ДАСКОР 440

търговско наименование ДАСКОР 440
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 40 г/л
хлорпирифос метил 400 г/л
производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДАСКОР 440 за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Листни въшки75 мл/дка

Културен мак

ПшеницаЛистни въшки75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
ПшеницаЛистни въшки62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
ЕчемикЛистни въшки75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
ЕчемикЛистни въшки62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
РъжЛистни въшки75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
РъжЛистни въшки62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
ТритикалеЛистни въшки75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
ТритикалеЛистни въшки62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
ОвесЛистни въшки75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
ОвесЛистни въшки62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник62.5 мл/дка

Преди BBCH59 (Видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“).

РапицаРапичен цветояд62.5 мл/дка

Преди BBCH59 (Видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“).

ЛозаШарен гроздов молец50 мл/дка
ЛозаЕднопоясен гроздов молец50 мл/дка
Лозалозова цикада50 мл/дка
ЛозаАмериканска лозова цикада50 мл/дка
ЛозаЛозова листозавивачка62.5 мл/дка
КартофиКолорадски бръмбар75 мл/дка21 дни
КартофиЛистни въшки75 мл/дка21 дни
Доматилистогризещи гъсеници100 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
Доматигъсеници по плодовете100 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
ДоматиКолорадски бръмбар75 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар75 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.