ТРИГАРД 75 ВП

Търговско наименование ТРИГАРД 75 ВП
Тип инсектицид
Активни вещества Циромазин 750 г/кг
Производител Синжента
Категория на употреба непрофесионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТРИГАРД 75 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
0.6 г/м²

Гъбна муха - внася се с поставяне на торовата покривката (при предварителното и навлажняване) или при първата поливка (прибавя се към поливната вода)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс –0.5 л/м2
14 дни
Домати Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-87 (девет или повече листа на главното стъбло – 70 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Краставици Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Пипер Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-87 (девет или повече листа на главното стъбло – 70 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Патладжан Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-87 (девет или повече листа на главното стъбло – 70 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Пъпеш Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Тиква Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Диня Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Тиквичка Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-84 (десети лист напълно разтворен – 40 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 7- 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-200 л/дка 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Декоративни растения Листоминиращи мухи 20 - 40 г/дка

Цветни култури и декоративни растения (на почва) 

внася се при поява на неприятелите

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-200 за декоративни растения и 50-200 за цветни култури 0.02-0.04% при 100 л/дка работен разтвор
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.