Диня (Citrullus lanatus)

регистрирани препарати за растителна защита при Диня

регистрации срещу плевели
житни и широколистни плевели
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
Листни въшки
листоминиращи мухи
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
телени червеи
трипси
тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач