Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
ОРВЕГОСОЛОФОЛМЕДЕЙРО М ВГДИТАН ДГФОСБЕЛ 80 ВППЕРГАДО Ф 45 ВГЕЪРУАН СК ВИНОСТАРРОКСАМ 75 ВГАНТРАКОЛ 70 ВГДИМИКС 500 СКМЕТОМОР ФКОРСЕЙТ Р ВПКИЛАТЕ ВГКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВСТРОБИ ДФФИЛДЪР 69 ВГТРИБЕЙЗПЕНКОЦЕБ 80 ВПДАБЪЛ КАПЪР КИЙВЕРИТА ВГИСАЙОАЛИАЛ 80 ВГМАКК 50 ВПГАЛБЕН 8 М 65ФУНГУРАН ОН 50 ВПМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСАНКОЦЕБ 80 ВПКОДИМУР 50 ВПТАЕГРОКАТАНГА МАНСОРИАЛ ЛХМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГКОПРАНТОЛ ДУОМАЕСТРО ВГФОСБЕЛ 80 ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГСФИНКС ЕКСТРАПЕРГАДО ДЕЛЕКТИС 75 ВГАМАЛИН ФЛОМАНФИЛ 75 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКАПЪР ЛАИНКОЛЕЙМАЙБИАНКОГОЛБЕКС ВГКУПРАКУПРОКСАТ ФЛВИНТИДЖ С ДИСПЕРСВАЛБОНФОЛДЪР 80 ВГМИЛДИКЪТАКСАНИТ-Cu ВПШАМПИОН ВПКУПРОХАЙ 50 ВПСАВИАЛ ФОРТЕДЕЛАН ПРОМЕДЯН ЕКСТРА 350 СККОДИМУР МКАТАНГА ЕКСПРЕСКУАДРИС 25 СКФЛОУЕТ 80 ВГМАГМА ТРИПЪЛДИСКУС ДФФИТОСЕВКУПРОЦИН СУПЕР МТАЛЕНДО 20 ЕКВИНКЕР ВГАЛФИЛ ДУПЛОМАНФИЛ 80 ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКАПЪР КИЙ ФЛОУШАВИТ Ф 72 ВДГКАБРИО ТОПКОРСЕЙТ Р ДФСИНСТАРАВТАР 75 НТФРИЛЪР 80 ВГТУИНГОКУПЕРТИН МСОЛФОЛИКИДВАЛИС ПЛЮСБОРДО МИКС 20 ВПФОСИКААКРОБАТ ПЛЮС ВГВИТРА 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПРУМБА 35 СКФОЛОУ 80 ВГКОДИМУР 38 ФЛОПРЕЗИДИУМ ЕДНОКОСАЙД 2000 ВГМОКСИМАТ 505 ВПАРМЕТИЛ-С ВПЛАИНКОБРЕ МКУПРОСЕЙТ ГОЛД МПЕНКОЦЕБ 75 ВГЕНЕРВИН СКОПТИКС ДИСПЕРСДРАГО 76 ВПАЛФИЛ ВПМАНКОЦЕБ 80 ВПКАПЪР КИЙДЕЛАН 700 ВДГКОРСЕЙТ М ДФЦЕРАКСЕЛПАСОДОБЛЕ 70 ВГБАНКО 500ДИТАН М-45ФОСБЕЛ ПЛЮСАКРОБАТ РЛИЕТОПОЛИРАМ ДФВИТЕНЕ ТРИПЛО РФОЛПАН 80 ВДГПРОФИЛУКСЕНЕРВИНАМПЕКСИОМЕДЕЙРО 80 ВГКОРСЕЙТ МАКС ВПМОКСИМАТ 505 ВГКИЙФОЛ ВГАРМЕТИЛ МКУПРОЦИН 35 ВПФИТОСАРКАНФЛОАБЪЛСТАМИНА 50 СЛДЕСПИНАОПТИКС РАЛФИЛ ВГШАМП ВППРОФАЙЛЪР 71,1 ВГСИМБАЛ ФЛОУМИКАЛ ФЛАШКУАНТУМ РОК
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки