Краставици (Cucumis sativus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Краставици

Регистрации срещу плевели
Едногодишни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Антракноза
Аскохитоза
Бактерийно увяхване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Кафяви листни петна
Краста
Кубинска мана
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Черно стъблено гниене
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Борова процесионка
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи молци
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Сив червей
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади