ГАЛЪП СУПЕР 360

Търговско наименование ГАЛЪП СУПЕР 360
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Баркли Кемикалс
Категория на употреба втора професионална

Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения! Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Дозите, които се прилагат са в зависимост от вида на плевелите и са съответно:

150-400 мл/дка: Alopecurus spp, Avena spp., Hordeum murinum, Lolium spp., Mercurialis spp., Poa spp., червен ориз, Ammi majus, Amaranthus spp, Celendula spp., Chenopodium spp., Orobanche spp.,Portulaca spp., Raphanus spp., Senecio spp., Sinapsis spp., Stellaria spp., Veronica spp.;

400-500мл/дка: Agropyron repens, Carex spp, Cirsium spp., Euphorbia spp., Hypericum spp., Laersia oryzoides, Phalaris spp., Rumex spp., Sonchus spp., Sorghum halepense;

500-700 мл/дка: Alisma spp., Asfodelus spp, Butomus spp., Cyperus spp, Ferula spp., Juncus spp., Nardus spp., Sciprus spp., Sparganium spp., Tussilago spp.;

800-1000 мл/дка: Agrostis spp., Allium spp., Artemisia spp., Arundo spp., Cynodon spp., Eracleum spp., Glechoma spp., Oxalis spp., Paspalum spp., Phragmites spp., Pteridium spp., Raniculus spp., Rubus spp., Tipha spp., Urtica spp., Daucus carota;

1200 мл/дка: Aristolochina spp., Clematis spp., Convolvulus spp., Rubia peregrine;

Храсти:

400-600 мл/дка: Acer spp., Fraxinus spp., Genista spp.,Salix spp., Sambucus spp., Vaccinum spp.;

1000-1200 мл/дка: Calluna spp., Cistus spp., Erica spp., Lonicera spp

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГАЛЪП СУПЕР 360 за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Цветни и декоративни дървета, дървесни видове, гори, тополови разсадници, лехи

     Внася се преди сеитба, засаждане, разсаждане, след прибиране или в края на вегетацията в разсадниците.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Неземеделски площи: ж.п. линии, канавки и канални диги, индустриални и строителни обекти, крайпътни площи

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите
Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Третиране на площи преди сеитба или разсаждане 

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Лоза Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

     Внася се във фаза Плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Круша Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

     Внася се във фаза Плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Ябълка Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

     Внася се във фаза Плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Праскова Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

преди засаждане

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Череша Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

преди засаждане

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Слива Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

преди засаждане

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Кайсия Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

преди засаждане

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Орех Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

     Внася се във фаза Плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Бадем Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

преди засаждане

     Внася се при плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Лешник Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

     Внася се във фаза Плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Маслина Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

     Внася се във фаза Плевели в активна вегетация.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка.
 • Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.