Тиквичка (Cucurbita pepo)

регистрирани препарати за растителна защита при Тиквичка

регистрации срещу плевели
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи молци
листоминиращи мухи
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
растителноядни дървеници
скакалци
телени червеи
трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади