Домати (Solanum lycopersicum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Домати

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Алтернария
Антракноза
Бактериални болести
Бактериен пригор
Бактерийно петносване
Бактериоза
Бели листни петна
Брашнеста мана
Бяло гниене
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Краста
Листна плесен
Листни петна
Мана
Почвени патогени
Сечене на разсад
Сиво гниене
Склеротиния
Фузарийно увяхване
Черно бактериално струпясване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Борова процесионка
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващи нематоди
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Голяма сливова листна въшка
Гъсеници по плодовете
Доматен акар
Доматен миниращ молец
Доматен червенокафяв акар
Доматена листна въшка
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зеленоивичеста листна въшка
Зимен сив червей
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофен молец
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листогризещи гъсеници
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Миниращ молец
Минираща муха
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Сив червей
Скакалци
Сребрист цитрусов акар
Сребристо точкова нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Черна бобова листна въшка
Южна зелена миризливка
Ябълков пъстър миниращ молец