Патладжан (Solanum melongena)

регистрирани препарати за растителна защита при Патладжан

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
Житни плевелиУИШ ТОП
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиАБАНТО
белокрилкиНАТЮР БРЕЙКЪР
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиКРИСАНТ ЕК
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиКЛОУЗЪР 120 СК
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молецАЛТАКОР 35 ВГ
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецКОРАГЕН 20 СК
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициПРОТЕУС О-ТЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Египетска памукова нощенкаСАНМБА
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
картофен молецСАНМБА
картофен молецНУРЕЛЕ Д
картофен молецХЛОРСИРИН 550 ЕК
картофена листна въшкаСКАТО
картофена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Колорадски бръмбарНуреле М
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарАЛТАКОР 35 ВГ
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарМАГЕОС
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕЛТАГРИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиСКАТО
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕКА ЕК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕША ЕК
молциХЛОРСИРИН 550 ЕК
молциДЕНА ЕК
молциСАНМБА
молциМЕТЕОР
молциНУРЕЛЕ Д
молциДЕКА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиНУРЕЛЕ Д
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиСАНМБА
нощенкиПРОТЕУС О-ТЕК
нощенкиДЕКА ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновен паяжинообразуващ акарЛАОТА
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновен паяжинообразуващ акарБЕРМЕКТИН
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаПРОТЕУС О-ТЕК
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаСКАТО
Памукова листна въшкаДЕЛТАГРИ
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаПРОТЕУС О-ТЕК
Памукова нощенкаСКАТО
Памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаСАНМБА
Памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
пеперудиСАНМБА
пеперудиНУРЕЛЕ Д
пеперудиХЛОРСИРИН 550 ЕК
Прасковена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Прасковена листна въшкаСАНМБА
Прасковена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Прасковена листна въшкаСКАТО
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
тютюнев трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
щитоносни въшкиМУЛИГАН

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
картофена манаДИТАН ДГ
картофена манаДИТАН М-45
картофена манаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
кафяви петнаЗоксис 250 СК
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
Листна плесенЗоксис 250 СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Сиво гниенеСИГНУМ
СклеротинияКОНТАНС ВГ