Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
многогодишни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
ФОЛПЕТИС 50 СККОРСЕЙТ МАКС ВПКОДИМУР МОРВЕГОТУИНГОСОЛОФОЛДИМИКС 500 СКДИТАН М-45КИЙФОЛ ВГКУПРОЦИН СУПЕР ММАГМА ТРИПЪЛПЕРГАДО Ф 45 ВГФОСБЕЛ ПЛЮСКОДИМУР СКДЕСПИНАПРОФИЛУКСАНТРАКОЛ 70 ВГВАЛБОНАКТЛЕТ ФКАПЪР КИЙ ФЛОУФОЛПАН 80 ВДГМАЕСТРО ВГПЕНКОЦЕБ 80 ВПФИТОСАРКАНТАЛЕНДО 20 ЕККУПРОХАЙ 50 ВПДРАГО 76 ВПМИЛДИКЪТАЛИАЛ 80 ВГПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГЕЪРУАН СК МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСИМБАЛ ФЛОУИСАЙОВИНКЕР ВГКОРСЕЙТ Р ВПКОДИМУР 38 ФЛОМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГРЕВУС 250 СКДИТАН ДГКИЛАТЕ ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МЛАИНКОБРЕ МПЕРГАДО МЕД 27 ВГФОСБЕЛ 80 ВПФРИЛЪР 80 ВГДАБЪЛ КАПЪР КИЙМАНФИЛ 75 ВГПЕРГАДО ДАМАЛИН ФЛОДЕЛАН ПРОБОРДО МИКС 20 ВПКАТАНГА МАНКАПЪР КИЙЦЕРАКСЕЛТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛГАЛБЕН 8 М 65ФИЛДЪР 69 ВГВИНОСТАРФЛОУЕТ 80 ВГКОПРАНТОЛ ДУОЛИЕТОАКСАНИТ-Cu ВПВАЛИС ФАРМЕТИЛ-С ВПКЕРАЛАМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКСАНКОЦЕБ 80 ВПМЕТОМОР ФФОЛДЪР 80 ВГЗОРВЕК ВИНАБРИАБИАНКОТАЕГРОФУНГУРАН ОН 50 ВПГОЛБЕКС ВГКУПРОКСАТ ФЛКУПРОЦИН 35 ВПФОСБЕЛ 80 ВГГОЛБЕКС ВПИКУЕЙШЪН ПРОВИНТИДЖ С ДИСПЕРСМАНФИЛ 80 ВПАЛФИЛ ДУПЛОРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКИЛАТЕ ВГФОЛОУ 80 ВГРОКСАМ 75 ВГБАНКО 500КАТАНГА ЕКСПРЕССОРИАЛ ЛХВИТРА 50 ВПКУАДРИС 25 СККУАНТУМ РОКАВТАР 75 НТСТАМИНА 50 СЛАКРОБАТ ПЛЮС ВГАРМЕТИЛ МЦИКЛО Р ЛИКИДОКАБРИО ТОПМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПСАВИАЛ ФОРТЕЛЕЙМАЙКОРСЕЙТ Р ДФМОКСИМАТ 505 ВПМАКК 50 ВПСТРОБИ ДФКУПЕРТИН МКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВПЕНКОЦЕБ 75 ВГФИТОСЕВЕЛЕКТИС 75 ВГВАЛИС ПЛЮСМАНКОЦЕБ 80 ВПОПТИКС ДИСПЕРСАЛФИЛ ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГАМПЕКСИОКИЙФОЛ ВПСИНСТАРВИТЕНЕ ТРИПЛО РДАРАМУНКОСАЙД 2000 ВГКОДИМУР 50 ВППАСОДОБЛЕ 70 ВГСОЛФОЛИКИДШАВИТ Ф 72 ВДГМЕДЕЙРО М ВГАКРОБАТ РПОЛИРАМ ДФФОСИКАДИСКУС ДФФОЛПАН ГОЛДЕНЕРВИН СКМЕДЕЙРО 80 ВГРУМБА 35 СКВЕРИТА ВГАФРОСАН ДУПЛОКОРСЕЙТ М ДФКАПЪР ЛАИНКОМОКСИМАТ 505 ВГШАМП ВПДЕЛАН 700 ВДГКУПРАШАМПИОН ВПОПТИКС РАЛФИЛ ВГМИКАЛ ФЛАШПРЕЗИДИУМ ЕДНОСФИНКС ЕКСТРА
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозов листов акар
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
пеперуди
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки