Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГСФИНКС ЕКСТРАЕЛЕКТИС 75 ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГЛЕЙМАЙАНТРАКОЛ 70 ВГМАНФИЛ 75 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГБИАНКОВАЛБОНФОЛДЪР 80 ВГКУПРОКСАТ ФЛКУПРОХАЙ 50 ВПДЕЛАН ПРОАЛИАЛ 80 ВГШАМПИОН ВПКАТАНГА ЕКСПРЕСМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКФЛОУЕТ 80 ВГДИСКУС ДФКУАДРИС 25 СКВИНКЕР ВГКУПРОЦИН СУПЕР МТАЛЕНДО 20 ЕКШАВИТ Ф 72 ВДГКАБРИО ТОПАМАЛИН ФЛОМАНФИЛ 80 ВПРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГФРИЛЪР 80 ВГКОРСЕЙТ Р ДФМИЛДИКЪТСИНСТАРБОРДО МИКС 20 ВПКУПЕРТИН МСОЛФОЛИКИДВИТРА 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОАКСАНИТ-Cu ВПФОЛОУ 80 ВГПРЕЗИДИУМ ЕДНОМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПРУМБА 35 СККОСАЙД 2000 ВГМОКСИМАТ 505 ВПАРМЕТИЛ-С ВПДРАГО 76 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МПЕНКОЦЕБ 75 ВГДЕЛАН 700 ВДГИСАЙОАЛФИЛ ДУПЛОМАНКОЦЕБ 80 ВПКОРСЕЙТ М ДФЦЕРАКСЕЛДИТАН М-45ПАСОДОБЛЕ 70 ВГСОЛОФОЛБАНКО 500ВИТЕНЕ ТРИПЛО РФОЛПАН 80 ВДГЕНЕРВИНАМПЕКСИОАКРОБАТ ПЛЮС ВГЛИЕТОПОЛИРАМ ДФДИМИКС 500 СКМЕДЕЙРО 80 ВГКОРСЕЙТ МАКС ВПМОКСИМАТ 505 ВГАРМЕТИЛ МФЛОАБЪЛСТАМИНА 50 СЛАЛФИЛ ВПШАМП ВППРОФАЙЛЪР 71,1 ВГМИКАЛ ФЛАШДИТАН ДГОРВЕГОВИНОСТАРРОКСАМ 75 ВГАКРОБАТ РПЕРГАДО Ф 45 ВГМЕТОМОР ФСТРОБИ ДФКОРСЕЙТ Р ВПВЕРИТА ВГТРИБЕЙЗПЕНКОЦЕБ 80 ВПГАЛБЕН 8 М 65ФУНГУРАН ОН 50 ВПАЛФИЛ ВГМАКК 50 ВПКАТАНГА МАНСОРИАЛ ЛХМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГСАНКОЦЕБ 80 ВП
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Червен овощен акар
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки