МЕТЕОР

търговско наименование МЕТЕОР
тип инсектицид
Активни вещества делтаметрин 15.7 г/л
производител Диакем
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МЕТЕОР за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
0.08 - 0.09 %

Главесто зеле,цветно зеле, китайско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, рукола

срещу Листни въшки (Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), цвеклова щитовка (Cassida nebulosa), дървеници (Pentatomidae), житна пиявица (Oulema/ Lema melanopa), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), мухи (Anthomyiidae), цикади (Cicadellidae), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Скакалци (сем.Acrididae)

3 дни
0.06 - 0.07 %

Главесто зеле,цветно зеле, китайско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, рукола

срещу -Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), нощенки (Noctuidae), трипси (Thripidae), растителноядни дървеници (сем.Tenthredinidae).

3 дни
0.08 - 0.09 %

Цветни култури, декоративни култури и разсадници
- Листни въшки (сем.Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), трипси (сем.Thripidae), юнски бръмбар (Amphimalon solstitialis), майски бръмбар (Melolontha melolontha), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), Златки (Сем. Бронзовки – Buprestidae, гъсеници на пеперуди (люспокрили).

0.08 - 0.09 %

Култивирани гъби - Мухи, Колемболи

0.07 - 0.09 %

Маслини:
- Маслинова плодова муха (Bactrocera oleae), маслинов молец (Pralys oleae), маслинова щитовка (Saissetia oleae), трипси (сем.Thripidae)

3 дни
Пшеницадървеници60 - 80 мл/дка3 дни
Пшеницазападен коренов царевичен червей60 - 80 мл/дка3 дни
ПшеницаЛистни въшки60 - 80 мл/дка3 дни
Пшеницанощенки60 - 80 мл/дка3 дни
ПшеницаЦаревичен стъблопробивач60 - 80 мл/дка3 дни
Пшеницапшеничен трипс60 - 80 мл/дка3 дни
Ечемикдървеници60 - 80 мл/дка3 дни
Ечемикзападен коренов царевичен червей60 - 80 мл/дка3 дни
ЕчемикЛистни въшки60 - 80 мл/дка3 дни
Ечемикнощенки60 - 80 мл/дка3 дни
ЕчемикЦаревичен стъблопробивач60 - 80 мл/дка3 дни
Ечемикпшеничен трипс60 - 80 мл/дка3 дни
Рапицадървеници60 - 80 мл/дка30 дни
Рапицаземни бълхи60 - 80 мл/дка30 дни
РапицаЛистни въшки60 - 80 мл/дка30 дни
Рапицалистозавивачки60 - 80 мл/дка30 дни
Рапицанощенки60 - 80 мл/дка30 дни
РапицаРапичен цветояд60 - 80 мл/дка30 дни
Рапицахоботници60 - 80 мл/дка30 дни
ЛозаЦикади0.07 - 0.09 %3 дни
ЛозаЛистни въшки0.07 - 0.09 %3 дни
Лозалистозавивачки0.07 - 0.09 %3 дни
ЛозаГроздови молци0.07 - 0.09 %3 дни
Лозанощенки0.07 - 0.09 %3 дни
ЛозаЦаревичен стъблопробивач0.07 - 0.09 %3 дни
Картофинощенки0.06 - 0.07 %7 дни
Картофитрипси0.06 - 0.07 %7 дни
Картофирастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %7 дни
Картофидървеници0.08 - 0.09 %7 дни
КартофиЛистни въшки0.08 - 0.09 %7 дни
Картофимолци0.08 - 0.09 %7 дни
Картофимухи0.08 - 0.09 %7 дни
Картофиобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %7 дни
КартофиОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %7 дни
КартофиОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %7 дни
Картофискакалци0.08 - 0.09 %7 дни
КартофиЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %7 дни
КартофиЦикади0.08 - 0.09 %7 дни
Картофилистни бълхи0.06 - 0.07 %7 дни
КартофиБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %7 дни
КартофиКолорадски бръмбар0.06 - 0.07 %7 дни
Доматинощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Доматитрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Доматирастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Доматидървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ДоматиЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Доматимолци0.08 - 0.09 %3 дни
Доматимухи0.08 - 0.09 %3 дни
Доматиобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ДоматиОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ДоматиОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Доматискакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ДоматиЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ДоматиЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Доматилистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ДоматиБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
ДоматиКолорадски бръмбар0.06 - 0.07 %3 дни
ТютюнЛистни въшки60 - 80 мл/дка3 дни
Тютюннощенки60 - 80 мл/дка3 дни
Тютюнтютюнев трипс60 - 80 мл/дка3 дни
Тютюнтютюнева бълха60 - 80 мл/дка3 дни
Лукнощенки0.06 - 0.07 %7 дни
Луктрипси0.06 - 0.07 %7 дни
Лукрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %7 дни
Лукдървеници0.08 - 0.09 %7 дни
ЛукЛистни въшки0.08 - 0.09 %7 дни
Лукмолци0.08 - 0.09 %7 дни
Лукмухи0.08 - 0.09 %7 дни
Лукобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %7 дни
ЛукОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %7 дни
ЛукОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %7 дни
Лукскакалци0.08 - 0.09 %7 дни
ЛукЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %7 дни
ЛукЦикади0.08 - 0.09 %7 дни
Луклистни бълхи0.06 - 0.07 %7 дни
ЛукБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %7 дни
Крушакалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Крушакрушова листна бълха0.09 %3 дни
КрушаИзточен плодов червей0.09 %3 дни
КрушаПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
КрушаЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
КрушаМиниращи молци0.06 - 0.09 %3 дни
Крушаплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Крушахоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Крушалистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Крушаябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
КрушаЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
КрушаПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
КрушаСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Крушатрипси0.07 - 0.09 %3 дни
Ябълкакалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Ябълкакрушова листна бълха0.09 %3 дни
ЯбълкаИзточен плодов червей0.09 %3 дни
ЯбълкаПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
ЯбълкаЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
ЯбълкаМиниращи молци0.06 - 0.09 %3 дни
Ябълкаплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Ябълкахоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Ябълкалистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Ябълкаябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
ЯбълкаЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
ЯбълкаПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
ЯбълкаСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Ябълкатрипси0.07 - 0.09 %3 дни
Краставицитрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Краставицирастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Краставицидървеници0.08 - 0.09 %3 дни
КраставициЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Краставицимолци0.08 - 0.09 %3 дни
Краставицимухи0.08 - 0.09 %3 дни
Краставициобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
КраставициОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
КраставициОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Краставицискакалци0.08 - 0.09 %3 дни
КраставициЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
КраставициЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Краставицилистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
КраставициБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Краставицинощенки0.06 - 0.07 %3 дни
ПортокалЛистни въшки0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Портокалщитоносни въшки0.07 - 0.09 %3 дни
Портокалбелокрилки0.07 - 0.09 %3 дни
ПортокалСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
ГрейпфрутЛистни въшки0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Грейпфрутщитоносни въшки0.07 - 0.09 %3 дни
Грейпфрутбелокрилки0.07 - 0.09 %3 дни
ГрейпфрутСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
ЛимонЛистни въшки0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Лимонщитоносни въшки0.07 - 0.09 %3 дни
Лимонбелокрилки0.07 - 0.09 %3 дни
ЛимонСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
МандаринаЛистни въшки0.07 - 0.09 %

