Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
ПАСОДОБЛЕ 70 ВГСОЛОФОЛБАНКО 500ДИТАН М-45АКРОБАТ ПЛЮС ВГЛИЕТОПОЛИРАМ ДФВИТЕНЕ ТРИПЛО РФОЛПАН 80 ВДГЕНЕРВИНАМПЕКСИОМЕДЕЙРО 80 ВГДИМИКС 500 СККОРСЕЙТ МАКС ВПМОКСИМАТ 505 ВГАРМЕТИЛ МФЛОАБЪЛСТАМИНА 50 СЛАЛФИЛ ВПШАМП ВППРОФАЙЛЪР 71,1 ВГМИКАЛ ФЛАШОРВЕГОДИТАН ДГАКРОБАТ РПЕРГАДО Ф 45 ВГВИНОСТАРРОКСАМ 75 ВГМЕТОМОР ФКОРСЕЙТ Р ВПСТРОБИ ДФТРИБЕЙЗПЕНКОЦЕБ 80 ВПВЕРИТА ВГАЛФИЛ ВГМАКК 50 ВПГАЛБЕН 8 М 65ФУНГУРАН ОН 50 ВПКАТАНГА МАНСОРИАЛ ЛХМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСАНКОЦЕБ 80 ВПМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГСФИНКС ЕКСТРАЕЛЕКТИС 75 ВГЛЕЙМАЙАНТРАКОЛ 70 ВГМАНФИЛ 75 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГБИАНКОКУПРОКСАТ ФЛВАЛБОНФОЛДЪР 80 ВГАЛИАЛ 80 ВГШАМПИОН ВПКУПРОХАЙ 50 ВПДЕЛАН ПРОКАТАНГА ЕКСПРЕСМЕДЯН ЕКСТРА 350 СККУАДРИС 25 СКФЛОУЕТ 80 ВГДИСКУС ДФКУПРОЦИН СУПЕР МТАЛЕНДО 20 ЕКВИНКЕР ВГАМАЛИН ФЛОМАНФИЛ 80 ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГШАВИТ Ф 72 ВДГКАБРИО ТОПКОРСЕЙТ Р ДФМИЛДИКЪТСИНСТАРФРИЛЪР 80 ВГКУПЕРТИН МСОЛФОЛИКИДБОРДО МИКС 20 ВПАКСАНИТ-Cu ВПВИТРА 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОПРЕЗИДИУМ ЕДНОМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПРУМБА 35 СКФОЛОУ 80 ВГКОСАЙД 2000 ВГМОКСИМАТ 505 ВПАРМЕТИЛ-С ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МПЕНКОЦЕБ 75 ВГДРАГО 76 ВПАЛФИЛ ДУПЛОМАНКОЦЕБ 80 ВПДЕЛАН 700 ВДГИСАЙОКОРСЕЙТ М ДФЦЕРАКСЕЛ
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки