Пъпеш (Cucumis melo)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пъпеш

Регистрации срещу плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Алтернариоза
Антракноза
Аскохитоза
Бактерийно увяхване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Кафяви листни петна
Кафяво гниене
Краста
Кубинска мана
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Репна пеперуда
Сив червей
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади