощенка
телени червеи
трипси
тютюнев трипс
Царевичен стъблопробивач
Цикади