Тютюн (Nicotiana tabacum)

регистрирани препарати за растителна защита при Тютюн

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБАЗАМИД ГРАНУЛАТ
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБАЗАМИД ГРАНУЛАТ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиФР – 888
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиУИШ ТОП
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК

регистрации срещу неприятели

зелена прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СП
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаРЕЛДАН 40 ЕК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
зелена прасковена листна въшкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕНА ЕК
тютюнев бръмбарФОСТОКСИН - пелети
тютюнев бръмбарТЕКФОС - пелети
тютюнев бръмбарТЕКФОС - таблетки
тютюнев молецФОСТОКСИН - пелети
тютюнев молецТЕКФОС - пелети
тютюнев молецТЕКФОС - таблетки
тютюнев трипсДЕЦИС 2,5 ЕК
тютюнев трипсРЕЛДАН 40 ЕК
тютюнев трипсДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК
тютюнев трипсКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
тютюнев трипсСУМИЦИДИН 5 ЕК
тютюнев трипсБИ-58
тютюнев трипсВАЗТАК НОВ 100 ЕК
тютюнев трипсУОРАНТ 70 ВГ
тютюнев трипсПИКАДОР 20 СЛ
тютюнев трипсТЕРАГАРД ПЛЮС
тютюнев трипсЛАНАТ 25 ВП
тютюнев трипсФЮРИ 10 ЕК
тютюнев трипсКОХИНОР 200 СЛ
тютюнев трипсСУМИ АЛФА 5 ЕК
тютюнев трипсБИ-58 ТОП
тютюнев трипсЛАНАТ 20 СЛ
тютюнев трипсУОРАНТ 20 СЛ
тютюнев трипсДЕНА ЕК
тютюнев трипсАГРИЯ 1050 +
тютюнев трипсВАЗТАК НОВ 100 ЕК
тютюнев трипсМЕТЕОР
тютюнев трипсДЕША ЕК
тютюнев трипсКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
тютюнев трипсРОГОР Л 40
тютюнев трипсДЕКА ЕК
тютюнев трипсМОСПИЛАН 20 СП
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
тютюнева бълхаЛАМДЕКС ЕКСТРА
тютюнева бълхаМЕТЕОР
Тютюнева листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева листна въшкаАКТАРА 25 ВГ
Тютюнева листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Тютюнева листна въшкаМОСПИЛАН 20 СП
Тютюнева листна въшкаПИКАДОР 20 СЛ

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТОПАЗ 100 ЕК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
див огънФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаВЕРИТА ВГ
МанаАКРОБАТ Р
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
МанаАНТРАКОЛ 70 ВГ
сечене на разсадФУНГУРАН ОН 50 ВП
сечене на разсадПРОПЛАНТ 722 СЛ
чернилкаВЕРИТА ВГ
черно гниенеТОПСИН М 70 ВДГ