НАСА 360 СЛ

търговско наименование НАСА 360 СЛ
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата НАСА 360 СЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
житни и широколистни плевели1200 мл/дка

Стърнища и ж.п. линни

30 дни
Лозажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Крушажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Дюляжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Ябълкажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Прасковажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Черешажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Сливажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Вишнажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Кайсияжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Орехжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни
Бадемжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

През активна вегетация на плевелите.

30 дни