Патладжан (Solanum melongena)

регистрирани препарати за растителна защита при Патладжан

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиАБАНТО
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕША ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молецАЛТАКОР 35 ВГ
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецКОРАГЕН 20 СК
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
дървенициДЕКА ЕК
дървенициПРОТЕУС О-ТЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Египетска памукова нощенкаСАНМБА
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
картофен молецСАНМБА
картофен молецНУРЕЛЕ Д
картофен молецХЛОРСИРИН 550 ЕК
картофена листна въшкаСКАТО
картофена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарАЛТАКОР 35 ВГ
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕЛТАГРИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиСКАТО
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕКА ЕК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциХЛОРСИРИН 550 ЕК
молциДЕНА ЕК
молциСАНМБА
молциМЕТЕОР
молциНУРЕЛЕ Д
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиНУРЕЛЕ Д
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиСАНМБА
нощенкиПРОТЕУС О-ТЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаПРОТЕУС О-ТЕК
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаСКАТО
Памукова листна въшкаДЕЛТАГРИ
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Памукова нощенкаСАНМБА
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаПРОТЕУС О-ТЕК
Памукова нощенкаСКАТО
пеперудиСАНМБА
пеперудиНУРЕЛЕ Д
пеперудиХЛОРСИРИН 550 ЕК
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Прасковена листна въшкаСАНМБА
Прасковена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Прасковена листна въшкаСКАТО
Прасковена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
тютюнев трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
щитоносни въшкиМУЛИГАН

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
картофена манаДИТАН ДГ
картофена манаДИТАН М-45
картофена манаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
кафяви петнаЗоксис 250 СК
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
Листна плесенЗоксис 250 СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Сиво гниенеСИГНУМ
СклеротинияКОНТАНС ВГ