Тютюн (Nicotiana tabacum)

регистрирани препарати за растителна защита при Тютюн

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
регистрации срещу неприятели
зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
майски бръмбар
нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Прасковена листна въшка
телени червеи
трипси
тютюнев бръмбар
тютюнев молец
тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
тютюнева бълха
Тютюнева листна въшка