ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ

търговско наименование ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Синжента
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
едногодишни житни плевели200 мл/дка

Стърнища

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
едногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Стърнища

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
житни и широколистни плевели400 мл/дка

Стърнища

30 дни
Пшеницажитни и широколистни плевели300 мл/дка

Внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.

30 дни
Ечемикжитни и широколистни плевели300 мл/дка

Внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.

30 дни
Лозаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Лозаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Лозажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Крушаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Крушаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Крушажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Дюляедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Дюляедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Дюляжитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Ябълкаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Ябълкаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Ябълкажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Прасковаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Прасковаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Прасковажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Черешаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Черешаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Черешажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Сливаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Сливаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Сливажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Вишнаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Вишнаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Вишнажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Кайсияедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Кайсияедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Кайсияжитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Орехедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Орехедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Орехжитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Бадемедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Бадемедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
Бадемжитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.

30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.