Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
МАГМА ТРИПЪЛФИТОСЕВМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГСФИНКС ЕКСТРАЕЛЕКТИС 75 ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГЕЪРУАН СК КАПЪР КИЙ ФЛОУЛЕЙМАЙАНТРАКОЛ 70 ВГМАНФИЛ 75 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГТУИНГОБИАНКОАВТАР 75 НТВАЛБОНФОЛДЪР 80 ВГФОСИКАКУПРОКСАТ ФЛВАЛИС ПЛЮСКУПРОХАЙ 50 ВПДЕЛАН ПРОАЛИАЛ 80 ВГШАМПИОН ВПКОДИМУР 38 ФЛОКАТАНГА ЕКСПРЕСМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКФЛОУЕТ 80 ВГЛАИНКОБРЕ МДИСКУС ДФКУАДРИС 25 СККОПРАНТОЛ ДУОВИНКЕР ВГОПТИКС ДИСПЕРСКУПРОЦИН СУПЕР МТАЛЕНДО 20 ЕКЕНЕРВИН СКШАВИТ Ф 72 ВДГКАБРИО ТОПАМАЛИН ФЛОМАНФИЛ 80 ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКАПЪР КИЙФРИЛЪР 80 ВГКОРСЕЙТ Р ДФМИЛДИКЪТСИНСТАРБОРДО МИКС 20 ВПФОСБЕЛ ПЛЮСКУПЕРТИН МСОЛФОЛИКИДВИТРА 50 ВППРОФИЛУКСИКУЕЙШЪН ПРОАКСАНИТ-Cu ВПФОЛОУ 80 ВГПРЕЗИДИУМ ЕДНОМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПРУМБА 35 СККУПРОЦИН 35 ВПФИТОСАРКАНКОСАЙД 2000 ВГМОКСИМАТ 505 ВПКИЙФОЛ ВГАРМЕТИЛ-С ВПОПТИКС РДРАГО 76 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МПЕНКОЦЕБ 75 ВГДЕСПИНАДЕЛАН 700 ВДГСИМБАЛ ФЛОУИСАЙОАЛФИЛ ДУПЛОМАНКОЦЕБ 80 ВПКУАНТУМ РОККОРСЕЙТ М ДФЦЕРАКСЕЛМЕДЕЙРО М ВГДИТАН М-45ФОСБЕЛ 80 ВППАСОДОБЛЕ 70 ВГСОЛОФОЛБАНКО 500ВИТЕНЕ ТРИПЛО РФОЛПАН 80 ВДГЕНЕРВИНАМПЕКСИОАКРОБАТ ПЛЮС ВГЛИЕТОПОЛИРАМ ДФДИМИКС 500 СКМЕДЕЙРО 80 ВГКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВФИЛДЪР 69 ВГКОРСЕЙТ МАКС ВПМОКСИМАТ 505 ВГКИЛАТЕ ВГАРМЕТИЛ МФЛОАБЪЛСТАМИНА 50 СЛДАБЪЛ КАПЪР КИЙАЛФИЛ ВПШАМП ВППРОФАЙЛЪР 71,1 ВГКОДИМУР 50 ВПТАЕГРОМИКАЛ ФЛАШМАЕСТРО ВГДИТАН ДГФОСБЕЛ 80 ВГОРВЕГОВИНОСТАРПЕРГАДО ДРОКСАМ 75 ВГАКРОБАТ РПЕРГАДО Ф 45 ВГКАПЪР ЛАИНКОМЕТОМОР ФКУПРАСТРОБИ ДФКОРСЕЙТ Р ВПГОЛБЕКС ВГВЕРИТА ВГТРИБЕЙЗПЕНКОЦЕБ 80 ВПВИНТИДЖ С ДИСПЕРСГАЛБЕН 8 М 65ФУНГУРАН ОН 50 ВПСАВИАЛ ФОРТЕАЛФИЛ ВГМАКК 50 ВПКОДИМУР МКАТАНГА МАНСОРИАЛ ЛХМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСАНКОЦЕБ 80 ВП
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки