Патладжан (Solanum melongena)

регистрирани препарати за растителна защита при Патладжан

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиАБАНТО
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиМУЛИГАН
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Гамозначна нощенкаКОРАГЕН 20 СК
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецКОРАГЕН 20 СК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молецАЛТАКОР 35 ВГ
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
дървенициПРОТЕУС О-ТЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Египетска памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Египетска памукова нощенкаСАНМБА
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
картофен молецНУРЕЛЕ Д
картофен молецХЛОРСИРИН 550 ЕК
картофен молецСАНМБА
картофена листна въшкаСКАТО
картофена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарАЛТАКОР 35 ВГ
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕЛТАГРИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиСКАТО
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциНУРЕЛЕ Д
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциХЛОРСИРИН 550 ЕК
молциДЕНА ЕК
молциСАНМБА
молциМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиМЕТЕОР
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиСАНМБА
нощенкиПРОТЕУС О-ТЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиНУРЕЛЕ Д
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновен паяжинообразуващ акарБЕРМЕКТИН
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаПРОТЕУС О-ТЕК
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаСКАТО
Памукова листна въшкаДЕЛТАГРИ
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Памукова нощенкаСАНМБА
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаПРОТЕУС О-ТЕК
Памукова нощенкаСКАТО
Памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
пеперудиНУРЕЛЕ Д
пеперудиХЛОРСИРИН 550 ЕК
пеперудиСАНМБА
Прасковена листна въшкаСКАТО
Прасковена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Прасковена листна въшкаСАНМБА
Прасковена листна въшкаДЕЛТАГРИ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
тютюнев трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
щитоносни въшкиМУЛИГАН

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
картофена манаСАНКОЦЕБ 80 ВП
картофена манаДИТАН ДГ
картофена манаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
кафяви петнаЗоксис 250 СК
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
Листна плесенЗоксис 250 СК
МанаЗоксис 250 СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Сиво гниенеСИГНУМ
СклеротинияКОНТАНС ВГ