КРЕДИТ 36 СЛ

Търговско наименование КРЕДИТ 36 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КРЕДИТ 36 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 300 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.
 

30 дни
Широколистни плевели 600 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.
 

30 дни
Житни и широколистни плевели 700 мл/дка

Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.
 

30 дни
Пшеница Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

(без хлебна и за производство на семена) - преди жътва

7 дни
Ечемик Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

(без пивоварен ечемик и за производство на семена) - преди жътва

7 дни
Лоза Житни плевели 400 мл/дка

Във фаза изкласяване на плевелите.

21 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 800 мл/дка

При насочено пръскане.

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
Ябълка Житни плевели 400 мл/дка

Във фаза изкласяване на плевелите.

21 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 600 мл/дка

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 800 мл/дка

При насочено пръскане.

Широколистни плевели житни плевели във фаза изкласяване, широколистни плевели във фаза бутонизация.

21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.