Слънчоглед (Helianthus annuus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Слънчоглед

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
Кокошо просо
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернариоза
Алтернария
Брашнеста мана
Мана
почвени патогени
Сиво гниене
склеротийно увяхване
Склеротинийно гниене
Склеротиния
Склеротиния (Бяло гниене)
фома
фомоза
Фомоза (черни петна)
Фомопсис (сиви петна)
регистрации срещу неприятели