РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ

Търговско наименование РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
Тип фунгицид
Активни вещества Манкоцеб 64 %
Металаксил-М 4 %
Производител Синджента
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.25 % 20 дни
Картофи Мана 250 г/дка 20 дни
Картофи Кафяви листни петна 250 г/дка 20 дни
Домати Картофена мана 0.25 %

оранжериино производство

20 дни
Домати Алтернария 0.25 %

оранжериино производство

20 дни
Домати Мана 250 г/дка

полско производство

14 дни
Домати Кафяви листни петна 250 г/дка

полско производство

20 дни
Тютюн Мана 250 г/дка 14 дни
Лук Мана 250 г/дка 14 дни
Краставици Мана 0.25 %

оранжериино производство

14 дни
Краставици Мана 250 г/дка

полско производство

20 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.