СОЛОФОЛ

търговско наименование СОЛОФОЛ
тип фунгицид
Активни вещества фолпет 800 г/кг
производител Белхим Кроп
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата СОЛОФОЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозаекскориоза188 г/дка

Лозя (винени сортове) – 28 дни карантина.
Лозя (десертни сортове) - 70 дни карантина.

Във фаза BBCH 05-12(„мъхеста фаза“: ясно се вижда кафяв мъх- вторите листа са отворени).

70 дни
ЛозаМана188 г/дка

Винени сортове
Във фаза BBCH 12-83 (вторите листа са отворени - зърната формират цвят).

28 дни
ЛозаМана188 г/дка

Десертни сортове
Във фаза BBCH 12-69 (вторите листа са отворени - край на цъфтежа).

70 дни