Патладжан (Solanum melongena)

регистрирани препарати за растителна защита при Патладжан

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиУИШ ТОП
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиНАТЮР БРЕЙКЪР
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиКРИСАНТ ЕК
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиКЛОУЗЪР 120 СК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиАБАНТО
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Гамозначна нощенкаКОРАГЕН 20 СК
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
Доматен миниращ молецАЛТАКОР 35 ВГ
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецКОРАГЕН 20 СК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициПРОТЕУС О-ТЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаСАНМБА
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Египетска памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
картофен молецНУРЕЛЕ Д
картофен молецХЛОРСИРИН 550 ЕК
картофен молецСАНМБА
картофена листна въшкаСКАТО
картофена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарАЛТАКОР 35 ВГ
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарНуреле М
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиСКАТО
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕЛТАГРИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиТЕПЕКИ
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциСАНМБА
молциМЕТЕОР
молциНУРЕЛЕ Д
молциДЕКА ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕША ЕК
молциХЛОРСИРИН 550 ЕК
молциДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиМЕТЕОР
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиНУРЕЛЕ Д
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиСАНМБА
нощенкиПРОТЕУС О-ТЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновен паяжинообразуващ акарЛАОТА
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновен паяжинообразуващ акарБЕРМЕКТИН
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаПРОТЕУС О-ТЕК
Памукова листна въшкаСКАТО
Памукова листна въшкаДЕЛТАГРИ
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаСАНМБА
Памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаПРОТЕУС О-ТЕК
Памукова нощенкаСКАТО
Памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
пеперудиНУРЕЛЕ Д
пеперудиХЛОРСИРИН 550 ЕК
пеперудиСАНМБА
Прасковена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Прасковена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Прасковена листна въшкаСАНМБА
Прасковена листна въшкаСКАТО
Прасковена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
тютюнев трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
ЦикадиМЕТЕОР
щитоносни въшкиМУЛИГАН

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
картофена манаДИТАН М-45
картофена манаСАНКОЦЕБ 80 ВП
картофена манаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
кафяви петнаЗоксис 250 СК
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
Листна плесенЗоксис 250 СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеСИГНУМ
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
СклеротинияКОНТАНС ВГ