Домати (Solanum lycopersicum)

регистрирани препарати за растителна защита при Домати

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
едногодишни житни плевелиТИТУС 25 ДФ
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 70 ВГ
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
многогодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиМУЛИГАН
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиАБАНТО
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
галообразуващи нематодиНЕМАТОРИН Г
Гамозначна нощенкаПОЛИ 500 ЕК
Гамозначна нощенкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Гамозначна нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Гамозначна нощенкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Гамозначна нощенкаЦИТРИН МАКС
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
гъсеници по плодоветеДАСКОР 440
доматен акарВАЛМЕК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молецСИНЕИС 480 СК
Доматен миниращ молецКОРАГЕН 20 СК
Доматен миниращ молецАЛТАКОР 35 ВГ
Доматен миниращ молецАФЪРМ 095 СГ
Доматен миниращ молецВОЛИАМ ТАРГО 063 СК
Доматен миниращ молецДЕЦИС 2,5 ЕК
Доматен миниращ молецАЛВЕРДЕ 240 СК
Доматен миниращ молецКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Доматен миниращ молецАВАНТ 150 ЕК
Доматен миниращ молецАМПЛИГО 150 ЗК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен миниращ молецУОРАНТ 20 СЛ
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
доматена листна въшкаМАВРИК 2 Ф
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициПРОТЕУС О-ТЕК
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Египетска памукова нощенкаСАНМБА
Египетска памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелев молецПОЛИ 500 ЕК
Зелев молецЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Зелев молецЦИПЕРТ 500 ЕК
Зелев молецЦИТРИН МАКС
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Зелева нощенкаЦИТРИН МАКС
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаПОЛИ 500 ЕК
Зелева нощенкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаЛАМДЕКС 50 КС
зимен сив червейПОЛИ 500 ЕК
зимен сив червейЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
зимен сив червейЦИПЕРТ 500 ЕК
зимен сив червейЦИТРИН МАКС
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
картофен молецЦИПЕРТ 500 ЕК
картофен молецЦИТРИН МАКС
картофен молецНУРЕЛЕ Д
картофен молецХЛОРСИРИН 550 ЕК
картофен молецПОЛИ 500 ЕК
картофен молецЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
картофен молецСАНМБА
картофена листна въшкаДЕЛТАГРИ
картофена листна въшкаСКАТО
Колорадски бръмбарАЛТАКОР 35 ВГ
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарДЕКА ЕК
Колорадски бръмбарДЕЦИС 2,5 ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарДАСКОР 440
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарСАНМБА
Колорадски бръмбарДЕША ЕК
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
листни бълхиМАГЕОС
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕЛТАГРИ
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиСКАТО
Листни въшкиДЕКА ЕК
листогризещи гъсенициДАСКОР 440
листоминиращи мухиВАЛМЕК
листоминиращи мухиВЕРТИМЕК 018 ЕК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоминиращи мухиСИНЕИС 480 СК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
миниращ молецПИКАДОР 20 СЛ
миниращ молецМОСПИЛАН 20 СП
минираща мухаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
миниращи мухиТРИГАРД 75 ВП
миниращи мухиПИКАДОР 20 СЛ
молциСАНМБА
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
молциНУРЕЛЕ Д
молциХЛОРСИРИН 550 ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиХЛОРСИРИН 550 ЕК
нощенкиСИНЕИС 480 СК
нощенкиСАНМБА
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиПРОТЕУС О-ТЕК
нощенкиМАГЕОС
нощенкиНУРЕЛЕ Д
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновен паяжинообразуващ акарВЕРТИМЕК 018 ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЕФОРИЯ 045 ЗК
Оранжерийна белокрилкаСАНМАЙТ 20 ВП
Оранжерийна белокрилкаАКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаАДМИРАЛ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаБРАИ
Оранжерийна белокрилкаПРОТЕУС О-ТЕК
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СП
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаАКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаСКАТО
Памукова листна въшкаДЕЛТАГРИ
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова нощенкаЦИТРИН МАКС
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Памукова нощенкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Памукова нощенкаПРОТЕУС О-ТЕК
Памукова нощенкаСКАТО
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаСАНМБА
Памукова нощенкаАФЪРМ 095 СГ
Памукова нощенкаПОЛИ 500 ЕК
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаЕФОРИЯ 045 ЗК
Памукова нощенкаКОРАГЕН 20 СК
Памукова нощенкаНУРЕЛЕ Д
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаАМПЛИГО 150 ЗК
Памукова нощенкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
пеперудиПОЛИ 500 ЕК
пеперудиНУРЕЛЕ Д
пеперудиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
пеперудиХЛОРСИРИН 550 ЕК
пеперудиЦИПЕРТ 500 ЕК
пеперудиСАНМБА
пеперудиЦИТРИН МАКС
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаСКАТО
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаСАНМБА
Прасковена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
Прасковена листна въшкаДЕЛТАГРИ
Прасковена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
Сребрист цитрусов акарВАЛМЕК
телени червеиНАТУРАЛИС
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиМЕТЕОР
тютюнев трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилкаБРАИ
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМАГЕОС
ЦикадиМЕТЕОР
щитоносни въшкиМУЛИГАН

