ДИФЛУНОВА

Търговско наименование ДИФЛУНОВА
Тип фунгицид
Активни вещества Диметоморф 200 г/л
Флуазинам 200 г/л
Производител Финчимика
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИФЛУНОВА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Мана 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-91 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират – начало на пожълтяване на листата)

  • Брой мин/макс приложения – 4
  • Интервал между приложенията – 7 дни
  • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.