Лоза (Vitis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
многогодишни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
ОРВЕГОТУИНГОСОЛОФОЛДИМИКС 500 СКФОЛПЕТИС 50 СККОРСЕЙТ МАКС ВПКОДИМУР МПЕРГАДО Ф 45 ВГФОСБЕЛ ПЛЮСДИТАН М-45КИЙФОЛ ВГКУПРОЦИН СУПЕР ММАГМА ТРИПЪЛАНТРАКОЛ 70 ВГВАЛБОНКОДИМУР СКДЕСПИНАПРОФИЛУКСФОЛПАН 80 ВДГМАЕСТРО ВГАКТЛЕТ ФКАПЪР КИЙ ФЛОУПЕНКОЦЕБ 80 ВПФИТОСАРКАНТАЛЕНДО 20 ЕККУПРОХАЙ 50 ВПАЛИАЛ 80 ВГПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГДРАГО 76 ВПМИЛДИКЪТИСАЙОВИНКЕР ВГЕЪРУАН СК МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСИМБАЛ ФЛОУМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГРЕВУС 250 СККОРСЕЙТ Р ВПКОДИМУР 38 ФЛОПЕРГАДО МЕД 27 ВГФОСБЕЛ 80 ВПФРИЛЪР 80 ВГДИТАН ДГКИЛАТЕ ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МЛАИНКОБРЕ МАМАЛИН ФЛОДЕЛАН ПРОБОРДО МИКС 20 ВПДАБЪЛ КАПЪР КИЙМАНФИЛ 75 ВГПЕРГАДО ДЦЕРАКСЕЛТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛГАЛБЕН 8 М 65КАТАНГА МАНКАПЪР КИЙФИЛДЪР 69 ВГВИНОСТАРФЛОУЕТ 80 ВГАКСАНИТ-Cu ВПВАЛИС ФАРМЕТИЛ-С ВПКОПРАНТОЛ ДУОЛИЕТОСАНКОЦЕБ 80 ВПМЕТОМОР ФФОЛДЪР 80 ВГКЕРАЛАМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКТАЕГРОФУНГУРАН ОН 50 ВПЗОРВЕК ВИНАБРИАБИАНКОФОСБЕЛ 80 ВГГОЛБЕКС ВПГОЛБЕКС ВГКУПРОКСАТ ФЛКУПРОЦИН 35 ВПАЛФИЛ ДУПЛОРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКИЛАТЕ ВГФОЛОУ 80 ВГРОКСАМ 75 ВГБАНКО 500ИКУЕЙШЪН ПРОВИНТИДЖ С ДИСПЕРСМАНФИЛ 80 ВПСОРИАЛ ЛХВИТРА 50 ВПКАТАНГА ЕКСПРЕСАВТАР 75 НТСТАМИНА 50 СЛКУАДРИС 25 СККУАНТУМ РОКАКРОБАТ ПЛЮС ВГАРМЕТИЛ МЛЕЙМАЙЦИКЛО Р ЛИКИДОКАБРИО ТОПМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПСАВИАЛ ФОРТЕМОКСИМАТ 505 ВПМАКК 50 ВПКОРСЕЙТ Р ДФПЕНКОЦЕБ 75 ВГФИТОСЕВСТРОБИ ДФКУПЕРТИН МКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВАЛФИЛ ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГАМПЕКСИОКИЙФОЛ ВПЕЛЕКТИС 75 ВГВАЛИС ПЛЮСМАНКОЦЕБ 80 ВПОПТИКС ДИСПЕРССИНСТАРВИТЕНЕ ТРИПЛО РПАСОДОБЛЕ 70 ВГСОЛФОЛИКИДШАВИТ Ф 72 ВДГДАРАМУНКОСАЙД 2000 ВГКОДИМУР 50 ВПАКРОБАТ РПОЛИРАМ ДФФОСИКАДИСКУС ДФМЕДЕЙРО М ВГРУМБА 35 СКВЕРИТА ВГФОЛПАН ГОЛДЕНЕРВИН СКМЕДЕЙРО 80 ВГМОКСИМАТ 505 ВГШАМП ВПДЕЛАН 700 ВДГАФРОСАН ДУПЛОКОРСЕЙТ М ДФКАПЪР ЛАИНКОКУПРААЛФИЛ ВГШАМПИОН ВПОПТИКС РПРЕЗИДИУМ ЕДНОСФИНКС ЕКСТРАМИКАЛ ФЛАШ
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозов листов акар
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
пеперуди
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки