Диня (Citrullus lanatus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Диня

Регистрации срещу плевели
Житни и широколистни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелена прасковена листна въшка
Зеленоивичеста листна въшка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Сив червей
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач