ДУКАТ 25 ЕК

търговско наименование ДУКАТ 25 ЕК
тип инсектицид
Активни вещества бета - цифлутрин 25 г/л
производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ДУКАТ 25 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
30 мл/дка

Декоративни видове: Noctuidae - Нощенки, Tenthredinidae, Листни оси Tortricidae -Листозавивачки.

РапицаРапичен цветояд20 мл/дка30 дни
Рапицашушулков хоботник20 мл/дка30 дни
РапицаРапична листна оса20 мл/дка30 дни
Рапицачерен рапичен скритохоботник30 мл/дка30 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник30 мл/дка30 дни
РапицаРапична стъблена бълха30 мл/дка30 дни
РапицаЛистни въшки30 мл/дка30 дни
ЛозаАмериканска лозова цикада70 мл/дка
ЛозаAltica ampelophaga30 мл/дка
Лозалозова цикада70 мл/дка
Лозафлатидна цикада70 мл/дка
ЛозаЕднопоясен гроздов молец70 мл/дка
ЛозаШарен гроздов молец70 мл/дка
ЛозаЛозова листозавивачка40 мл/дка
Лозабяла американска пеперуда40 мл/дка
КартофиКолорадски бръмбар30 мл/дка21 дни
КрушаЯбълков плодов червей30 мл/дка
КрушаИзточен плодов червей30 мл/дка
КрушаЗмиевидно миниращ молец30 мл/дка
Крушакръгломиниращ молец30 мл/дка
Крушадървесница30 мл/дка
ДюляЯбълков плодов червей30 мл/дка
ДюляИзточен плодов червей30 мл/дка
ДюляЗмиевидно миниращ молец30 мл/дка
Дюлякръгломиниращ молец30 мл/дка
Дюлядървесница30 мл/дка
ЯбълкаЯбълков плодов червей30 мл/дка
ЯбълкаИзточен плодов червей30 мл/дка
ЯбълкаЗмиевидно миниращ молец30 мл/дка
Ябълкакръгломиниращ молец30 мл/дка
Ябълкадървесница30 мл/дка
ЗелеЗелева нощенка30 мл/дка7 дни
ЗелеБяла зелева пеперуда30 мл/дка7 дни
ЗелеРапична листна оса30 мл/дка7 дни
БроколиЗелева нощенка30 мл/дка7 дни
БроколиБяла зелева пеперуда30 мл/дка7 дни
БроколиРапична листна оса30 мл/дка7 дни
Брюкселско зелеЗелева нощенка30 мл/дка7 дни
Брюкселско зелеБяла зелева пеперуда30 мл/дка7 дни
Брюкселско зелеРапична листна оса30 мл/дка7 дни
ЦаревицаЦаревичен стъблопробивач80 мл/дка

Само при царевица за зърно

28 дни
ЦаревицаПамукова нощенка80 мл/дка

Само при царевица за зърно

28 дни
Грахфиев зърнояд60 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах

21 дни
ГрахГрудков хоботник30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
ГрахГрахова листозавивачка30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
ГрахЗелев трипс30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
ГрахГамозначна нощенка30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
Грахграхова галица30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
Грахцвеклова листна въшка30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
Грахграхова листна въшка30 мл/дка

Препаратът не се ползва при фуражен грах.

21 дни
ЛещаГрахова листозавивачка30 мл/дка21 дни
ЛещаГамозначна нощенка30 мл/дка21 дни
Лещацвеклова листна въшка30 мл/дка21 дни
Лещафиев зърнояд60 мл/дка21 дни
ЛещаГрудков хоботник30 мл/дка21 дни
ЛещаЗелев трипс30 мл/дка21 дни
ФасулГамозначна нощенка30 мл/дка21 дни
Фасулцвеклова листна въшка30 мл/дка21 дни
Фасулграхова листна въшка30 мл/дка21 дни
Фасулфиев зърнояд60 мл/дка21 дни
ФасулГрудков хоботник30 мл/дка21 дни
ФасулЗелев трипс30 мл/дка21 дни
ФасулГрахова листозавивачка30 мл/дка21 дни
БаклаГрахова листозавивачка30 мл/дка21 дни
БаклаГамозначна нощенка30 мл/дка21 дни
Баклацвеклова листна въшка30 мл/дка21 дни
Баклафиев зърнояд60 мл/дка21 дни
БаклаГрудков хоботник30 мл/дка21 дни
БаклаЗелев трипс30 мл/дка21 дни
Лентрипси30 мл/дка30 дни
Ленсиня ленова бълха30 мл/дка30 дни
Розанощенки30 мл/дка
Розалистни оси30 мл/дка