Тютюн (Nicotiana tabacum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Тютюн

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Майски бръмбар
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Прасковена листна въшка
Сив червей
Телени червеи
Трипси
Тютюнев бръмбар
Тютюнев молец
Тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Тютюнева бълха
Тютюнева листна въшка