ЗЕТРОЛА 100 ЕК

Търговско наименование ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Пропаквизафоп 100 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЗЕТРОЛА 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни плевели 75 - 200 мл/дка

Декоративни горски дървесни видове

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11  –  развитие на първите листа.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
Рапица Житни плевели 50 - 200 мл/дка

Срещу еногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

     Внася се във фаза след ВВСН 11 разтворен първи лист.
50 мл/дка - срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките.
75-120 мл/дка  - срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200 мл/дка  - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
90 дни
Лоза Житни плевели 75 - 200 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища.
     Внася се във фаза ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната.
75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Картофи Житни плевели 75 - 150 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища.
     Внася се след ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло.
75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка
40 дни
Домати Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Внася се във фаза След ВВСН 11 – първи същински лист на основното стъбло.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20 -60 л/дка.
30 дни
Тютюн Житни плевели 75 - 200 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

     Внася се След ВВСН 11  – първи същински лист на основното стъбло.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
40 дни
Лук Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Внася се във фаза След ВВСН 11 –  първи лист ясно видим.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20 -60 л/дка.
30 дни
Слънчоглед Житни плевели 80 мл/дка

     След ВВСН 11 котиледоните са напълно разтворени.
Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см. и балур - при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
90 дни
Патладжан Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11 – първи същински лист на основното стъбло.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Броколи Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11 – разтворен първи същински лист.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Морков Житни плевели 75 - 200 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

     Внася се след ВВСН 11  – разтворен първи същински лист .

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Спанак Житни плевели 75 - 200 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

     Внася се след ВВСН 11  – разтворен първи същински лист .

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Грах Житни плевели 75 - 200 мл/дка

 Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11  – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
50 дни
Захарно цвекло Житни плевели 75 - 200 мл/дка

    Внася се във фаза След ВВСН 11 – видима първа двойка листа, все още неразтворени.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20 -60 л/дка.
45 дни
Памук Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Внася се във фаза След ВВСН 11 – първи същински лист разтворен.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20 -60 л/дка.
90 дни
Соя Житни плевели 75 - 120 мл/дка

     След ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа.
Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см. и балур - при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
90 дни
Леща Житни плевели 75 - 200 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

     Внася се След ВВСН 11–разлистен първи лист.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
50 дни
Магданоз Житни плевели 75 - 150 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища

     Внася се след ВВСН 11  – разтворен първи същински лист .

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Чесън Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11 – първи лист ясно видим.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
30 дни
Фасул Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11  – развитие на първите листа.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
50 дни
Бакла Житни плевели 75 - 200 мл/дка

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11  – разлистен първи лист.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
50 дни
Нахут Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11  – разлистен първи лист.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
50 дни
Лен Житни плевели 75 - 200 мл/дка

     Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11  – първи същински лист разтворен.

75-120 мл/дка -  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
150-200  мл/дка - срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
100-150  мл/дка - срещу балур, при височина на балура 10-20 см.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка – 20-60 л/дка.
90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.