АПАЧИ ЕВ

Търговско наименование АПАЧИ ЕВ
Тип инсектицид
Активни вещества Абамектин 18 г/л
Производител Индустриас Афраза
Категория на употреба втора професионална

С несистемно действие

SPe8 - Опасен за пчелите. 

Затворете плътно оранжерията за предотвратяване на случайно влетяване на пчели в нея.

Да не се използва през месеците ноември-февруари 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АПАЧИ ЕВ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Листоминиращи мухи 30 - 100 мл/дка

В оранжерии

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Домати Обикновен паяжинообразуващ акар 30 - 100 мл/дка

В оранжерии

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Патладжан Листоминиращи мухи 30 - 100 мл/дка

В оранжерии

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Патладжан Обикновен паяжинообразуващ акар 30 - 100 мл/дка

В оранжерии

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Пъпеш Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Пъпеш Обикновен паяжинообразуващ акар 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Диня Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
Диня Обикновен паяжинообразуващ акар 50 - 100 мл/дка

Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
 • Да се прилага от март до октомври
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.