КОСАЙД 2000 ВГ

търговско наименование КОСАЙД 2000 ВГ
тип фунгицид
Активни вещества меден хидрооксид 53.8 %
производител Шпийс Урания Кемикалс
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОСАЙД 2000 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана0.12 %

(120 г за 100 л/дка раб.р-р)

14 дни
КрушаСтрупясване155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

КрушаСиви листни петна155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

КрушаРанно кафяво гниене155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

Крушаогнен пригор155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

ЯбълкаЛистни петна155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

Ябълкабактериоза155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

Ябълкаогнен пригор155 - 680 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

КраставициМана100 - 155 г/дка7 дни
КраставициАнтракноза100 - 155 г/дка7 дни
Краставицикраста100 - 155 г/дка7 дни
КраставициБактерийно увяхване100 - 155 г/дка7 дни
ЛимонАнтракноза150 - 325 г/дка

Във фаза BBCH 95 - 97 (Окапване на старите листа до зимен покой)

ЛимонЛистни петна150 - 325 г/дка

Във фаза BBCH 95 - 97 (Окапване на старите листа до зимен покой)

ЛимонСухо гниене150 - 325 г/дка

Във фаза BBCH 95 - 97 (Окапване на старите листа до зимен покой)

ПъпешБактерийно увяхване100 - 155 г/дка7 дни
ПъпешМана100 - 155 г/дка7 дни
ПъпешАнтракноза100 - 155 г/дка7 дни
Пъпешкраста100 - 155 г/дка7 дни
ПрасковаМана155 - 285 г/дка

Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila)  BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките).

ПрасковаАнтракноза155 - 285 г/дка

Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila)  BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките).

Прасковакраста155 - 285 г/дка

Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila)  BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките).

ПрасковаБактерийно увяхване155 - 285 г/дка

Внесен във фаза увяхване (Erwinia tracheiphila)  BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана) и BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките).

ФасулЛистни петна100 - 155 г/дка7 дни
Фасулбактериоза100 - 155 г/дка7 дни
КайсияСачмянка155 - 285 г/дка

Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

КайсияРанно кафяво гниене155 - 285 г/дка

Внесен във фаза *BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките).

Орехбактериоза155 - 340 г/дка

Внесен във фаза BBCH 91-99 (Разтежа на леторастите е завършил до продукцията е прибрана).

28 дни
БадемСачмянка185 - 340 г/дка

Внесен във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) брой третирания до 3.

28 дни
Бадембактериоза185 - 340 г/дка

Внесен във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките).
Във фаза BBCH 51-59 (Цветните пъпки са затворени до повечето цветове са офермени като топчици) брой третирания – 1.

28 дни
Ягодабели листни петна125 г/дка

Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване)

3 дни
ЯгодаЛистно припламване125 г/дка

Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване)

3 дни
Ягодавиолетовокафяви листни петна125 г/дка

Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване)

3 дни
ЯгодаВетриловидни петна125 г/дка

Във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване)

3 дни
Ягодабели листни петна125 г/дка

Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ).

ЯгодаЛистно припламване125 г/дка

Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ).

Ягодавиолетовокафяви листни петна125 г/дка

Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ).

ЯгодаВетриловидни петна125 г/дка

Във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка ).

Малинапетносване по пъпките125 г/дка

Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой)

МалинаАнтракноза125 г/дка

Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой)

МалинаСепториоза125 г/дка

Във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой)

Лешникбактериоза155 - 340 г/дка

Внесен във фаза BBCH 91-99 (Разтежа на леторастите е завършил до продукцията е прибрана).

28 дни
ФъстъкРанни листни петна155 г/дка21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.