НАТЮР БРЕЙКЪР

търговско наименование НАТЮР БРЕЙКЪР
тип инсектицид
Активни вещества пиретрини 40 г/л
производител Индустриас Афраза
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрации на препарата НАТЮР БРЕЙКЪР за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Листни въшки60 мл/дка

Полска салата/ кълнове салата, бейби култури вкл. от род Brassica рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво листна ендивия/ широколистна (включително бейби култури), тученица,листно и салатно цвекло 

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 66-80 л/дка

2 дни
Лозалозова цикада75 мл/дка

Внася се след цъфтеж, ВВСН 75 (зърната на гроздовете са с размер на грахово зърно, гроздата да увисват).

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 - 100 л/дка

3 дни
Доматибелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
Краставицибелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
Пипербелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
Патладжанбелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
Пъпешбелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
Тиквабелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
Динябелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни
ПрасковаПрасковена листна въшка75 мл/дка

При поява на неприятеля преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 - 100 л/дка

3 дни
МаруляЛистни въшки60 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 66-80 л/дка

2 дни
СпанакЛистни въшки60 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 66-80 л/дка

2 дни
ЧерешаПрасковена листна въшка75 мл/дка

При поява на неприятеля преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 - 100 л/дка

СливаПрасковена листна въшка75 мл/дка

При поява на неприятеля преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 - 100 л/дка

КайсияПрасковена листна въшка75 мл/дка

При поява на неприятеля преди цъфтеж.

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 - 100 л/дка

Тиквичкабелокрилки75 мл/дка

При поява на неприятеля

Брой мин/макс приложения : 2
Интервал между прилож.(мин) – 7
Вода L/дка мин/макс - 83 -100 л/дка

1 дни