Лоза (Vitis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
Екскориоза
Краста
Мана
КОРСЕЙТ МАКС ВПКОДИМУР 50 ВПОРВЕГОСОЛОФОЛАВТАР 75 НТМАНАМИД 100 СКСТАМИНА 50 СЛДИМИКС 500 СКДИТАН М-45КИЙФОЛ ВГКУПРОЦИН СУПЕР МПЕРГАДО Ф 45 ВГВАЛИС ФЦИКЛО Р ЛИКИДОДЕСПИНАСАВИАЛ ФОРТЕАНТРАКОЛ 70 ВГВАЛБОНЗОРВЕК ВИНАБРИАКАПЪР ЛАИНКОФОЛПАН 80 ВДГМАКК 50 ВПКУПРАПЕНКОЦЕБ 80 ВПФИТОСЕВТАЛЕНДО 20 ЕКМЕДЕЙРО Ф ВГДРАГО 76 ВПОПТИКС ДИСПЕРСАЛИАЛ 80 ВГПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГКИЙФОЛ ВПЕЪРУАН СК МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГВИНКЕР ВГДАРАМУНКОРСЕЙТ Р ВПКОДИМУР ММОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГТУИНГОДИТАН ДГКИЛАТЕ ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД ММЕДЕЙРО М ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГФОСИКАДИСКУС ДФДАБЪЛ КАПЪР КИЙМАНФИЛ 75 ВГАМАЛИН ФЛОДЕЛАН ПРОБОРДО МИКС 20 ВПРИДОМИЛ ГОЛД КОМБИ 45 ВГФОЛПАН ГОЛДАФРОСАН ДУПЛОКАТАНГА МАНКАПЪР КИЙ ФЛОУЦЕРАКСЕЛБРИОНФЛО 100 СКШАМП ВПГАЛБЕН 8 М 65КОПРАНТОЛ ДУОЛИЕТООПТИКС РАКСАНИТ-CU ВПАРМЕТИЛ-С ВПМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКСАНКОЦЕБ 80 ВПМЕТОМОР ФФОЛДЪР 80 ВГФОЛПЕТИС 50 СКБИАНКОКОДИМУР 38 ФЛОФУНГУРАН ОН 50 ВПГОЛБЕКС ВГКУПРОКСАТ ФЛЛАИНКОБРЕ МФОСБЕЛ ПЛЮСИКУЕЙШЪН ПРОВИНТИДЖ С ДИСПЕРСМАНФИЛ 80 ВППРОФИЛУКСАЛФИЛ ДУПЛОРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГФОЛОУ 80 ВГБАНКО 500ЗОРВЕК ВИНАБЕЛКОДИМУР СКАКТЛЕТ ФКАТАНГА ЕКСПРЕСКАПЪР КИЙМИЛДИКЪТСОРИАЛ ЛХМАЕСТРО ВГВИТРА 50 ВПКУАДРИС 25 СКФИТОСАРКАНКУПРОХАЙ 50 ВПАКРОБАТ ПЛЮС ВГАРМЕТИЛ МКАБРИО ТОПМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПСИМБАЛ ФЛОУЛЕЙМАЙИСАЙОКОРСЕЙТ Р ДФМОКСИМАТ 505 ВПКОПФОРС ЕКСТРАРЕВУС 250 СКСТРОБИ ДФКУПЕРТИН МКУПРОЦИН 35 ВППЕНКОЦЕБ 75 ВГФОСБЕЛ 80 ВПФРИЛЪР 80 ВГЕЛЕКТИС 75 ВГВАЛИС ПЛЮСМАНКОЦЕБ 80 ВППЕРГАДО ДАЛФИЛ ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГАМПЕКСИОМАГМА ТРИПЪЛ ВГСИНСТАРТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛВИТЕНЕ ТРИПЛО РКОСАЙД 2000 ВГКУАНТУМ РОКПАСОДОБЛЕ 70 ВГФИЛДЪР 69 ВГВИНОСТАРШАВИТ Ф 72 ВДГФЛОУЕТ 80 ВГАКРОБАТ РПОЛИРАМ ДФКЕРАЛАЕНЕРВИН СКМЕДЕЙРО 80 ВГРУМБА 35 СКВЕРИТА ВГКОРСЕЙТ М ДФМОКСИМАТ 505 ВГТАЕГРОДЕЛАН 700 ВДГКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВФОСБЕЛ 80 ВГГОЛБЕКС ВПШАМПИОН ВПАЛФИЛ ВГКИЛАТЕ ВГРОКСАМ 75 ВГМИКАЛ ФЛАШПРЕЗИДИУМ ЕДНОСФИНКС ЕКСТРА
Оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
Червен бренер
Черно гниене
Регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
Акари
Американска лозова цикада
Бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
Жълт лозов акар
Жълт паяжинообразуващ акар
Зелева дървеница
Калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Лозов листов акар
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
Лозова пъстрянка
Лозова цикада
Лозови молци
Малка лозова листозавивачка
Молци
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Огневки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодови мухи
Подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Филоксера
Флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
Цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
Щитоносни въшки