регистрации срещу болести

АлтернариозаОРТИВА ТОП СК
АлтернарияКАРИАЛ СТАР
АлтернарияАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
АлтернарияКАПТАН 80 ВГ
АлтернарияСКОР 250 ЕК
АлтернарияКОРСЕЙТ М ДФ
АлтернарияРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
АлтернарияПОЛИРАМ ДФ
АлтернарияВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
АнтракнозаФОРТУНА ГЛОУБ
бели листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
бели листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаТОПАЗ 100 ЕК
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаСКОР 250 ЕК
Брашнеста манаПОЛ-СУЛФУР 80 ВП
Брашнеста манаПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Брашнеста манаДОМАРК 10 ЕК
Брашнеста манаАЗАКА
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаСИНСТАР
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
картофена манаСИНСТАР
картофена манаВЕРИТА ВГ
картофена манаДИТАН М-45
картофена манаМАНКОЦЕБ 80 ВП
картофена манаКУАДРИС 25 СК
картофена манаВИНОСТАР
картофена манаОРВЕГО
картофена манаВЕРИТА ВГ
картофена манаСАНКОЦЕБ 80 ВП
картофена манаСФИНКС ЕКСТРА
картофена манаМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ
картофена манаКОНСЕНТО СК
картофена манаДИТАН ДГ
картофена манаКАПТАН 80 ВГ
картофена манаВИНКЕР ВГ
картофена манаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
картофена манаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаКУАДРИС 25 СК
Кафяви листни петнаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
Кафяви листни петнаСИНСТАР
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаКОНСЕНТО СК
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
Кафяви листни петнаФОРТУНА ГЛОУБ
Кафяви листни петнаДИФКОР 250 СК
Кафяви листни петнаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
Кафяви листни петнаАНТРАКОЛ 70 ВГ
кафяви петнаАЗАКА
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
кафяви петнаЗоксис 250 СК
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
Листна плесенЗоксис 250 СК
Листна плесенСИНСТАР
Листна плесенСИГНУМ
Листни петнаПОЛИРАМ ДФ
МанаИКУЕЙШЪН ПРО
МанаАЗАКА
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаРЕВУС 250 СК
МанаМАНФИЛ 75 ВГ
МанаЗоксис 250 СК
МанаФУНГУРАН ОН 50 ВП
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаЛИЕТО
МанаПЕРГАДО МЕД 27 ВГ
МанаТРИБЕЙЗ
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаПРЕЗИДИУМ ЕДНО
МанаПРОКСАНИЛ
МанаШАМП ВП
МанаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
МанаАКРОБАТ Р
МанаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
МанаВАЛБОН
МанаКУПРОКСАТ ФЛ
МанаМАКК 50 ВП
МанаАКСИДОР
МанаКОРСЕЙТ М ДФ
МанаФЛОАБЪЛ
МанаМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП
МанаКАРИАЛ СТАР
МанаКУПЕРТИН М
МанаШАМПИОН ВП
почвени патогениПРОПЛАНТ 722 СЛ
почвени патогениФЛОУЗАН ФС
сечене на разсадРИВАЛ
сечене на разсадРИВАЛ
Сиво гниенеСИГНУМ
Сиво гниенеДРИЗА ВГ
Сиво гниенеРЕБЮТ ВГ
Сиво гниенеКАПТАН 80 ВГ
Сиво гниенеДИФКОР 250 СК
Сиво гниенеСАБУЕСО
Сиво гниенеАРВАК 50 ВГ
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
СклеротинияКОНТАНС ВГ
черно бактериално струпясванеТРИБЕЙЗ
черно бактериално струпясванеКУПРОКСАТ ФЛ
черно бактериално струпясванеФЛОАБЪЛ
черно бактериално струпясванеФУНГУРАН ОН 50 ВП