Краставици (Cucumis sativus)

регистрирани препарати за растителна защита при Краставици

регистрации срещу плевели
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Борова процесионка
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
голяма картофена въшка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
зимна нощенка
ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи молци
листоминиращи мухи
листояди
майски бръмбар
Малка полска нощенка
марокански скакалец
миниращи мухи
молци
мухи
нематоди
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Прасковена листна въшка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
Сив червей
скакалци
телени червеи
трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади