Лоза (Vitis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Антракноза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Екскориоза
Краста
Мана
АВТАР 75 НТАКРОБАТ ПЛЮС ВГАКРОБАТ РАКСАНИТ-CU ВПАКТЛЕТ ФАЛИАЛ 80 ВГАЛФИЛ ВГАЛФИЛ ВПАЛФИЛ ДУПЛОАМАЛИН ФЛОАМПЕКСИОАНТРАКОЛ 70 ВГАРМЕТИЛ МАРМЕТИЛ-С ВПАФРОСАН ДУПЛОБАНКО 500БИАНКОБОРДО МИКС 20 ВПБРИОНФЛО 100 СКВАЛБОНВАЛИС ПЛЮСВАЛИС ФВЕРИТА ВГВИНКЕР ВГВИНОСТАРВИНТИДЖ С ДИСПЕРСВИТЕНЕ ТРИПЛО РВИТИПЕК ВГВИТРА 50 ВПГАЛБЕН 8 М 65ГОЛБЕКС ВГГОЛБЕКС ВПДАБЪЛ КАПЪР КИЙДАРАМУНДЕЛАН ГОЛДДЕЛАН ПРОДЕСПИНАДИМИКС 500 СКДИСКУС ДФДИТАН ДГДИТАН М-45ДРАГО 76 ВПЕЛЕКТИС 75 ВГЕНЕРВИН СКЕЪРУАН СК ЗОРВЕК ВИНАБЕЛЗОРВЕК ВИНАБРИАИКУЕЙШЪН ПРОИСАЙОКАБРИО ТОПКАПЪР КИЙКАПЪР КИЙ ФЛОУКАПЪР ЛАИНКОКАТАНГА ЕКСПРЕСКАТАНГА МАНКЕРАЛАКИЙФОЛ ВГКИЙФОЛ ВПКИЛАТЕ ВГКИЛАТЕ ВПКОДИМУР 38 ФЛОКОДИМУР 50 ВПКОДИМУР МКОДИМУР СККОПРАНТОЛ ДУОКОПФОРС ЕКСТРАКОРСЕЙТ М ДФКОРСЕЙТ МАКС ВПКОРСЕЙТ Р ВПКОРСЕЙТ Р ДФКОСАЙД 2000 ВГКУАДРИС 25 СККУАНТУМ РОККУПЕРТИН МКУПРАКУПРОКСАТ ФЛКУПРОСЕЙТ ГОЛД МКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВКУПРОХАЙ 50 ВПКУПРОЦИН 35 ВПКУПРОЦИН СУПЕР МЛАИНКОБРЕ МЛЕЙМАЙЛИЕТОМАГМА ТРИПЪЛ ВГМАЕСТРО ВГМАКК 50 ВПМАНАМИД 100 СКМАНКОЦЕБ 80 ВПМАНФИЛ 75 ВГМАНФИЛ 80 ВПМЕДЕЙРО 80 ВГМЕДЕЙРО М ВГМЕДЕЙРО Ф ВГМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГМЕТОМОР ФМИКАЛ ФЛАШМИЛДИКЪТМОКСИМАТ 505 ВГМОКСИМАТ 505 ВПМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГОПТИКС ДИСПЕРСОПТИКС РОРВЕГООРОНДИС УЛТРАПАСОДОБЛЕ 70 ВГПЕНКОЦЕБ 75 ВГПЕНКОЦЕБ 80 ВППЕРГАДО ДПЕРГАДО МЕД 27 ВГПЕРГАДО Ф 45 ВГПОЛИРАМ ДФПРЕЗИДИУМ ЕДНОПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГПРОФИЛУКСРЕВУС 250 СКРИДОМИЛ ГОЛД КОМБИ 45 ВГРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГРОКСАМ 75 ВГРУМБА 35 СКСАВИАЛ ФОРТЕСАНКОЦЕБ 80 ВПСИВАР ГОЛДСИМБАЛ ФЛОУСИНСТАРСОЛОФОЛСОРИАЛ ЛХСТАМИНА 50 СЛСТРОБИ ДФСФИНКС ЕКСТРАТАЕГРОТАЛЕНДО 20 ЕКТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛТУИНГОФИЛДЪР 69 ВГФИТОСАРКАНФИТОСЕВФЛОУЕТ 80 ВГФОЛДЪР 80 ВГФОЛОУ 80 ВГФОЛПАН 80 ВДГФОЛПАН ГОЛДФОЛПЕТИС 50 СКФОСБЕЛ 80 ВГФОСБЕЛ 80 ВПФОСБЕЛ ПЛЮСФОСИКАФРИЛЪР 80 ВГФУНГУРАН ОН 50 ВПЦЕРАКСЕЛЦИКЛО Р ЛИКИДОШАВИТ Ф 72 ВДГШАМП ВПШАМПИОН ВП
Оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Фомопсис (сиви петна)
Червен бренер
Черно гниене
Регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
Акари
Американска лозова цикада
Бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
Жълт лозов акар
Жълт паяжинообразуващ акар
Зелева дървеница
Зелени цикади
Калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
Лозова пъстрянка
Лозова цикада
Лозови молци
Малка лозова листозавивачка
Молци
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Огневки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодови мухи
Подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Филоксера
Флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
Цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
Щитоносни въшки