Тютюн (Nicotiana tabacum)

регистрирани препарати за растителна защита при Тютюн

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиБАЗАМИД ГРАНУЛАТ
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиБАЗАМИД ГРАНУЛАТ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

зелена прасковена листна въшкаРЕЛДАН 40 ЕК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
зелена прасковена листна въшкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СП
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсЛАНАТ 20 СЛ
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
тютюнев бръмбарФОСТОКСИН - пелети
тютюнев бръмбарТЕКФОС - пелети
тютюнев бръмбарТЕКФОС - таблетки
тютюнев молецФОСТОКСИН - пелети
тютюнев молецТЕКФОС - пелети
тютюнев молецТЕКФОС - таблетки
тютюнев трипсДЕША ЕК
тютюнев трипсКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
тютюнев трипсРОГОР Л 40
тютюнев трипсДЕКА ЕК
тютюнев трипсМОСПИЛАН 20 СП
тютюнев трипсДЕЦИС 2,5 ЕК
тютюнев трипсРЕЛДАН 40 ЕК
тютюнев трипсДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК
тютюнев трипсКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
тютюнев трипсСУМИЦИДИН 5 ЕК
тютюнев трипсБИ-58
тютюнев трипсВАЗТАК НОВ 100 ЕК
тютюнев трипсУОРАНТ 70 ВГ
тютюнев трипсПИКАДОР 20 СЛ
тютюнев трипсТЕРАГАРД ПЛЮС
тютюнев трипсЛАНАТ 25 ВП
тютюнев трипсФЮРИ 10 ЕК
тютюнев трипсКОХИНОР 200 СЛ
тютюнев трипсСУМИ АЛФА 5 ЕК
тютюнев трипсБИ-58 ТОП
тютюнев трипсЛАНАТ 20 СЛ
тютюнев трипсУОРАНТ 20 СЛ
тютюнев трипсДЕНА ЕК
тютюнев трипсАГРИЯ 1050 +
тютюнев трипсВАЗТАК НОВ 100 ЕК
тютюнев трипсМЕТЕОР
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
тютюнева бълхаМЕТЕОР
Тютюнева листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева листна въшкаАКТАРА 25 ВГ
Тютюнева листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Тютюнева листна въшкаМОСПИЛАН 20 СП
Тютюнева листна въшкаПИКАДОР 20 СЛ

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаТОПАЗ 100 ЕК
див огънФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаАНТРАКОЛ 70 ВГ
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаВЕРИТА ВГ
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаАКРОБАТ Р
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
сечене на разсадФУНГУРАН ОН 50 ВП
сечене на разсадПРОПЛАНТ 722 СЛ
чернилкаВЕРИТА ВГ
черно гниенеТОПСИН М 70 ВДГ