МЕТЕОР

Търговско наименование МЕТЕОР
Тип инсектицид
Активни вещества Делтаметрин 15.7 г/л
Производител Диакем
Категория на употреба непрофесионална

SPe8-Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МЕТЕОР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
0.08 - 0.09 %

Главесто зеле,цветно зеле, китайско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, рукола

срещу Листни въшки (Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), цвеклова щитовка (Cassida nebulosa), дървеници (Pentatomidae), житна пиявица (Oulema/ Lema melanopa), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), мухи (Anthomyiidae), цикади (Cicadellidae), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Скакалци (сем.Acrididae)

3 дни
0.06 - 0.07 %

Главесто зеле,цветно зеле, китайско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, рукола

срещу -Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), нощенки (Noctuidae), трипси (Thripidae), растителноядни дървеници (сем.Tenthredinidae).

3 дни
0.08 - 0.09 %

Цветни култури, декоративни култури и разсадници
- Листни въшки (сем.Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), трипси (сем.Thripidae), юнски бръмбар (Amphimalon solstitialis), майски бръмбар (Melolontha melolontha), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), Златки (Сем. Бронзовки – Buprestidae, гъсеници на пеперуди (люспокрили).

0.08 - 0.09 %

Култивирани гъби - Мухи, Колемболи

0.07 - 0.09 %

Маслини:
- Маслинова плодова муха (Bactrocera oleae), маслинов молец (Pralys oleae), маслинова щитовка (Saissetia oleae), трипси (сем.Thripidae)

3 дни
Пшеница Дървеници 60 - 80 мл/дка 3 дни
Пшеница Западен коренов царевичен червей 60 - 80 мл/дка 3 дни
Пшеница Листни въшки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Пшеница Нощенки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Пшеница Царевичен стъблопробивач 60 - 80 мл/дка 3 дни
Пшеница Пшеничен трипс 60 - 80 мл/дка 3 дни
Ечемик Дървеници 60 - 80 мл/дка 3 дни
Ечемик Западен коренов царевичен червей 60 - 80 мл/дка 3 дни
Ечемик Листни въшки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Ечемик Нощенки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Ечемик Царевичен стъблопробивач 60 - 80 мл/дка 3 дни
Ечемик Пшеничен трипс 60 - 80 мл/дка 3 дни
Рапица Дървеници 60 - 80 мл/дка 30 дни
Рапица Земни бълхи 60 - 80 мл/дка 30 дни
Рапица Листни въшки 60 - 80 мл/дка 30 дни
Рапица Листозавивачки 60 - 80 мл/дка 30 дни
Рапица Нощенки 60 - 80 мл/дка 30 дни
Рапица Рапичен цветояд 60 - 80 мл/дка 30 дни
Рапица Хоботници 60 - 80 мл/дка 30 дни
Лоза Цикади 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лоза Листни въшки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лоза Листозавивачки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лоза Гроздови молци 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лоза Нощенки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лоза Царевичен стъблопробивач 0.07 - 0.09 % 3 дни
Картофи Нощенки 0.06 - 0.07 % 7 дни
Картофи Трипси 0.06 - 0.07 % 7 дни
Картофи Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 7 дни
Картофи Дървеници 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Листни въшки 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Молци 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Мухи 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Скакалци 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Цикади 0.08 - 0.09 % 7 дни
Картофи Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 7 дни
Картофи Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 7 дни
Картофи Колорадски бръмбар 0.06 - 0.07 % 7 дни
Домати Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Домати Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Домати Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Домати Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Домати Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Домати Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Домати Колорадски бръмбар 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тютюн Листни въшки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Тютюн Нощенки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Тютюн Тютюнев трипс 60 - 80 мл/дка 3 дни
Тютюн Тютюнева бълха 60 - 80 мл/дка 3 дни
Лук Нощенки 0.06 - 0.07 % 7 дни
Лук Трипси 0.06 - 0.07 % 7 дни
Лук Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 7 дни
Лук Дървеници 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Листни въшки 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Молци 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Мухи 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Скакалци 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Цикади 0.08 - 0.09 % 7 дни
Лук Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 7 дни
Лук Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 7 дни
Круша Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Круша Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Круша Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Круша Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Круша Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Круша Миниращи молци 0.06 - 0.09 % 3 дни
Круша Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Круша Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Круша Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Круша Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Круша Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Круша Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Круша Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Круша Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Ябълка Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Ябълка Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Ябълка Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Ябълка Миниращи молци 0.06 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Ябълка Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Краставици Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Краставици Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Краставици Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Краставици Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Краставици Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Краставици Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Портокал Листни въшки 0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Портокал Щитоносни въшки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Портокал Белокрилки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Портокал Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Грейпфрут Листни въшки 0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Грейпфрут Щитоносни въшки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Грейпфрут Белокрилки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Грейпфрут Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лимон Листни въшки 0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Лимон Щитоносни въшки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лимон Белокрилки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Лимон Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Мандарина Листни въшки 0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Мандарина Щитоносни въшки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Мандарина Белокрилки 0.07 - 0.09 % 3 дни
Мандарина Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Пипер Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пипер Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пипер Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пипер Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пипер Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пипер Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пипер Колорадски бръмбар 0.06 - 0.07 % 3 дни
Патладжан Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Патладжан Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Патладжан Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Патладжан Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Патладжан Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Патладжан Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пъпеш Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пъпеш Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пъпеш Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пъпеш Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Пъпеш Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Пъпеш Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиква Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиква Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиква Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиква Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиква Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиква Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Праскова Aromia bungii 0.06 - 0.09 % 3 дни
Праскова Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Праскова Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Праскова Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Праскова Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Праскова Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Праскова Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Праскова Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Праскова Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Праскова Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Праскова Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Праскова Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Праскова Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Праскова Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Зеле Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зеле Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зеле Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зеле Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зеле Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Броколи Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Броколи Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Броколи Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Броколи Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Броколи Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Броколи Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Брюкселско зеле Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Брюкселско зеле Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Брюкселско зеле Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Брюкселско зеле Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Брюкселско зеле Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Брюкселско зеле Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Царевица Дървеници 60 - 80 мл/дка 3 дни
Царевица Западен коренов царевичен червей 60 - 80 мл/дка 3 дни
Царевица Листни въшки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Царевица Нощенки 60 - 80 мл/дка 3 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 60 - 80 мл/дка 3 дни
Зелен фасул Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зелен фасул Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зелен фасул Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зелен фасул Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Зелен фасул Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Зелен фасул Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Морков Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Морков Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Морков Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Морков Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Морков Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Морков Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Маруля Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Маруля Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Маруля Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Маруля Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Маруля Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Маруля Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Спанак Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Спанак Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Спанак Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Спанак Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Спанак Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Спанак Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Грах Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Грах Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Грах Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Грах Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Грах Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Грах Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Череша Aromia bungii 0.06 - 0.09 % 3 дни
Череша Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Череша Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Череша Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Череша Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Череша Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Череша Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Череша Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Череша Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Череша Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Череша Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Череша Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Череша Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Череша Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Слива Aromia bungii 0.06 - 0.09 % 3 дни
Слива Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Слива Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Слива Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Слива Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Слива Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Слива Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Слива Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Слива Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Слива Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Слива Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Слива Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Слива Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Слива Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Захарно цвекло Зелев молец 60 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло Нощенки 60 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло Обикновена цвеклова бълха 60 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло Хоботници 80 мл/дка 3 дни
Захарно цвекло Цвеклов хоботник 80 мл/дка 3 дни
Памук Нощенки 60 мл/дка 15 дни
Памук Растителноядни дървеници 60 мл/дка 15 дни
Памук Трипси 60 мл/дка 15 дни
Памук Царевичен стъблопробивач 60 мл/дка 15 дни
Памук Цикади 60 мл/дка 15 дни
Соя Дървеници 60 - 80 мл/дка 15 дни
Соя Листни въшки 60 - 80 мл/дка 15 дни
Соя Листозавивачки 60 - 80 мл/дка 15 дни
Соя Нощенки 60 - 80 мл/дка 15 дни
Соя Рапичен цветояд 60 - 80 мл/дка 15 дни
Соя Хоботници 60 - 80 мл/дка 15 дни
Соя Земни бълхи 60 - 80 мл/дка 15 дни
Чесън Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Чесън Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Чесън Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Чесън Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Чесън Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Чесън Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Фасул Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Фасул Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Фасул Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Фасул Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Фасул Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Фасул Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Фасул Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Бакла Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Бакла Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Бакла Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Бакла Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Бакла Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Кайсия Aromia bungii 0.06 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Кайсия Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Кайсия Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Кайсия Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Кайсия Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Кайсия Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Кайсия Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Бадем Калифорнийска щитоносна въшка 0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Бадем Крушова листна бълха 0.09 % 3 дни
Бадем Източен плодов червей 0.09 % 3 дни
Бадем Прасковен клонков молец 0.09 % 3 дни
Бадем Ябълков плодов червей 0.06 % 3 дни
Бадем Плодова корогризачка 0.06 - 0.09 % 3 дни
Бадем Хоботници 0.06 - 0.09 % 3 дни
Бадем Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 % 3 дни
Бадем Ябълкова плодова оса 0.06 - 0.09 % 3 дни
Бадем Зелена ябълкова листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Бадем Прасковена листна въшка 0.07 - 0.09 % 3 дни
Бадем Средиземноморска плодова муха 0.07 - 0.09 % 3 дни
Бадем Трипси 0.07 - 0.09 % 3 дни
Ягода Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Ягода Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
Ягода Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Ягода Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Ягода Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Ягода Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Артишок Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Артишок Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Артишок Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Артишок Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Артишок Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Топола Малка тополова стъкленка 0.09 %

В разсадници

Топола Тополов пъпкояд 0.09 %

В разсадници -

Топола Тополов хоботник 0.15 - 0.2 %

локална употреба по стъблото.

Топола Листороги бръмбари 0.06 - 0.09 %

на полето

Аспержа Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Аспержа Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Аспержа Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Аспержа Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Аспержа Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Праз Нощенки 0.06 - 0.07 % 7 дни
Праз Трипси 0.06 - 0.07 % 7 дни
Праз Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 7 дни
Праз Дървеници 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Листни въшки 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Молци 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Мухи 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Скакалци 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Цикади 0.08 - 0.09 % 7 дни
Праз Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 7 дни
Праз Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 7 дни
Люцерна Скакалци 80 мл/дка 15 дни
Люцерна Нощенки 60 мл/дка 15 дни
Люцерна Педомерки 60 мл/дка 15 дни
Тиквичка Нощенки 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиквичка Трипси 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиквичка Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиквичка Растителноядни дървеници 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиквичка Листни бълхи 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиквичка Бяла зелева пеперуда 0.06 - 0.07 % 3 дни
Тиквичка Дървеници 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Листни въшки 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Молци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Мухи 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Обикновена житна пиявица 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Обикновена цвеклова щитоноска 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Скакалци 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Царевичен стъблопробивач 0.08 - 0.09 % 3 дни
Тиквичка Цикади 0.08 - 0.09 % 3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.