Слънчоглед (Helianthus annuus)

регистрирани препарати за растителна защита при Слънчоглед

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПАСАТ 40
едногодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиУИНГ-П
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПУЛСАР ПЛЮС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиНИРВАНА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиЛИСТЕГО 40
едногодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиНИРВАНА
едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСИЛБА СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПУЛСАР 40
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРОН 45 СК
едногодишни широколистни плевелиНИРВАНА
едногодишни широколистни плевелиСМЕРЧ 24 ЕК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЛИСТЕГО 40
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиОКСИГАН 240 ЕК
едногодишни широколистни плевелиФЕН 24 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиСИЛБА СК
едногодишни широколистни плевелиПЛЕДЖ 50 ВП
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 45 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиМОДАОН 4 Ф
едногодишни широколистни плевелиГАЛИГАН 240 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиФЕН 24 ЕК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиПУЛСАР 40
едногодишни широколистни плевелиАФАЛОН 45 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПАСАТ 40
едногодишни широколистни плевелиУИНГ-П
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиНИРВАНА
едногодишни широколистни плевелиСМЕРЧ 24 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПУЛСАР ПЛЮС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиШОГУН 100 ЕК
Житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
многогодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
многогодишни житни плевелиТОРНАДО 5 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП
Широколистни плевелиЕКСПРЕС 50 СГ

регистрации срещу неприятели

кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
малка сливова листна въшкаБИ-58
сив царевичен хоботникМОСПИЛАН 20 СП
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейАФИКАР 100
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиНАТУРАЛИС
телени червеиКОЛОМБО 0,8 МГ
телени червеиБЕЛЕМ 0,8 МГ

регистрации срещу болести

АлтернариозаКОМЕТ ПРО
АлтернариозаРЕТЕНГО 20 ЕК
АлтернарияПИКТОР СК
МанаКОМЕТ ПРО
МанаРЕТЕНГО 20 ЕК
МанаАПРОН XL 350 ЕС
почвени патогениВИТАВАКС 200 ФФ
Сиво гниенеПИКТОР СК
Сиво гниенеМАКСИМ 025 ФС
склеротийно увяхванеКОМЕТ ПРО
склеротийно увяхванеРЕТЕНГО 20 ЕК
СклеротинияПИКТОР СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
Склеротиния (Бяло гниене)АМИСТАР ГОЛД
Склеротиния (Бяло гниене)МАКСИМ 025 ФС
фомаКОМЕТ ПРО
фомаПИКТОР СК
фомаРЕТЕНГО 20 ЕК
Фомоза (черни петна)АМИСТАР ГОЛД
Фомопсис (сиви петна)АМИСТАР ГОЛД
Фомопсис (сиви петна)ПИКТОР СК
Фомопсис (сиви петна)КОМЕТ ПРО
Фомопсис (сиви петна)РЕТЕНГО 20 ЕК