контакт с preparati.info

Моля, използвайте следната форма за контакт при:

  • Предложения за развитие на сайта.
  • Желание за помощ с информация, средства или друго.
  • Искате да докладвате техническа неизправност или грешна информация в сайта.
  • Желаете да рекламирате в сайта.
  • Желаете да направите запитване относно или изтриване на лични данни.
  • Желаете да направите запитване за изтриване на съдържание от сайта.

Моля, не използвайте формата за контакт при някой от следните случаи:

  • Желание за покупка. Preparati.info е информационен а не търговски сайт, Не могат да се закупят препарати за растителна защита или други стоки.
  • Консултации. За съжаление, нямаме възможност за отделяне на време за консултации.
  • Неконструктивни въпроси и мнения.
  • Предложeния за недобри практики от рода на дезинформация, умишлено накърняване авторитета на трети страни и др.