АЛТАКОР 35 ВГ

Търговско наименование АЛТАКОР 35 ВГ
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорантранилипрол 350 г/кг
Производител ФМС Агро България
Категория на употреба непрофесионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АЛТАКОР 35 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Доматен миниращ молец 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Домати Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Домати Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Домати Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Домати Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Домати Колорадски бръмбар 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Краставици Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Краставици Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Краставици Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Краставици Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Краставици Царевичен стъблопробивач 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Патладжан Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Патладжан Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Патладжан Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Патладжан Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Патладжан Доматен миниращ молец 8 - 12 г/дка

Внася се на полето:BBCH 71 – 89 Първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост
В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист – пълна зрялост 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка
3 дни
Пъпеш Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Пъпеш Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Пъпеш Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Пъпеш Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Пъпеш Царевичен стъблопробивач 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Тиква Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Тиква Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Тиква Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Тиква Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Тиква Царевичен стъблопробивач 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Диня Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Диня Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Диня Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Диня Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Диня Царевичен стъблопробивач 8 - 12 г/дка

На полето:ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост
В оранжерии:ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- На полето30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка 
3 дни
Зеле Зелев молец 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Зеле Зелева нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Зеле Рапична пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Зеле Малка полска нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Зеле Египетска памукова нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Карфиол Зелев молец 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Карфиол Зелева нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Карфиол Бяла зелева пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Карфиол Рапична пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Карфиол Малка полска нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Карфиол Египетска памукова нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Броколи Египетска памукова нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Броколи Малка полска нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Броколи Рапична пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Броколи Бяла зелева пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Броколи Зелева нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Броколи Зелев молец 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Зелен фасул Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии 
3 дни
Зелен фасул Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии 
3 дни
Зелен фасул Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии 
3 дни
Зелен фасул Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии 
3 дни
Зелен фасул Царевичен стъблопробивач 8 - 12 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 разтворен пети същински листпълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-120 л/дка – на полето и 30-150 л/дка – в оранжерии 
3 дни
Савойско зеле Зелев молец 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Савойско зеле Зелева нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Савойско зеле Бяла зелева пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Савойско зеле Рапична пеперуда 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Савойско зеле Малка полска нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Савойско зеле Египетска памукова нощенка 8 - 10 г/дка

полско производство

Внася се във фаза ВВСН 12-89 :Разтворен втори същински лист – пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка
3 дни
Морков Морковена муха 10 - 12 г/дка

Полско производство

Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80 л/дка
3 дни
Морков Гамозначна нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80 л/дка
3 дни
Морков Памукова нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80 л/дка
3 дни
Морков Малка полска нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80 л/дка
21 дни
Морков Египетска памукова нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Внася се във фаза Моркови предназначени за храна ВВСН 15- 49 разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена. Моркови, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80 л/дка
21 дни
Репичка Морковена муха 10 - 12 г/дка

Полско производство

Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 •  Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка 
21 дни
Репичка Гамозначна нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 •  Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка 
21 дни
Репичка Памукова нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 •  Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка 
21 дни
Репичка Малка полска нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 •  Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка 
21 дни
Репичка Египетска памукова нощенка 10 - 12 г/дка

Полско производство

Репички предназначени за храна ВВСН 15-49 – разтворен пети същински лист – край на нарастването на корена.Репички, предназначени за семепроивзодство ВВСН 15-89 Разтворен пети същински лист- пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 •  Вода л/дка мин/макс - 30-80 л/дка 
21 дни
Маруля Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите
​Марули, предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Маруля Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите
​Марули, предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Маруля Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите
​Марули, предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Маруля Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите
​Марули, предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Спанак Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН12- 49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист - пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Спанак Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН12- 49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист - пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Спанак Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН12- 49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист - пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Спанак Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН12- 49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист - пълно узряване

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Подправки Малка полска нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН 12-49
Предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Подправки Египетска памукова нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН 12-49
Предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Подправки Памукова нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН 12-49
Предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
Подправки Гамозначна нощенка 8 - 12 г/дка

полско производство

Предназначени за храна ВВСН 12-49
Предназначени за семепроивзодство ВВСН 12-89

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.