Пъпеш (Cucumis melo)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пъпеш

Регистрации срещу плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Антракноза
Аскохитоза
Бактерийно увяхване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Кафяви листни петна
Кафяво гниене
Краста
Кубинска мана
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Репна пеперуда
Сив червей
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади