Домати (Solanum lycopersicum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Домати

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Алтернариоза
Алтернария
Антракноза
Бактериални болести
Бактериен пригор
Бактерийно петносване
Бактериоза
Бели листни петна
Брашнеста мана
Бяло гниене
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Краста
Листна плесен
Мана
Почвени патогени
Сечене на разсад
Сиво гниене
Склеротиния
Фузарийно увяхване
Черно бактериално струпясване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Борова процесионка
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващи нематоди
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Голяма сливова листна въшка
Гъсеници по плодовете
Доматен акар
Доматен миниращ молец
Доматена листна въшка
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зеленоивичеста листна въшка
Зимен сив червей
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофен молец
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листогризещи гъсеници
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Миниращ молец
Минираща муха
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Сив червей
Скакалци
Сребрист цитрусов акар
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Черна бобова листна въшка
Южна зелена миризливка
Ябълков пъстър миниращ молец