АЛИАЛ 80 ВГ

Търговско наименование АЛИАЛ 80 ВГ
Тип фунгицид
Активни вещества Фосетил - алуминий 800 г/кг
Производител ФМС Агро България
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АЛИАЛ 80 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 75 - 330 г/дка
 • раб.р-р: 30-110 л/дка - брой приложения: 3,
 • Интервал между приложенията: 10-14 дни
 • момент на приложение: цъфтеж и след цъфтеж
28 дни
Круша Фитофторно гниене 200 - 360 г/дка
 • раб.р-р: 80-120 л/дка - брой приложения: 3
 • момент на приложение: 1-во приложение: април
 • 2-ро приложение: юли
 • 3-то приложение: септемвриоктомври 
28 дни
Дюля Фитофторно гниене 200 - 360 г/дка
 • раб.р-р: 80-120 л/дка - брой приложения: 3
 • момент на приложение: 1-во приложение: април
 • 2-ро приложение: юли
 • 3-то приложение: септемвриоктомври 
28 дни
Ябълка Фитофторно гниене 200 - 360 г/дка
 • раб.р-р: 80-120 л/дка - брой приложения: 3
 • момент на приложение: 1-во приложение: април
 • 2-ро приложение: юли
 • 3-то приложение: септемвриоктомври 
28 дни
Мушмула Фитофторно гниене 200 - 360 г/дка
 • раб.р-р: 80-120 л/дка - брой приложения: 3
 • момент на приложение: 1-во приложение: април
 • 2-ро приложение: юли
 • 3-то приложение: септемвриоктомври 
28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.