КРЕДИТ 36 СЛ

търговско наименование КРЕДИТ 36 СЛ
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КРЕДИТ 36 СЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
едногодишни житни плевели300 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.
 

30 дни
Широколистни плевели600 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.
 

30 дни
житни и широколистни плевели700 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.
 

30 дни
Пшеницажитни и широколистни плевели600 мл/дка

(без хлебна и за производство на семена) - преди жътва

7 дни
Ечемикжитни и широколистни плевели600 мл/дка

(без пивоварен ечемик и за производство на семена) - преди жътва

7 дни
ЛозаЖитни плевели400 мл/дка

Във фаза изкласяване на плевелите.

21 дни
Лозажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
Лозажитни и широколистни плевели800 мл/дка

При насочено пръскане.

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
ЯбълкаЖитни плевели400 мл/дка

Във фаза изкласяване на плевелите.

21 дни
Ябълкажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
Ябълкажитни и широколистни плевели800 мл/дка

При насочено пръскане.

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.