Лоза (Vitis)

регистрирани препарати за растителна защита при Лоза

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяло гниене
екскориоза
краста
Мана
КОРСЕЙТ М ДФЦЕРАКСЕЛСОЛОФОЛБАНКО 500ДИТАН М-45ПАСОДОБЛЕ 70 ВГПОЛИРАМ ДФВИТЕНЕ ТРИПЛО РФОЛПАН 80 ВДГЕНЕРВИНАМПЕКСИОАКРОБАТ ПЛЮС ВГЛИЕТОДИМИКС 500 СКМЕДЕЙРО 80 ВГАРМЕТИЛ МКОРСЕЙТ МАКС ВПМОКСИМАТ 505 ВГСТАМИНА 50 СЛФЛОАБЪЛПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГАЛФИЛ ВПШАМП ВПМИКАЛ ФЛАШДИТАН ДГОРВЕГОПЕРГАДО Ф 45 ВГВИНОСТАРРОКСАМ 75 ВГАКРОБАТ РМЕТОМОР ФСТРОБИ ДФКОРСЕЙТ Р ВПВЕРИТА ВГТРИБЕЙЗПЕНКОЦЕБ 80 ВПГАЛБЕН 8 М 65ФУНГУРАН ОН 50 ВПАЛФИЛ ВГМАКК 50 ВПСАНКОЦЕБ 80 ВПКАТАНГА МАНСОРИАЛ ЛХМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГМОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГСФИНКС ЕКСТРАЕЛЕКТИС 75 ВГПЕРГАДО МЕД 27 ВГРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГЛЕЙМАЙАНТРАКОЛ 70 ВГМАНФИЛ 75 ВГБИАНКОВАЛБОНФОЛДЪР 80 ВГКУПРОКСАТ ФЛКУПРОХАЙ 50 ВПДЕЛАН ПРОАЛИАЛ 80 ВГШАМПИОН ВПКАТАНГА ЕКСПРЕСМЕДЯН ЕКСТРА 350 СКФЛОУЕТ 80 ВГДИСКУС ДФКУАДРИС 25 СКТАЛЕНДО 20 ЕКВИНКЕР ВГКУПРОЦИН СУПЕР МРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГШАВИТ Ф 72 ВДГКАБРИО ТОПАМАЛИН ФЛОМАНФИЛ 80 ВПСИНСТАРФРИЛЪР 80 ВГКОРСЕЙТ Р ДФМИЛДИКЪТСОЛФОЛИКИДБОРДО МИКС 20 ВПКУПЕРТИН МВИТРА 50 ВПИКУЕЙШЪН ПРОАКСАНИТ-Cu ВПРУМБА 35 СКФОЛОУ 80 ВГПРЕЗИДИУМ ЕДНОМЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВПАРМЕТИЛ-С ВПКОСАЙД 2000 ВГМОКСИМАТ 505 ВПДРАГО 76 ВПКУПРОСЕЙТ ГОЛД МПЕНКОЦЕБ 75 ВГДЕЛАН 700 ВДГИСАЙОАЛФИЛ ДУПЛОМАНКОЦЕБ 80 ВП
оидиум (брашнеста мана)
Сиво гниене
Струпясване
Фомопсис (сиви петна)
червен бренер
черно гниене
регистрации срещу неприятели
Altica ampelophaga
акари
Американска лозова цикада
бяла американска пеперуда
Гроздови молци
Еднопоясен гроздов молец
жълт лозов акар
Зелева дървеница
калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
Лозова листозавивачка
Лозова подвижна щитовка
лозова пъстрянка
лозова цикада
лозови молци
малка лозова листозавивачка
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
огневки
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
подземни нощенки
Сив червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
филоксера
флатидна цикада
Царевичен стъблопробивач
цигарджия
Цикади
Шарен гроздов молец
щитоносни въшки