Лоза (Vitis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
Екскориоза
Краста
Мана
ДАРАМУНКОРСЕЙТ МАКС ВПКОДИМУР МОРВЕГОТУИНГОСОЛОФОЛДИМИКС 500 СКДИТАН М-45КИЙФОЛ ВГКУПРОЦИН СУПЕР ММЕДЕЙРО М ВГПЕРГАДО Ф 45 ВГФОСИКАДИСКУС ДФФОЛПАН ГОЛДДЕСПИНААНТРАКОЛ 70 ВГВАЛБОНРИДОМИЛ ГОЛД КОМБИ 45 ВГАФРОСАН ДУПЛОКАПЪР КИЙ ФЛОУБРИОНФЛО 100 СКФОЛПАН 80 ВДГШАМП ВППЕНКОЦЕБ 80 ВПТАЛЕНДО 20 ЕКМЕДЕЙРО Ф ВГДРАГО 76 ВПОПТИКС РАЛИАЛ 80 ВГПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГЕЪРУАН СК МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГВИНКЕР ВГФОЛПЕТИС 50 СККОРСЕЙТ Р ВПКОДИМУР 38 ФЛОМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГДИТАН ДГКИЛАТЕ ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МЛАИНКОБРЕ МПЕРГАДО МЕД 27 ВГФОСБЕЛ ПЛЮСДАБЪЛ КАПЪР КИЙМАНФИЛ 75 ВГПРОФИЛУКСАМАЛИН ФЛОДЕЛАН ПРОБОРДО МИКС 20 ВПЗОРВЕК ВИНАБЕЛКОДИМУР СКАКТЛЕТ ФКАТАНГА МАНКАПЪР КИЙЦЕРАКСЕЛМАЕСТРО ВГГАЛБЕН 8 М 65ФИТОСАРКАНКУПРОХАЙ 50 ВПКОПРАНТОЛ ДУОЛИЕТОМИЛДИКЪТАКСАНИТ-CU ВПАРМЕТИЛ-С ВПМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКСИМБАЛ ФЛОУСАНКОЦЕБ 80 ВПМЕТОМОР ФФОЛДЪР 80 ВГИСАЙОБИАНКОКОПФОРС ЕКСТРАФУНГУРАН ОН 50 ВПРЕВУС 250 СКГОЛБЕКС ВГКУПРОКСАТ ФЛКУПРОЦИН 35 ВПФОСБЕЛ 80 ВПФРИЛЪР 80 ВГИКУЕЙШЪН ПРОВИНТИДЖ С ДИСПЕРСМАНФИЛ 80 ВППЕРГАДО ДАЛФИЛ ДУПЛОРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГФОЛОУ 80 ВГБАНКО 500МАГМА ТРИПЪЛ ВГКАТАНГА ЕКСПРЕССОРИАЛ ЛХТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛВИТРА 50 ВПКУАДРИС 25 СККУАНТУМ РОКФИЛДЪР 69 ВГВИНОСТАРФЛОУЕТ 80 ВГАКРОБАТ ПЛЮС ВГВАЛИС ФАРМЕТИЛ МКЕРАЛАКАБРИО ТОПМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПЛЕЙМАЙЗОРВЕК ВИНАБРИАКОРСЕЙТ Р ДФМОКСИМАТ 505 ВПТАЕГРОСТРОБИ ДФКУПЕРТИН МКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВПЕНКОЦЕБ 75 ВГФОСБЕЛ 80 ВГГОЛБЕКС ВПЕЛЕКТИС 75 ВГВАЛИС ПЛЮСМАНКОЦЕБ 80 ВПАЛФИЛ ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГАМПЕКСИОКИЛАТЕ ВГРОКСАМ 75 ВГСИНСТАРВИТЕНЕ ТРИПЛО РКОСАЙД 2000 ВГКОДИМУР 50 ВППАСОДОБЛЕ 70 ВГАВТАР 75 НТМАНАМИД 100 СКШАВИТ Ф 72 ВДГСТАМИНА 50 СЛАКРОБАТ РПОЛИРАМ ДФЦИКЛО Р ЛИКИДОЕНЕРВИН СКМЕДЕЙРО 80 ВГСАВИАЛ ФОРТЕРУМБА 35 СКВЕРИТА ВГКОРСЕЙТ М ДФКАПЪР ЛАИНКОМОКСИМАТ 505 ВГМАКК 50 ВПДЕЛАН 700 ВДГКУПРАФИТОСЕВШАМПИОН ВПОПТИКС ДИСПЕРСАЛФИЛ ВГКИЙФОЛ ВПМИКАЛ ФЛАШПРЕЗИДИУМ ЕДНОСФИНКС ЕКСТРА
Оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
Червен бренер
Черно гниене
Регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
Акари
Американска лозова цикада
Бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
Жълт лозов акар
Жълт паяжинообразуващ акар
Зелева дървеница
Калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Лозов листов акар
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
Лозова пъстрянка
Лозова цикада
Лозови молци
Малка лозова листозавивачка
Молци
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Огневки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодови мухи
Подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Филоксера
Флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
Цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
Щитоносни въшки