Бадем (Prunus dulcis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Бадем

Регистрации срещу болести
Бактериоза
Брашнеста мана
Кафяво гниене
Късно кафяво гниене
Охрено петно (полистигма)
Почвени патогени
Ранно кафяво гниене
Самодивски метли
Сачмянка
Струпясване
Регистрации срещу неприятели
Агрилус
Бадемов семеяд
Гъботворка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Кестенов молец
Крушова листна бълха
Листни въшки
Листороги бръмбари
Майски бръмбар
Малка сливова листна въшка
Нематоди
Плодова корогризачка
Почвени неприятели
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
Средиземноморска плодова муха
Трипси
Хоботници
Ябълков плодов червей
Ябълкова плодова оса