(сем.Aphididae)

3 дни
Мандаринащитоносни въшки0.07 - 0.09 %3 дни
Мандаринабелокрилки0.07 - 0.09 %3 дни
МандаринаСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Пипернощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Пипертрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Пиперрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Пипердървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ПиперЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Пипермолци0.08 - 0.09 %3 дни
Пипермухи0.08 - 0.09 %3 дни
Пиперобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ПиперОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ПиперОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Пиперскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
Пиперлистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ПиперЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ПиперЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
ПиперБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
ПиперКолорадски бръмбар0.06 - 0.07 %3 дни
Патладжаннощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Патладжантрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Патладжанрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Патладжандървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ПатладжанЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Патладжанмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Патладжанмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Патладжанобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ПатладжанОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ПатладжанОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Патладжанскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ПатладжанЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ПатладжанЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Патладжанлистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ПатладжанБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар0.06 - 0.07 %3 дни
Пъпешнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Пъпештрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Пъпешрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Пъпешлистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
Пъпешдървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ПъпешЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Пъпешмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Пъпешмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Пъпешобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ПъпешОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ПъпешОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Пъпешскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ПъпешЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ПъпешЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
ПъпешБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Тикванощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Тикватрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквалистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквадървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ТикваЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Тиквамолци0.08 - 0.09 %3 дни
Тиквамухи0.08 - 0.09 %3 дни
Тикваобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ТикваБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
ТикваОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ТикваОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Тикваскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ТикваЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ТикваЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
ПрасковаAromia bungii0.06 - 0.09 %3 дни
Прасковакалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Прасковакрушова листна бълха0.09 %3 дни
ПрасковаИзточен плодов червей0.09 %3 дни
ПрасковаПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
ПрасковаЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
Прасковаплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Прасковахоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Прасковалистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Прасковаябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
ПрасковаЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
ПрасковаПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
ПрасковаСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Прасковатрипси0.07 - 0.09 %3 дни
Зелетрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Зелерастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Зеледървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ЗелеЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Зелемолци0.08 - 0.09 %3 дни
Зелемухи0.08 - 0.09 %3 дни
Зелеобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ЗелеОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ЗелеОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Зелескакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ЗелеЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ЗелеЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Зелелистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ЗелеБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Зеленощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Броколитрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Броколирастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Броколидървеници0.08 - 0.09 %3 дни
БроколиЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Броколимолци0.08 - 0.09 %3 дни
Броколимухи0.08 - 0.09 %3 дни
Броколиобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
БроколиОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
БроколиОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Броколискакалци0.08 - 0.09 %3 дни
БроколиЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
БроколиЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Броколилистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
БроколиБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Броколинощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Брюкселско зелетрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Брюкселско зелерастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Брюкселско зеледървеници0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелеЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелемолци0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелемухи0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелеобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелеОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелеОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелескакалци0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелеЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелеЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Брюкселско зелелистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
Брюкселско зеленощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Брюкселско зелеБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Царевицадървеници60 - 80 мл/дка3 дни
Царевицазападен коренов царевичен червей60 - 80 мл/дка3 дни
ЦаревицаЛистни въшки60 - 80 мл/дка3 дни
Царевицанощенки60 - 80 мл/дка3 дни
ЦаревицаЦаревичен стъблопробивач60 - 80 мл/дка3 дни
Зелен фасулнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Зелен фасултрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Зелен фасулрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Зелен фасулдървеници0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасулЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Зелен фасуллистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
Зелен фасулБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Морковтрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Морковрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Морковдървеници0.08 - 0.09 %3 дни
МорковЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Морковмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Морковмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Морковобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
МорковОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
МорковОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Морковскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
МорковЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
МорковЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Морковлистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
МорковБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Морковнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Марулянощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Марулятрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Марулярастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Марулядървеници0.08 - 0.09 %3 дни
МаруляЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Марулямолци0.08 - 0.09 %3 дни
Марулямухи0.08 - 0.09 %3 дни
Маруляобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
МаруляОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
МаруляОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Маруляскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
МаруляЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
МаруляЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Марулялистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
МаруляБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Спанакнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Спанактрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Спанакрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Спанаклистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
Спанакдървеници0.08 - 0.09 %3 дни
СпанакЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Спанакмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Спанакмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Спанакобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
СпанакОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
СпанакОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Спанакскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
СпанакЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
СпанакЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
СпанакБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Грахнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Грахтрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Грахрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Грахдървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ГрахЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Грахмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Грахмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Грахобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ГрахОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ГрахОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Грахскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ГрахЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ГрахЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Грахлистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ГрахБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
ЧерешаAromia bungii0.06 - 0.09 %3 дни
Черешакалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Черешакрушова листна бълха0.09 %3 дни
ЧерешаИзточен плодов червей0.09 %3 дни
ЧерешаПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
ЧерешаЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
Черешаплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Черешахоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Черешалистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Черешаябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
ЧерешаЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
ЧерешаПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
ЧерешаСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Черешатрипси0.07 - 0.09 %3 дни
СливаAromia bungii0.06 - 0.09 %3 дни
Сливакалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Сливакрушова листна бълха0.09 %3 дни
СливаИзточен плодов червей0.09 %3 дни
СливаПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
СливаЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
Сливаплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Сливахоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Сливалистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Сливаябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
СливаЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
СливаПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
СливаСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Сливатрипси0.07 - 0.09 %3 дни
Захарно цвеклоЗелев молец60 мл/дка3 дни
Захарно цвеклонощенки60 мл/дка3 дни
Захарно цвеклоОбикновена цвеклова бълха60 мл/дка3 дни
Захарно цвеклохоботници80 мл/дка3 дни
Захарно цвеклоцвеклов хоботник80 мл/дка3 дни
Памукнощенки60 мл/дка15 дни
Памукрастителноядни дървеници60 мл/дка15 дни
Памуктрипси60 мл/дка15 дни
ПамукЦаревичен стъблопробивач60 мл/дка15 дни
ПамукЦикади60 мл/дка15 дни
Соядървеници60 - 80 мл/дка15 дни
СояЛистни въшки60 - 80 мл/дка15 дни
Соялистозавивачки60 - 80 мл/дка15 дни
Соянощенки60 - 80 мл/дка15 дни
СояРапичен цветояд60 - 80 мл/дка15 дни
Сояхоботници60 - 80 мл/дка15 дни
Сояземни бълхи60 - 80 мл/дка15 дни
Чесъндървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ЧесънЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Чесънмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Чесънмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Чесънобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ЧесънОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ЧесънОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Чесънтрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Чесънскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ЧесънЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ЧесънЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Чесънрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Чесънлистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ЧесънБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Чесъннощенки0.06 - 0.07 %3 дни
ФасулЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Фасулмолци0.08 - 0.09 %3 дни
Фасулмухи0.08 - 0.09 %3 дни
Фасулнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Фасулобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ФасулОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ФасулОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Фасулскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ФасулЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ФасулЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Фасултрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Фасулрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Фасуллистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ФасулБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Фасулдървеници0.08 - 0.09 %3 дни
Бакланощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Баклатрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Бакларастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Бакладървеници0.08 - 0.09 %3 дни
БаклаЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Бакламолци0.08 - 0.09 %3 дни
Бакламухи0.08 - 0.09 %3 дни
Баклаобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
БаклаОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
БаклаОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Бакласкакалци0.08 - 0.09 %3 дни
БаклаЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
БаклаЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Баклалистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
БаклаБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
КайсияAromia bungii0.06 - 0.09 %3 дни
Кайсиякалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Кайсиякрушова листна бълха0.09 %3 дни
КайсияИзточен плодов червей0.09 %3 дни
КайсияПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
КайсияЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
Кайсияплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Кайсияхоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Кайсиялистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Кайсияябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
КайсияЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
КайсияПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
КайсияСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Кайсиятрипси0.07 - 0.09 %3 дни
Бадемкалифорнийска щитоносна въшка0.09 %

срещу ларви.

3 дни
Бадемкрушова листна бълха0.09 %3 дни
БадемИзточен плодов червей0.09 %3 дни
БадемПрасковен клонков молец0.09 %3 дни
БадемЯбълков плодов червей0.06 %3 дни
Бадемплодова корогризачка0.06 - 0.09 %3 дни
Бадемхоботници0.06 - 0.09 %3 дни
Бадемлистороги бръмбари0.06 - 0.09 %3 дни
Бадемябълкова плодова оса0.06 - 0.09 %3 дни
БадемЗелена ябълкова листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
БадемПрасковена листна въшка0.07 - 0.09 %3 дни
БадемСредиземноморска плодова муха0.07 - 0.09 %3 дни
Бадемтрипси0.07 - 0.09 %3 дни
Ягоданощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Ягодадървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ЯгодаЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Ягодамолци0.08 - 0.09 %3 дни
Ягодамухи0.08 - 0.09 %3 дни
Ягодаобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ЯгодаОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ЯгодаОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Ягодаскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ЯгодаЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ЯгодаЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
Ягодатрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Ягодарастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Ягодалистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ЯгодаБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Артишоктрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Артишокрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Артишоклистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
АртишокБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Артишокнощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Тополамалка тополова стъкленка0.09 %

В разсадници

Тополатополов пъпкояд0.09 %

В разсадници -

Тополатополов хоботник0.15 - 0.2 %

локална употреба по стъблото.

Тополалистороги бръмбари0.06 - 0.09 %

на полето

Аспержатрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Аспержарастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Аспержалистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
АспержаБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Аспержанощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Празнощенки0.06 - 0.07 %7 дни
Празтрипси0.06 - 0.07 %7 дни
Празрастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %7 дни
Праздървеници0.08 - 0.09 %7 дни
ПразЛистни въшки0.08 - 0.09 %7 дни
Празмолци0.08 - 0.09 %7 дни
Празмухи0.08 - 0.09 %7 дни
Празобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %7 дни
ПразОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %7 дни
ПразОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %7 дни
Празскакалци0.08 - 0.09 %7 дни
ПразЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %7 дни
ПразЦикади0.08 - 0.09 %7 дни
Празлистни бълхи0.06 - 0.07 %7 дни
ПразБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %7 дни
Люцернаскакалци80 мл/дка15 дни
Люцернанощенки60 мл/дка15 дни
Люцернапедомерки60 мл/дка15 дни
Тиквичканощенки0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквичкатрипси0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквичкарастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквичкарастителноядни дървеници0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквичкалистни бълхи0.06 - 0.07 %3 дни
ТиквичкаБяла зелева пеперуда0.06 - 0.07 %3 дни
Тиквичкадървеници0.08 - 0.09 %3 дни
ТиквичкаЛистни въшки0.08 - 0.09 %3 дни
Тиквичкамолци0.08 - 0.09 %3 дни
Тиквичкамухи0.08 - 0.09 %3 дни
Тиквичкаобикновена житна пиявица0.08 - 0.09 %3 дни
ТиквичкаОбикновена цвеклова щитоноска0.08 - 0.09 %3 дни
ТиквичкаОранжерийна белокрилка0.08 - 0.09 %3 дни
Тиквичкаскакалци0.08 - 0.09 %3 дни
ТиквичкаЦаревичен стъблопробивач0.08 - 0.09 %3 дни
ТиквичкаЦикади0.08 - 0.09 %3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.