Кайсия (Prunus armeniaca)

Регистрирани препарати за растителна защита при Кайсия

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяла ръжда
Гномония
Гъбна сачмянка
Кафяво гниене
Къдравост
Късно кафяво гниене
Мана
Почвени патогени
Ранно кафяво гниене
Ръжда
Сачмянка
Цитоспороза
Червени петна
Регистрации срещу неприятели
Aromia bungii
Акари
Анарзия
Бяла американска пеперуда
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
Галици
Глогова листозавивачка
Голяма зимна педомерка
Гъботворка
Дървесница
Зелева листна въшка
Зелена прасковена листна въшка
Зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
Кафявопетниста листозавивачка
Крушова листна бълха
Кръгломиниращ молец
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листогризещи гъсеници
Листозавивачки
Листороги бръмбари
Майски бръмбар
Нематоди
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Педомерки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Плодови мухи
Плодови оси
Почвени неприятели
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
Прашеста сливова листна въшка
Пръстенотворка
Розена листозавивачка
Розена цикада
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Хоботници
Цветопробивач
Червен овощен акар
Черешова муха
Черна черешова листна въшка
Черничева щитоносна въшка
Щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
Ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова плодова оса