МАНФИЛ 80 ВП

Търговско наименование МАНФИЛ 80 ВП
Тип фунгицид
Активни вещества Манкоцеб 800 г/кг
Производител Индофил Индъстрийс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на МАНФИЛ 80 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 200 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-79 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста до повечето от зърната се събират, грозда се затваря)

  • Брой мин/макс приложения - 4
  • Интервал между приложенията – 10
  • Вода л/дка мин/макс - 50 – 100 л/дка
28 дни
Картофи Мана 200 г/дка

Внася се в ВВСН 10- 91 (от клубени: първите листенца започват да нарастват до начало на пожълтяване на листата)

  • Брой мин/макс приложения - 4
  • Интервал между приложенията – 7
  • Вода л/дка мин/макс - 50 – 100 л/дка
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.