Кайсия (Prunus armeniaca)

регистрирани препарати за растителна защита при Кайсия

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

Aromia bungiiМЕТЕОР
акариОВИТЕКС
анарзияСУМИЦИДИН 5 ЕК
анарзияСУМИ АЛФА 5 ЕК
анарзияВАЗТАК НОВ 100 ЕК
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
галициДЕНА ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
зелева листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена цитрусова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейРАПАКС
Източен плодов червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Източен плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Източен плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Източен плодов червейДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
калифорнийска щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
Калифорнийски трипсДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
кафявопетниста листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
крушова листна бълхаМЕТЕОР
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиКАЛИПСО 480 СК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
листогризещи гъсенициПРОТЕУС О-ТЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
майски бръмбарДЕКА ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаОВИТЕКС
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаСИНЕИС 480 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодова корогризачкаДЕЛЕГАТ 250 ВГ
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиЛАМДЕКС ЕКСТРА
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
Прасковен клонков молецКОРАГЕН 20 СК
Прасковен клонков молецСИНЕИС 480 СК
Прасковен клонков молецДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковен клонков молецЛУЗИНДО 40 ВГ
Прасковен клонков молецРАПАКС
Прасковен клонков молецЛАМДЕКС ЕКСТРА
Прасковена листна въшкаКРИСАНТ ЕК
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаАБАНТО
Прасковена листна въшкаНАТЮР БРЕЙКЪР
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена цикадаПРОТЕУС О-ТЕК
сливов плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
сливов плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
Средиземноморска плодова мухаПРОТЕУС О-ТЕК
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиДЕКА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
трипсиМОВЕНТО 100 СК
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
цветопробивачДЕНА ЕК
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
черешова мухаКАЛИПСО 480 СК
черна черешова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
черничева щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
черничева щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
черничева щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаМУЛИГАН
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Ябълков плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Ябълков плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ МЕГА
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейРЕЛДАН 40 ЕК
Ябълков плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Ябълков плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР

регистрации срещу болести

бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаКУПРОХАЙ 50 ВП
бактериозаВИТРА 50 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаЛУНА ЕКСПИРИАНС
Брашнеста манаДИФКОР 250 СК
Брашнеста манаСЕРКАДИС
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
гномонияСИГНУМ
гномонияДЕЛАН 700 ВДГ
гъбна сачмянкаМАКК 50 ВП
гъбна сачмянкаШАМПИОН ВП
гъбна сачмянкаШАМП ВП
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеДИФКОР 250 СК
кафяво гниенеКУПРОХАЙ 50 ВП
кафяво гниенеВИТРА 50 ВП
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниенеСИГНУМ
Късно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
МанаВИТРА 50 ВП
МанаКУПРОХАЙ 50 ВП
Ранно кафяво гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Ранно кафяво гниенеХОРУС 50 ВГ
Ранно кафяво гниенеМАКК 50 ВП
Ранно кафяво гниенеСИГНУМ
Ранно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
Ранно кафяво гниенеКОСАЙД 2000 ВГ
Ранно кафяво гниенеФУНГУРАН ОН 50 ВП
Ранно кафяво гниенеШАМПИОН ВП
Ранно кафяво гниенеШАМП ВП
Ранно кафяво гниенеТИРАМ 80 ВГ
СачмянкаКАПТАН 80 ВГ
СачмянкаКУПРОХАЙ 50 ВП
СачмянкаФУНГУРАН ОН 50 ВП
СачмянкаВИТРА 50 ВП
СачмянкаКОСАЙД 2000 ВГ
СачмянкаБОРДО МИКС 20 ВП
ЦитоспорозаКУПРОХАЙ 50 ВП
ЦитоспорозаВИТРА 50 ВП
ЦитоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП