ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ

Търговско наименование ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Тип фунгицид
Активни вещества Триосновен меден сулфат 345 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.3 % 14 дни
Картофи Мана 300 мл/дка 14 дни
Домати Мана 0.3 % 14 дни
Домати Черно бактериално струпясване 0.3 % 14 дни
Тютюн Див огън 300 мл/дка 14 дни
Круша Струпясване 300 мл/дка

Минимална употреба

(BBCH 97-10) всички листа са окапали – фаза „Миши уши”:зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките.
Работен разтвор 100 л/дка.

14 дни
Ябълка Струпясване 0.3 %

до фаза “миши уши”

14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.