ДАСКОР 440

Търговско наименование ДАСКОР 440
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 40 г/л
Хлорпирифос метил 400 г/л
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДАСКОР 440 за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Листни въшки 75 мл/дка

Културен мак

Пшеница Листни въшки 75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
Пшеница Листни въшки 62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
Ечемик Листни въшки 75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
Ечемик Листни въшки 62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
Ръж Листни въшки 75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
Ръж Листни въшки 62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
Тритикале Листни въшки 75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
Тритикале Листни въшки 62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
Овес Листни въшки 75 мл/дка

Внесен във фаза на растението BBCH 51 (Начало на изкласяване)

28 дни
Овес Листни въшки 62.5 мл/дка

През вегетацията до 28 дни преди прибиране.

28 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 62.5 мл/дка

Преди BBCH59 (Видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“).

Рапица Рапичен цветояд 62.5 мл/дка

Преди BBCH59 (Видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“).

Лоза Шарен гроздов молец 50 мл/дка
Лоза Еднопоясен гроздов молец 50 мл/дка
Лоза Лозова цикада 50 мл/дка
Лоза Американска лозова цикада 50 мл/дка
Лоза Лозова листозавивачка 62.5 мл/дка
Картофи Колорадски бръмбар 75 мл/дка 21 дни
Картофи Листни въшки 75 мл/дка 21 дни
Домати Листогризещи гъсеници 100 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
Домати Гъсеници по плодовете 100 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
Домати Колорадски бръмбар 75 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 75 мл/дка

полско проиозводство

5 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.