Краставици (Cucumis sativus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Краставици

Регистрации срещу плевели
Едногодишни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Алтернариоза
Антракноза
Аскохитоза
Бактерийно увяхване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Кафяви листни петна
Краста
Кубинска мана
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Черно стъблено гниене
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Борова процесионка
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи молци
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Сив червей
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади