Чесън (Allium sativum)

регистрирани препарати за растителна защита при Чесън

регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
растителноядни дървеници
скакалци
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади