БУТИК

Търговско наименование БУТИК
Тип инсектицид
Активни вещества Абамектин 18 г/л
Производител Лаинко С.А.
Категория на употреба втора професионална

SPe8 – Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БУТИК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Листоминиращи мухи 30 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Домати Обикновен паяжинообразуващ акар 30 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Патладжан Листоминиращи мухи 30 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Патладжан Обикновен паяжинообразуващ акар 30 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Пъпеш Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Пъпеш Обикновен паяжинообразуващ акар 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Диня Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Диня Обикновен паяжинообразуващ акар 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври 
3 дни
Царевица Обикновен паяжинообразуващ акар 40 мл/дка

Ввнася се до ВВСН 16 - разтваряне на 6-ти лист

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Третираната листна маса да не се използва за фураж
Царевица Червен овощен акар 40 мл/дка

Ввнася се до ВВСН 16 - разтваряне на 6-ти лист

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Третираната листна маса да не се използва за фураж
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.