ПРЕЗИДИУМ ЕДНО

търговско наименование ПРЕЗИДИУМ ЕДНО
тип фунгицид
Активни вещества диметоморф 180 г/л
зоксамид 180 г/л
производител Гован
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ПРЕЗИДИУМ ЕДНО за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-79 (5 листа са отворени- повечето от зърната се събират, грозда се затваря)

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 10-12 дни
Третиранeто срещу мана с Президиум едно позволява, като страничен ефект, частичното ограничаване на сиво гниене (Botrytis cinerea)

28 дни
КартофиМана100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 20-90 (от разтваряне на 20 листа на главното стъбло (>4 см) - начало на пожълтяване на листата)

Брой мин/макс приложения : 1-5
Вода л/дка мин/макс 60 – 120 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

Третирането срещу мана с Президиум едно, позволява, като страничен ефект, частичното ограничаване на алтернария (Alternaria solani)

7 дни
ДоматиМана83 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-79 ВВСН 20-85 (десет листа на главното стъбло-50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене).

Брой мин/макс приложения – 1-3
Вода л/дка мин/макс 60 – 100 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

Третирането срещу мана с Президиум едно, позволява, като страничен ефект, частичното ограничаване на алтернария (Alternaria solani)

3 дни
ЛукМана83 - 100 мл/дка

Срещу Мана (Peronospora destructor) - ВВСН 13- 89 трети лист (>3см) ясно видим - пълно узряване: семената черни и твърди).

Брой мин/макс приложения : 1-3
Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

3 дни
КраставициМана83 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост).

Брой мин/макс приложения : 1-3
Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

3 дни
ЧесънМана83 - 100 мл/дка

Срещу Мана (Peronospora destructor) - ВВСН 13- 89 трети лист (>3см) ясно видим - пълно узряване: семената черни и твърди).

Брой мин/макс приложения : 1-3
Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

3 дни
ТиквичкаМана83 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост).

Брой мин/макс приложения : 1-3
Вода л/дка мин/макс 20 – 100 л/дка
Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни

3 дни