Пъпеш (Cucumis melo)

регистрирани препарати за растителна защита при Пъпеш

регистрации срещу плевели
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Прасковена листна въшка
растителноядни дървеници
скакалци
телени червеи
трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади