Тиквичка (Cucurbita pepo)

Регистрирани препарати за растителна защита при Тиквичка

Регистрации срещу плевели
Едногодишни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи молци
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Сив червей
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади