Диметоморф

Препарати съдържащи само Диметоморф

Актуални и стари регистрации на активно вещество Диметоморф и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Картофи Мана ДИМИКС 500 СК
Лоза Мана ДИМИКС 500 СК