Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
ФИТОСЕВМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГМАГМА ТРИПЪЛЕЛЕКТИС 75 ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГЕЪРУАН СК СФИНКС ЕКСТРАЛЕЙМАЙАНТРАКОЛ 70 ВГМАНФИЛ 75 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГКАПЪР КИЙ ФЛОУТУИНГОБИАНКОАВТАР 75 НТФОСИКАКУПРОКСАТ ФЛВАЛИС ПЛЮСВАЛБОНФОЛДЪР 80 ВГДЕЛАН ПРОАЛИАЛ 80 ВГШАМПИОН ВПКУПРОХАЙ 50 ВПКАТАНГА ЕКСПРЕСМЕДЯН ЕКСТРА 350 СККОДИМУР 38 ФЛОДИСКУС ДФКУАДРИС 25 СККОПРАНТОЛ ДУОФЛОУЕТ 80 ВГЛАИНКОБРЕ МОПТИКС ДИСПЕРСКУПРОЦИН СУПЕР МТАЛЕНДО 20 ЕКЕНЕРВИН СКВИНКЕР ВГШАВИТ Ф 72 ВДГКАБРИО ТОПАМАЛИН ФЛОМАНФИЛ 80 ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГКАПЪР КИЙКОРСЕЙТ Р ДФМИЛДИКЪТСИНСТАРФРИЛЪР 80 ВГФОСБЕЛ ПЛЮСКУПЕРТИН МСОЛФОЛИКИДБОРДО МИКС 20 ВППРОФИЛУКСИКУЕЙШЪН ПРОАКСАНИТ-Cu ВПВИТРА 50 ВППРЕЗИДИУМ ЕДНОМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПРУМБА 35 СКФОЛОУ 80 ВГФИТОСАРКАНКОСАЙД 2000 ВГМОКСИМАТ 505 ВПКИЙФОЛ ВГАРМЕТИЛ-С ВПКУПРОЦИН 35 ВПОПТИКС РДРАГО 76 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МПЕНКОЦЕБ 75 ВГДЕСПИНАСИМБАЛ ФЛОУИСАЙОАЛФИЛ ДУПЛОМАНКОЦЕБ 80 ВПДЕЛАН 700 ВДГКОРСЕЙТ М ДФЦЕРАКСЕЛКУАНТУМ РОКДИТАН М-45ФОСБЕЛ 80 ВППАСОДОБЛЕ 70 ВГСОЛОФОЛБАНКО 500МЕДЕЙРО М ВГФОЛПАН 80 ВДГЕНЕРВИНАМПЕКСИОАКРОБАТ ПЛЮС ВГЛИЕТОПОЛИРАМ ДФВИТЕНЕ ТРИПЛО РМЕДЕЙРО 80 ВГДИМИКС 500 СКФИЛДЪР 69 ВГКОРСЕЙТ МАКС ВПМОКСИМАТ 505 ВГКИЛАТЕ ВГАРМЕТИЛ МКУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВФЛОАБЪЛСТАМИНА 50 СЛДАБЪЛ КАПЪР КИЙАЛФИЛ ВПШАМП ВППРОФАЙЛЪР 71,1 ВГТАЕГРОМИКАЛ ФЛАШКОДИМУР 50 ВПДИТАН ДГФОСБЕЛ 80 ВГОРВЕГОМАЕСТРО ВГПЕРГАДО ДРОКСАМ 75 ВГАКРОБАТ РПЕРГАДО Ф 45 ВГВИНОСТАРМЕТОМОР ФКАПЪР ЛАИНКОСТРОБИ ДФКОРСЕЙТ Р ВПГОЛБЕКС ВГКУПРАТРИБЕЙЗПЕНКОЦЕБ 80 ВПВИНТИДЖ С ДИСПЕРСВЕРИТА ВГФУНГУРАН ОН 50 ВПСАВИАЛ ФОРТЕАЛФИЛ ВГМАКК 50 ВПГАЛБЕН 8 М 65КАТАНГА МАНСОРИАЛ ЛХМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСАНКОЦЕБ 80 ВПКОДИМУР М
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки