Чесън (Allium sativum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Чесън

Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Дървеници
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Лукова муха
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Подгризваща нощенка
Растителноядни дървеници
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Царевичен стъблопробивач
Цикади