МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ

търговско наименование МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ
тип фунгицид
Активни вещества фосетил - алуминий 500 г/кг
фолпет 250 г/кг
флутоланил 460 г/л
производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаекскориоза300 г/дка

Момент на приложение съцветията се виждат изцяло - начало на узряване (BBCH 53-81). Брой приложения: 5, през 12-14 дни.

40 дни
ЛозаМана300 г/дка

Момент на приложение съцветията се виждат изцяло - начало на узряване (BBCH 53-81). Брой приложения: 5, през 12-14 дни.

40 дни